Masivet (masitinib mesylate) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QL01XE90

A.GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Centre Spécialités Pharmaceutiques Avenue du Midi

63800 Cournon d’Auvergne Prancūzija

B.TIEKIMO IR NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C.DUOMENYS APIE DLK

Netaikytina.

Pastabos