Nobivac Bb (live Bordetella bronchiseptica bacteria...) - QI06AE02

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Nobivac Bb
ATC: QI06AE02
Sudėtis: live Bordetella bronchiseptica bacteria strain B-C2
Gamintojas: Intervet International BV

NOBIVAC BB

EPAR santrauka plačiajai visuomenei

Šis dokumentas yra Europos viešo vertinimo protokolo santrauka. Jame paaiškinama, kaip Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) įvertino atliktus tyrimus ir priėmė preparato vartojimo rekomendacijas.

Perskaitę šį dokumentą, nepamirškite pasikonsultuoti tiesiogiai su veterinaru. Išsamesnės informacijos apie savo gyvūno sveikatą arba gydymą taip pat kreipkitės į veterinarą. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kokiu pagrindu buvo priimtos CVMP rekomendacijos, skaitykite mokslinių diskusijų dalį (taip pat EPAR dalis).

Kas yra Nobivac Bb?

Nobivac Bb – tai vakcina, kurios sudėtyje yra gyvų B-C2 padermės bakterijų Bordetella bronchiseptica. Nobivac Bb susideda iš sausos veikliosios medžiagos ir tirpalo, kuriuos sumaišius gaunama į nosį lašinama suspensija.

Kam vartojamas Nobivac Bb?

Nobivac Bb naudojamas vyresnėms nei vieno mėnesio katėms vakcinuoti nuo į gripą panašios ligos, kurią sukelia bakterija B. Bronchiseptica. Katėms į vieną šnervę įlašinama 0,2 ml vakcinos. Imunitetas infekcijai dažniausiai įgyjamas per tris dienas ir lieka apie metus.

Kaip veikia Nobivac Bb?

Nobivac Bb – tai vakcina. Vakcinos „išmoko“ imuninę sistemą (natūralios organizmo apsaugos sistemą) apsisaugoti nuo infekcijos. Nobivac Bb sudėtyje yra gyvų B-C2 padermės bakterijų Bordetella bronchiseptica. Paskiepytos katės imuninė sistema atpažįsta bakteriją kaip svetimkūnį ir pradeda gaminti jos antikūnus. Jei vėliau bakterija vėl patenka į organizmą, imuninė sistema žymiai greičiau pradeda gaminti jos antikūnus. Gyva preparato Nobivac Bb bakterija skiriasi nuo kitų padermių bakterijų Bordetella bronchiseptica, kadangi jos sudėtyje nėra tam tikrų molekulių, ir todėl mažiau tikėtina, kad ji sukels ligą. Dėl to ją galima naudoti vakcinoms gaminti. Į nosį lašinamas vakcinas nuo bakterijos B. Bronchiseptica galima naudoti ir šunims.

Kaip buvo tiriamas Nobivac Bb?

Nobivac Bb poveikiui tirti atlikti trys pagrindiniai tyrimai su įvairų veislių katėmis. Prieš kates užkrečiant laukinės padermės Bordetella bronchiseptica, katės buvo vakcinuojamos Nobivac Bb. Nobivac Bb buvo pirma gyva B. Bronchiseptica vakcina, kuria leista prekiauti katėms vakcinuoti.

Kokia Nobivac Bb nauda atsiskleidė tyrimų metu?

Dviejų pagrindinių tyrimų rezultatai parodė, kad Nobivac Bb veiksmingai slopina bakterijos B. Bronchiseptica sukeltus simptomus.

Kokia yra su Nobivac Bb vartojimu siejama rizika?

Retai pasireiškiantys šalutiniai reiškiniai yra čiaudulys, kosulys ir negausios laikinos išskyros iš akių ir nosies. Gyvūnus, kuriems pasireiškia sunkesni ligos požymiai, gali prireikti gydyti antibiotikais.

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu kontaktuojantis asmuo?

Vakcinos gali skirti tik veterinaras. Jeigu preparato netyčia suvartojo žmogus, jis nedelsdamas turi kreiptis į gydytoją ir jam parodyti pakuotės lapelį arba etiketę. Nors apsikrėtimo bakterija B. Bronchiseptica rizika yra labai maža net ir silpnos imuninės sistemos žmonėms, siūloma kačių, kontaktuojančių su tokiais žmonėmis, nevakcinuoti Nobivac Bb, nes jos gali užkrėsti bakterijomis net metus po vakcinacijos.

Kodėl Nobivac Bb buvo patvirtintas?

Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) nusprendė, kad preparato Nobivac Bb teikiama nauda yra didesnė už jo keliamą riziką. Naudos ir rizikos santykio apibūdinimą galima rasti šio EPAR 6 modulyje.

Kita informacija apie Nobivac Bb

Europos Komisija suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojančią preparato Nobivac Bb rinkodaros teisę bendrovei „Intervet International B.V.“ 2002 m. rugsėjo 10 d. Rinkodaros teisė atnaujinta 2007 m. rugsėjo 25 d. Informacija apie vaisto skyrimą pateikta etiketėje arba ant pakuotės.

Ši santrauka paskutinį kartą buvo atnaujinta 2007 m. rugsėjo 25 d.

EMEA 2007

Pastabos