Nobivac Bb (live Bordetella bronchiseptica bacteria...) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QI06AE02

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Nobivac Bb
ATC: QI06AE02
Sudėtis: live Bordetella bronchiseptica bacteria strain B-C2
Gamintojas: Intervet International BV

A.BIOLOGIŠKAI VEIKLIOS MEDŽIAGOS GAMINTOJAI IR GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Biologiškai veiklios medžiagos gamintojai

Intervet Inc.

21960 Intervet Lane,

Delaware 19966, Millsboro

JAV

Intervet Inc.

375 South Lake Street,

Minnesota 56187, Worthington

JAV

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

Nyderlandai

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

Nyderlandai

B.SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/82/EB 71 straipsnio pataisomis, valstybė narė pagal savo nacionalinę teisę gali uždrausti imunologinių veterinarinių vaistų gamybą, importą, laikymą, prekybą, tiekimą ir (arba) naudojimą visoje savo teritorijoje arba jos dalyje, jei nustatoma, kad:

a)vaisto naudojimas gyvūnams trukdys įgyvendinti nacionalines gyvūnų ligų diagnozavimo, kontrolės ar likvidavimo programas arba sukels sunkumų patvirtinti, kad gyvi gyvūnai, maisto ar kiti gydytų gyvūnų produktai yra neužkrėsti;

b)liga, nuo kurios veterinarinis vaistas skirtas imunitetui sukelti, didesnėje teritorijos dalyje nėra registruota.

C.DUOMENYS APIE DLK

Netaikytina.

D.KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJUI

Farmakologinio budrumo sistema

Rinkodaros teisės turėtojas turi užtikrinti kartu su paraiška pateikiamos veterinarinio vaisto sąrankos I dalyje aprašytos farmakologinio budrumo sistemos buvimą ir funkcionavimą, prieš išleisdamas veterinarinį vaistą į rinką ir jam esant rinkoje.

Pastabos