Nobivac Bb (live Bordetella bronchiseptica bacteria...) – Pakuotės lapelis - QI06AE02

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Nobivac Bb
ATC: QI06AE02
Sudėtis: live Bordetella bronchiseptica bacteria strain B-C2
Gamintojas: Intervet International BV

INFORMACINIS LAPELIS

Nobivac Bb liofilizatas ir skiediklis suspensijai katėms

1.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

Nyderlandai

2.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Nobivac Bb liofilizatas ir skiediklis suspensijai katėms

3.VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje (0,2 ml) atskiestos suspensijos dozėje yra:

liofilizate:

106,3–108,3 kolonijas formuojančių vienetų (KFV) gyvų B-C2 padermės Bordetella bronchiseptica bakterijų,

skiediklyje: injekcinio vandens.

Liofilizatas: beveik baltos arba kreminės spalvos tabletė.

Skiediklis: skaidrus bespalvis tirpalas.

4.INDIKACIJA (-OS)

1 mėn. amžiaus kačiukams ir vyresnėms katėms aktyviai imunizuoti, norint sumažinti Bordetella bronchiseptica sukeliamos viršutinių kvėpavimo takų ligos klinikinius požymius.

Imuniteto susidarymo pradžia 8 sav. amžiaus katėms buvo nustatyta praėjus 72 val. po vakcinavimo.

Imunitetas išlieka iki 1 metų.

5.KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti katingoms katėms ir laktacijos metu.

6.NEPALANKIOS REAKCIJOS

Po vakcinavimo kartais katėms gali atsirasti čiaudulys, kosulys, nedaug išskyrų iš akių arba nosies. Perdozavus identiški simptomai ypač pasireiškia labai jauniems jautriems kačiukams. Pasireiškus sunkesniems klinikiniams požymiams, katėms galima skirti atitinkamą gydymą antibiotikais.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Katės.

8.DOZĖS, NAUDOJIMO (-AI) BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Viena 0,2 ml atskiestos vakcinos dozė švirkščiama mažiausiai 72 val. iki numanomo rizikos laikotarpio.

Naudoti į nosį.

9.NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Vakcinos skiediklį reikia atšildyti iki kambario temperatūros. Sausai užšaldytą vakciną aseptiškai atskiesti 0,3 ml pakuotėje pridėto sterilaus skiediklio. Sušvirkštus skiediklį, reikia gerai suplakti. Įtraukti 0,2 ml atskiestos vakcinos į 1 ml arba 2 ml talpos švirkštą, nuimti adatą ir sušvirkšti visą turinį į vieną katės šnervę.

Katės galvą reikia laikyti nosimi į viršų, o snukį sučiaupti, kad katė būtų priversta kvėpuoti per šnerves. Prikišti švirkštą prie vienos šnervės ir atsargiai sušvirkšti visą jo turinį per šnervę į nosies ertmę. Vakcina švirkščiama tiesiai iš švirkšto galo į šnervės angą ir įkvepiant patenka į nosies ertmę.

10.IŠLAUKA

Nenumatyta.

11.SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti 2–8 ºC temperatūroje. Saugoti nuo šviesos.

Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės.

Tinkamumo laikas atskiedus pagal nurodymus – 4 val.

12.SPECIALIEJI NURODYMAI

Vakcinuoti galima tik sveikas kates.

Kačių čiaudėjimas po vakcinavimo nesumažina veterinarinio vaisto efektyvumo.

Negalima maišyti su jokiu kitu veterinariniu vaistu, išskyrus skiediklį, pridėtą naudoti su vaistu.

Nėra saugumo ir efektyvumo duomenų vienu metu naudojant šią vakciną su kitu veterinariniu vaistu. Todėl sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju.

Nenaudoti vakcinos, jei katė gydoma antibiotikais arba kartu su kitais į nosį skiriamais veterinariniais vaistais.

Jei pirmą savaitę po vakcinavimo buvo skirta antibiotikų, baigus gydymą antibiotikais, būtina vakcinuoti pakartotinai.

Vakcinuoti gyvūnai šešias savaites gali išskirti vakcininės padermės Bordetella bronchiseptica bakterijas, o kai kurios katės – mažiausiai vienerius metus. Taip pat galimas protarpinis išskyrimas.

Nors rizika užsikrėsti Bordetella bronchiseptica nusilpusios imuninės sistemos žmonėms yra ypač maža, kačių, turinčių artimą kontaktą su nusilpusios imuninės sistemos žmonėmis, patartina šia vakcina nevakcinuoti. Tokie asmenys taip pat turi būti informuoti, kad iki vienerių metų po vakcinavimo katės gali išskirti bakterijas.

Šunys, kiaulės ir nevakcinuotos katės gali reaguoti į vakcininės padermės bakterijas, atsirasti lengvi ir laikini kvėpavimo sutrikimo simptomai. Kiti gyvūnai, tokie kaip triušiai ir smulkūs graužikai, nebuvo tirti.

Naudojant šią gyvą bakterinę vakciną, reikia taikyti atitinkamas dezinfekavimo procedūras.

Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Nobivac Bb katėms importas, prekyba, tiekimas ir (arba) naudojimas yra ar gali būti draudžiami kai kuriose ES šalyse, visoje ar dalyje jų teritorijos, atsižvelgus į nacionalinę gyvūnų sveikatos strategiją. Asmenys, ketinantys importuoti, parduoti, tiekti ir (arba) naudoti Nobivac Bb katėms, turi sužinoti atitinkamos ES šalies kompetentingos institucijos galiojančią vakcinavimo strategiją.

13.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Su veikliąja medžiaga sąlytį turėjusios išmetamos atliekos turi būti nukenksmintos virinant, sudegintos ar pamerktos į tinkamą dezinfekantą, aprobuotą kompetentingos institucijos.

14.INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

15.KITA INFORMACIJA

Veterinariniam naudojimui.

Pakuotės

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 5 liofilizato buteliukai po 1 dozę ir 5 skiediklio buteliukai. Plastikinė dėžutė, kurioje yra 5 liofilizato buteliukai po 1 dozę ir 5 skiediklio buteliukai.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Pastabos