Nobivac L4 (Leptospira interrogans serogroup Canicola...) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QI07AB01

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Nobivac L4
ATC: QI07AB01
Sudėtis: Leptospira interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000) / L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001) / L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain As-05-073) / L. kirsch
Gamintojas: Intervet International BV

Straipsnio turinys

A.BIOLOGIŠKAI VEIKLIŲ MEDŽIAGŲ GAMINTOJAS IR GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Biologiškai veiklių medžiagų gamintojo pavadinimas ir adresas

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nyderlandai

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nyderlandai

B.SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C.DUOMENYS APIE DLK

Netaikytina.

Pastabos