Oncept IL-2 (vCP1338 virus) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QL03AX

A.BIOLOGIŠKAI VEIKLIOS MEDŽIAGOS GAMINTOJAI IR GAMINTOJAS,

ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Biologiškai veiklios medžiagos gamintojų pavadinimas ir adresas

MERIAL Laboratoire de Lyon Gerland 254 rue Marcel Mérieux

69007 Lyon

Prancūzija

MERIAL Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest

Prancūzija

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

MERIAL Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest

Prancūzija

B.SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C.DUOMENYS APIE DLK

Netaikytina.

Pastabos