Oxyglobin (haemoglobin glutamer-200 (bovine)) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QB05AA90

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Oxyglobin
ATC: QB05AA90
Sudėtis: haemoglobin glutamer-200 (bovine)
Gamintojas: OPK Biotech Netherlands BV

A.BIOLOGIŠKAI VEIKLIOS MEDŽIAGOS GAMINTOJAS IR GAMINTOJAS,

ATSAKINGAS UŽ SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Biologiškai veiklios medžiagos gamintojo pavadinimas ir adresas OPK Biotech LLC

39 Hurley Street Cambridge

MA 02141

JAV (USA)

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Dales Pharmaceutical Ltd.

Snaygill Industrial Estate

Keighley Road

Skipton

North Yorkshire BD23 2RW Didžioji Britanija (UK)

Vaisto informaciniame lapelyje turi būti nurodytas gamintojo, atsakingo už konkrečios vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas.

B.REGISTRAVIMO LIUDIJIME NURODYTI TIEKIMO IR NAUDOJIMO SĄLYGOS AR

APRIBOJIMAI

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C.REGISTRACIJOS SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL SAUGAUS IR EFEKTYVAUS

NAUDOJIMO

Nėra.

D.DUOMENYS APIE DLK

Netaikytina.

Pastabos