Oxyglobin (haemoglobin glutamer-200 (bovine)) – ženklinimas - QB05AA90

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Oxyglobin
ATC: QB05AA90
Sudėtis: haemoglobin glutamer-200 (bovine)
Gamintojas: OPK Biotech Netherlands BV

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Oxyglobin 130 mg/ml infuzinis tirpalas šunims

2.VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Hemoglobino glutameras-200 (galvijų) – 130 mg/ml.

3.VAISTO FORMA

Infuzinis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

60 ml infuzijos maišelis

125 ml infuzijos maišelis

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

6.INDIKACIJOS

Oxyglobin pagerina šuns organizmo aprūpinimą deguonimi, ne mažiau kaip 24 val., mažindamas mažakraujystės klinikinius simptomus, nepriklausomai nuo ją sukėlusios priežasties.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Netaikytina.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Negalima veikti mikrobangomis. Nešildyti daugiau kaip iki 37 ° C.

Pernelyg didelis infuzijos greitis (daugiau kaip 10 ml/kg/val.) gali sukelti kraujotakos perkrovą.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 ° C temperatūroje. Negalima užšaldyti. Išpakavus sunaudoti per

24 val.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO

(-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui – parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

OPK Biotech Netherlands BV Teleportboulevard 140 1043EJ

Amsterdam Olandija

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/99/015/003 60 ml

EU/2/99/015/004 125 ml

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

Pastabos