Lithuanian
Svetainės kalbos pasirinkimas

Porcilis AR-T DF (protein dO (non-toxic deletion derivative...) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QI09AB04

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Porcilis AR-T DF
ATC: QI09AB04
Sudėtis: protein dO (non-toxic deletion derivative of Pasteurella multocida dermonecrotic toxin) / inactivated Bordetella bronchiseptica cells
Gamintojas: Intervet International BV

A. BIOLOGIŠKAI VEIKLIOS MEDŽIAGOS GAMINTOJAS IR GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Biologiškai veiklių medžiagų gamintojo pavadinimas ir adresas

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer NYDERLANDAI

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer NYDERLANDAI

B.SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/82/EB 71 straipsniu, valstybė narė pagal savo nacionalinės teisės aktus gali uždrausti imunologinių veterinarinių vaistų gamybą, importą, laikymą, prekybą, tiekimą ir (arba) naudojimą visoje savo teritorijoje arba jos dalyje, jei nustatoma, kad:

a)imunologinio veterinarinio vaisto naudojimas gyvūnams trukdys įgyvendinti nacionalines gyvūnų ligų diagnozavimo, kontrolės ar likvidavimo programas arba sukels sunkumų patvirtinti, kad gyvi gyvūnai, maisto ar kiti gydytų gyvūnų produktai yra neužkrėsti;

b)liga, nuo kurios imunologinis veterinarinis vaistas skirtas imunitetui sukelti, didesnėje atitinkamos teritorijos dalyje nėra nustatyta.

C.DUOMENYS APIE DLK

Veiklioji medžiaga, kuri yra biologinės kilmės sudedamoji dalis, skirta aktyviam imunitetui skatinti, vertinama kaip nepatenkanti į Tarybos reglamento (EB) Nr. 470/2009 taikymo sritį.

Pagalbinės medžiagos (įskaitant adjuvantus), išvardytos VVA 6.1 p., yra arba leidžiamos naudoti medžiagos, kurioms pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelę DLK nustatyti nereikia, arba medžiagos, vertinamos kaip nepatenkančios į Reglamento (EB) Nr. 470/2009 taikymo sritį, kai naudojamos kaip šiame veterinariniame vaiste.

Pastabos