ProZinc (insulin human) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QA10AC01

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: ProZinc
ATC: QA10AC01
Sudėtis: insulin human
Gamintojas: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

A.GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Strasse 173

55216 Ingelheim/Rhein VOKIETIJA

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

24106 Kiel

VOKIETIJA

B.SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C.DUOMENYS APIE DLK

Netaikytina.

Pastabos