Profender (emodepside / praziquantel) – ženklinimas - QP52AA51

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Profender
ATC: QP52AA51
Sudėtis: emodepside / praziquantel
Gamintojas: Bayer Animal Health GmbH

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Profender užlašinamasis tirpalas mažoms katėms Kartoninė dėžutė, 2 (arba 4) pipečių pakuotės

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Profender 30 mg/7,5 mg užlašinamasis tirpalas mažoms katėms

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Kiekvienoje 0,35 ml pipetėje yra:

veikliųjų medžiagų: 7,5 mg emodepsido, 30 mg prazikvantelio

3.VAISTO FORMA

Spot-on solution

4.PAKUOTĖS DYDIS

2 pipetės

4 pipetės

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Mažoms katėms (≥ 0,5–2,5 kg svorio).

6.INDIKACIJA (-OS)

Apvaliosios kirmėlės:

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme

Kaspinuočiai:

Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis

Plaučių nematodai:

Aelurostrongylus abstrusus (suaugę)

Visos indikacijos (taip pat ir lervų stadijos) nurodytos informaciniame lapelyje.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Tik išoriniam naudojimui.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11.SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vokietija

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/05/054/001 2 pipetės

EU/2/05/054/002 4 pipetės

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Profender užlašinamasis tirpalas mažoms katėms Kartoninė dėžutė, 12 (20 arba 40) pipečių pakuotės

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Profender 30 mg/7,5 mg užlašinamasis tirpalas mažoms katėms

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Kiekvienoje 0,35 ml pipetėje yra:

veikliųjų medžiagų: 7,5 mg emodepsido, 30 mg prazikvantelio

3. VAISTO FORMA

Spot-on solution

4. PAKUOTĖS DYDIS

12 pipečių

20 pipečių

40 pipečių

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Mažoms katėms (≥ 0,5–2,5 kg svorio).

6. INDIKACIJA (-OS)

Apvaliosios kirmėlės:

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme

Kaspinuočiai:

Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis

Plaučių nematodai:

Aelurostrongylus abstrusus (suaugę)

Visos indikacijos (taip pat ir lervų stadijos) nurodytos informaciniame lapelyje.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Tik išoriniam naudojimui.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Negalima naudoti jaunesniems nei 8 sav. amžiaus ar sveriantiems mažiau kaip 0,5 kg kačiukams. Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams, nurodytos

informaciniame lapelyje.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

Profender negali patekti į vandens telkinius, nes emodepsidas yra kenksmingas vandens organizmams. Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies

reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vokietija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/05/054/003 12 pipečių

EU/2/05/054/004 20 pipečių

EU/2/05/054/005 40 pipečių

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Profender užlašinamasis tirpalas vidutinėms katėms Kartoninė dėžutė, 2 (arba 4) pipečių pakuotės

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Profender 60 mg/15 mg užlašinamasis tirpalas vidutinėms katėms

2.VEIKLIOJI (IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Kiekvienoje 0,70 ml pipetėje yra:

veikliųjų medžiagų: 15 mg emodepsido, 60 mg prazikvantelio

3. VAISTO FORMA

Spot-on solution

4. PAKUOTĖS DYDIS

2 pipetės

4 pipetės

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Vidutinėms katėms (> 2,5–5 kg svorio).

6. INDIKACIJA (-OS)

Apvaliosios kirmėlės:

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme

Kaspinuočiai:

Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis

Plaučių nematodai:

Aelurostrongylus abstrusus (suaugę)

Visos indikacijos (taip pat ir lervų stadijos) nurodytos informaciniame lapelyje.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Tik išoriniam naudojimui.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vokietija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/05/054/006 2 pipetės

EU/2/05/054/007 4 pipetės

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Profender užlašinamasis tirpalas vidutinėms katėms Kartoninė dėžutė, 12 (20, 40 arba 80) pipečių pakuotės

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Profender 60 mg/15 mg užlašinamasis tirpalas vidutinėms katėms

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Kiekvienoje 0,70 ml pipetėje yra:

veikliųjų medžiagų: 15 mg emodepsido, 60 mg prazikvantelio

3. VAISTO FORMA

Spot-on solution

4. PAKUOTĖS DYDIS

12 pipečių

20 pipečių

40 pipečių

80 pipečių

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Vidutinėms katėms (> 2,5–5 kg svorio).

6. INDIKACIJA (-OS)

Apvaliosios kirmėlės:

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme

Kaspinuočiai:

Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis

Plaučių nematodai:

Aelurostrongylus abstrusus (suaugę)

Visos indikacijos (taip pat ir lervų stadijos) nurodytos informaciniame lapelyje.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Tik išoriniam naudojimui.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Negalima naudoti jaunesniems nei 8 sav. amžiaus ar sveriantiems mažiau kaip 0,5 kg kačiukams. Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams, nurodytos

informaciniame lapelyje.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

Profender negali patekti į vandens telkinius, nes emodepsidas yra kenksmingas vandens organizmams. Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies

reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vokietija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/05/054/008 12 pipečių

EU/2/05/054/009 20 pipečių

EU/2/05/054/010 40 pipečių

EU/2/05/054/011 80 pipečių

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Profender užlašinamasis tirpalas didelėms katėms Kartoninė dėžutė, 2 (arba 4) pipečių pakuotės

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Profender 96 mg/24 mg užlašinamasis tirpalas didelėms katėms

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Kiekvienoje 1,12 ml pipetėje yra:

veikliųjų medžiagų: 24 mg emodepsido, 96 mg prazikvantelio

3. VAISTO FORMA

Spot-on solution

4. PAKUOTĖS DYDIS

2 pipetės

4 pipetės

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Didelėms katėms (> 5–8 kg svorio).

6. INDIKACIJA (-OS)

Apvaliosios kirmėlės:

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme

Kaspinuočiai:

Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis

Plaučių nematodai:

Aelurostrongylus abstrusus (suaugę)

Visos indikacijos (taip pat ir lervų stadijos) nurodytos informaciniame lapelyje.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Tik išoriniam naudojimui.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vokietija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/05/054/012 2 pipetės

EU/2/05/054/013 4 pipetės

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Profender užlašinamasis tirpalas didelėms katėms Kartoninė dėžutė, 12 (20 arba 40) pipečių pakuotės

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Profender 96 mg/24 mg užlašinamasis tirpalas didelėms katėms

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Kiekvienoje 1,12 ml pipetėje yra:

veikliųjų medžiagų: 24 mg emodepsido, 96 mg prazikvantelio

3. VAISTO FORMA

Spot-on solution

4. PAKUOTĖS DYDIS

12 pipečių

20 pipečių

40 pipečių

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Didelėms katėms (> 5–8 kg svorio).

6. INDIKACIJA (-OS)

Apvaliosios kirmėlės:

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme

Kaspinuočiai:

Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis

Plaučių nematodai:

Aelurostrongylus abstrusus (suaugę)

Visos indikacijos (taip pat ir lervų stadijos) nurodytos informaciniame lapelyje.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Tik išoriniam naudojimui.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Negalima naudoti jaunesniems nei 8 sav. amžiaus ar sveriantiems mažiau kaip 0,5 kg kačiukams. Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams, nurodytos

informaciniame lapelyje.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

Profender negali patekti į vandens telkinius, nes emodepsidas yra kenksmingas vandens organizmams. Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies

reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vokietija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/05/054/014 12 pipečių

EU/2/05/054/015 20 pipečių

EU/2/05/054/016 40 pipečių

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Profender užlašinamasis tirpalas katėms Kartoninė dėžutė, kelių dozių buteliukas

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Profender 85,8 mg/ml / 21,4 mg/ml užlašinamasis tirpalas katėms

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Veikliosios medžiagos: 21,4 mg/ml emodepsido, 85,8 mg/ml prazikvantelio.

3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

14 ml.

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katės.

6. INDIKACIJA (-OS)

Apvaliosios kirmėlės:

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme

Kaspinuočiai:

Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis

Plaučių nematodai:

Aelurostrongylus abstrusus (suaugę)

Visos indikacijos (taip pat ir lervų stadijos) nurodytos informaciniame lapelyje.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Tik išoriniam naudojimui.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams, nurodytos informaciniame lapelyje.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę,– 3 mėn.

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vokietija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/05/054/017

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Profender užlašinamasis tirpalas mažoms katėms Pipetė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Profender katėms (≥ 0,5–2,5 kg)

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

3.KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Užlašinti.

5.IŠLAUKA

6.SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Profender užlašinamasis tirpalas vidutinėms katėms Pipetė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Profender katėms (> 2,5–5 kg)

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

3.KIEKIS (SVORIS), TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Užlašinti.

5. IŠLAUKA

6. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Profender užlašinamasis tirpalas didelėms katėms Pipetė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Profender katėms (> 5–8 kg)

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

3. KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Užlašinti.

5. IŠLAUKA

6. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Profender užlašinamasis tirpalas katėms

Buteliukas

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Profender užlašinamasis tirpalas katėms

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

21,4 mg/ml emodepsido, 85,8 mg/ml prazikvantelio.

3. KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

14 ml.

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Užlašinti.

Tik išoriniam naudojimui.

5. IŠLAUKA

6. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

 

Atidarius sunaudoti iki ................

{palikta vieta datai įrašyti}

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ AR

JUOSTELIŲ

Profender užlašinamasis tirpalas mažoms katėms Lizdinė plokštelė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Profender užlašinamasis tirpalas mažoms katėms (≥ 0,5–2,5 kg)

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Bayer Animal Health

3.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

4.SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

5.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ AR

JUOSTELIŲ

Profender užlašinamasis tirpalas vidutinėms katėms Lizdinė plokštelė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Profender užlašinamasis tirpalas vidutinėms katėms (> 2,5–5 kg)

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Bayer Animal Health

3. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

5. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ AR

JUOSTELIŲ

Profender užlašinamasis tirpalas didelėms katėms Lizdinė plokštelė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Profender užlašinamasis tirpalas didelėms katėms (> 5–8 kg)

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Bayer Animal Health

3. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

5. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Profender 15 mg/3 mg tabletės mažiems šunims Kartoninė dėžutė, 2 (ar 4) tablečių pakuotės

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Profender 15 mg/3 mg, modifikuoto atpalaidavimo tabletės mažiems šunims

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

3 mg emodepsido, 15 mg prazikvantelio

3. VAISTO FORMA

Modifikuoto atpalaidavimo tabletė

4. PAKUOTĖS DYDIS

2 tabletės

4 tabletės

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

6. INDIKACIJA (-OS)

Antihelmintikas nuo apvaliųjų kirmėlių ir kaspinuočių.

Visos indikacijos (taip pat ir lervų stadijos) nurodytos informaciniame lapelyje.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Sušerti.

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

12.SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Dėl atliekų tvarkymo būtina perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vokietija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/05/054/018 2 tabletės

EU/2/05/054/019 4 tabletės

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Profender 15 mg/3 mg tabletės mažiems šunims

Kartoninė dėžutė, 10 (24 ar 50) tablečių pakuotės

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Profender 15 mg/3 mg, modifikuoto atpalaidavimo tabletės mažiems šunims

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

3 mg emodepsido, 15 mg prazikvantelio

3. VAISTO FORMA

Modifikuoto atpalaidavimo tabletė

4. PAKUOTĖS DYDIS

10 tablečių

24 tabletės

50tablečių

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

6. INDIKACIJA (-OS)

Antihelmintikas nuo apvaliųjų kirmėlių ir kaspinuočių.

Visos indikacijos (taip pat ir lervų stadijos) nurodytos informaciniame lapelyje.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Sušerti.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Negalima naudoti jaunesniems nei 12 sav. amžiaus ar sveriantiems mažiau kaip 1 kg šuniukams.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Dėl atliekų tvarkymo būtina perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vokietija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/05/054/020 10 tablečių

EU/2/05/054/021 24 tabletės

EU/2/05/054/022 50 tablečių

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Profender 50 mg/10 mg tabletės vidutiniams šunims Kartoninė dėžutė, 2 (ar 4) tablečių pakuotės

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Profender 50 mg/10 mg, modifikuoto atpalaidavimo tabletės vidutiniams šunims

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

10 mg emodepsido, 50 mg prazikvantelio

3. VAISTO FORMA

Modifikuoto atpalaidavimo tabletė

4. PAKUOTĖS DYDIS

2 tabletės

4 tabletės

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

6. INDIKACIJA (-OS)

Antihelmintikas nuo apvaliųjų kirmėlių ir kaspinuočių.

Visos indikacijos (taip pat ir lervų stadijos) nurodytos informaciniame lapelyje.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Sušerti.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Dėl atliekų tvarkymo būtina perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vokietija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/05/054/023 2 tabletės

EU/2/05/054/024 4 tabletės

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Profender 50 mg/10 mg tabletės vidutiniams šunims

Kartoninė dėžutė, 6 (24 ar 102) tablečių pakuotės

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Profender 50 mg/10 mg, modifikuoto atpalaidavimo tabletės vidutiniams šunims

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

10 mg emodepsido, 50 mg prazikvantelio

3. VAISTO FORMA

Modifikuoto atpalaidavimo tabletė

4. PAKUOTĖS DYDIS

6 tabletės

24 tabletės

102tabletės

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

6. INDIKACIJA (-OS)

Antihelmintikas nuo apvaliųjų kirmėlių ir kaspinuočių.

Visos indikacijos (taip pat ir lervų stadijos) nurodytos informaciniame lapelyje.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Sušerti.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Negalima naudoti jaunesniems nei 12 sav. amžiaus ar sveriantiems mažiau kaip 1 kg šuniukams.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Dėl atliekų tvarkymo būtina perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vokietija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/05/054/025 6 tabletės

EU/2/05/054/026 24 tabletės

EU/2/05/054/027 102 tabletės

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Profender 150 mg/30 mg tabletės dideliems šunims Kartoninė dėžutė, 2 tablečių pakuotės

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Profender 150 mg/30 mg, modifikuoto atpalaidavimo tabletės dideliems šunims

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

30 mg emodepsido, 150 mg prazikvantelio

3. VAISTO FORMA

Modifikuoto atpalaidavimo tabletė

4. PAKUOTĖS DYDIS

2 tabletės

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

6. INDIKACIJA (-OS)

Antihelmintikas nuo apvaliųjų kirmėlių ir kaspinuočių.

Visos indikacijos (taip pat ir lervų stadijos) nurodytos informaciniame lapelyje.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Sušerti.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Dėl atliekų tvarkymo būtina perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vokietija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/05/054/028 2 tabletės

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Profender 150 mg/30 mg tabletės dideliems šunims

Kartoninė dėžutė, 4 (24 ar 52) tablečių pakuotės

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Profender 150 mg/30 mg, modifikuoto atpalaidavimo tabletės dideliems šunims

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

30 mg emodepsido, 150 mg prazikvantelio

3. VAISTO FORMA

Modifikuoto atpalaidavimo tabletė

4. PAKUOTĖS DYDIS

4 tabletės

24 tabletės

52tabletės

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

6. INDIKACIJA (-OS)

Antihelmintikas nuo apvaliųjų kirmėlių ir kaspinuočių.

Visos indikacijos (taip pat ir lervų stadijos) nurodytos informaciniame lapelyje.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Sušerti.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Negalima naudoti jaunesniems nei 12 sav. amžiaus ar sveriantiems mažiau kaip 1 kg šuniukams.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Dėl atliekų tvarkymo būtina perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vokietija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/05/054/029 4 tabletės

EU/2/05/054/030 24 tabletės

EU/2/05/054/031 52 tabletės

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ AR

JUOSTELIŲ

Profender 15 mg/3 mg tabletės mažiems šunims Lizdinė plokštelė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Profender, tabletės mažiems šunims

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Bayer Animal Health

3. TINKAMUMO DATA

Tinka iki

4. SERIJOS NUMERIS

Serija{numeris}

5. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ AR

JUOSTELIŲ

PROFENDER 50 mg/10 mg tabletės vidutiniams šunims Lizdinė plokštelė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Profender, tabletės vidutiniams šunims

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Bayer Animal Health

3. TINKAMUMO DATA

Tinka iki

4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

5. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ AR

JUOSTELIŲ

PROFENDER 150 mg/30 mg tabletės dideliems šunims Lizdinė plokštelė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Profender, tabletės dideliems šunims

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Bayer Animal Health

3. TINKAMUMO DATA

Tinka iki

4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

5. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos