Purevax FeLV (feline leukaemia virusrecombinant canarypox...) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QI06AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Purevax FeLV
ATC: QI06AD
Sudėtis: feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97)
Gamintojas: Merial

A. BIOLOGIŠKAI VEIKLIOS

(-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) GAMINTOJAS IR GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Biologiškai veiklios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojo pavadinimas ir adresas

Merial,

Laboratoire Porte des Alpes, Rue de l’Aviation,

69800 Saint-Priest,

Prancūzija

Merial,

Laboratory de Lyon Gerland, 254, rue Marcel Mérieux, 69007 Lyon,

Prancūzija

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Merial,

Laboratoire Porte des Alpes, Rue de l’Aviation,

69800 Saint-Priest,

Prancūzija

B.RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR

NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C. RINKODAROS TEISĖS AR APRIBOJIMAI DĖL SAUGAUS IR EFEKTYVAUS NAUDOJIMO

Nėra.

D.DUOMENYS APIE DLK

Netaikytina.

Pastabos