Purevax FeLV (feline leukaemia virusrecombinant canarypox...) – Pakuotės lapelis - QI06AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Purevax FeLV
ATC: QI06AD
Sudėtis: feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97)
Gamintojas: Merial

INFORMACINIS LAPELIS

PUREVAX FeLV

Injekcinė suspensija

1.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE

ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas: MERIAL

29 avenue Tony Garnier F-69007 Lyon

Prancūzija

Vaisto serijos gamintojas:

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation

F-69800 Saint Priest

Prancūzija

2.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

PUREVAX FeLV

Injekcinė suspensija

3.

VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Vienoje vakcinos dozėje (1 ml) yra:

≥ 107,2 CCID50

FeLV rekombinantinių vCP97 padermės kanarėlių raupų virusų ............................

(50 % ląstelių kultūros užkrečianti dozė).

 

4.INDIKACIJA

8 sav. amžiaus ir vyresnėms katėms aktyviai imunizuoti nuo kačių leukemijos, norint apsaugoti nuo persistentinės viremijos ir klinikiniams susijusios ligos požymiams mažinti.

Imunitetas susidaro: praėjus 2 sav. po pirminės vakcinacijos. Imunitetas trunka: 1 metus po paskutinės vakcinacijos.

5.KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti katingoms katėms. Nerekomenduotina naudoti laktacijos metu.

6.NEPALANKIOS REAKCIJOS

Injekcijos vietoje laikinai gali atsirasti mažas (mažesnis kaip 2 cm) mazgelis, kuris per 1–4 sav. išnyksta.

Gali atsirasti laikinas mieguistumas ir hipertermija, praeinantys per 1 parą, retai – 2 paras. Išimtinais atvejais gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcija, kai gali prireikti taikyti tinkamą simptominį gydymą.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Katės.

8.DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Švirkšti po oda.

Švirkšti vieną vakcinos dozę (1 ml) pagal tokią schemą:

pagrindinė vakcinacija: pirmą kartą švirkšti nuo 8 sav. amžiaus, antrą kartą – praėjus 3–5 sav.

revakcinacija:kasmet.

9.NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Prieš naudojant gerai suplakti.

Saugumo ir efektyvumo tyrimais nustatyta, kad šią vakciną galima maišyti ir naudoti kartu su Merial firmos vakcinomis be adjuvanto (įvairūs kačių virusinio rinotracheito, kalicivirozės, panleukopenijos ir chlamidiozės komponentų deriniai).

10.IŠLAUKA

Nenumatyta.

11.SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti ir gabenti šaltai (2–8 °C).

Saugoti nuo šviesos.

Negalima sušaldyti.

Atkimšus sunaudoti nedelsiant.

Negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės.

12.SPECIALIEJI NURODYMAI

Vakcinuoti galima tik sveikus gyvūnus.

Prieš vakcinaciją rekomenduotina nustatyti FeLV antigenemiją.

Teigiamų FeLV atžvilgiu kačių vakcinacija yra neefektyvi.

Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Pagal turimus saugumo ir efektyvumo duomenis vakcina gali būti skiriama tą pačią dieną, tačiau jos negalima maišyti su Merial adjuvantinėmis vakcinomis (įvairūs kačių virusinio rinotracheito, kalicivirozės, panleukopenijos ir pasiutligės komponentų deriniai). Pagal turimus saugumo ir

efektyvumo duomenis vakcina gali būti maišoma su Merial neadjuvantinėmis vakcinomis (įvairūs kačių virusinio rinotracheito, kalicivirozės, panleukopenijos ir chlamidiozės komponentų deriniai) ir (arba) skiriama tą pačią dieną, tačiau nemaišytina su Merial adjuvantine vakcina nuo pasiutligės.

Švirkštus katėms kelias vakcinos dozes iš karto, nepalankaus poveikio nepastebėta, išskyrus nurodytą skyriuje „Nepalankios reakcijos“.

Nemaišyti su jokia kita vakcina ar imunologiniu preparatu, išskyrus Merial firmos vakcinas be adjuvanto.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Išmetamos atliekos turi būti nukenksmintos virinant, sudegintos ar pamerktos į tinkamą dezinfekantą, aprobuotą kompetentingos institucijos ar sunaikintos kitais būdais pagal šalies reikalavimus.

14.INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros (European Medicines Agency) tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

15.KITA INFORMACIJA

Vakcina nuo kačių leukemijos.

Vakcinoje yra rekombinantinis kanarėlių raupų virusas su A pogrupio kačių leukemijos viruso (FeLV) env ir gag genais. Natūraliomis sąlygomis ligą sukelia tik A pogrupio kačių leukemijos virusai. Imunizavimas nuo šio pogrupio virusų, pilnai apsaugo nuo A, B ir C pogrupių virusų. Sušvirkšti vakcinos virusai skatina antikūnų susidarymą, tačiau patys kačių organizme nesidaugina. Todėl vakcinavus susidaro imunitetas kačių leukemijos virusams.

Plastikinės dėžutės po 10, 20 ar 50 buteliukų.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Pastabos