Purevax RC (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Pakuotės lapelis - QI06AH

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Purevax RC
ATC: QI06AH
Sudėtis: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains)
Gamintojas: Merial

INFORMACINIS LAPELIS

Purevax RC, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon PRANCŪZIJA

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest PRANCŪZIJA

2.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Purevax RC, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti

3.

VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Vienoje vakcinos dozėje (1 ml) yra:

 

liofilizate:

104,9 CCID501,

nusilpninto FHV F2 padermės kačių rinotracheito herpes viruso ..................................

inaktyvinto FCV 431 ir G1 padermių kačių kaliciviruso antigenų ........................

2,0 ELISA vienetai,

pagalbinės medžiagos:

 

gentamicino ........................................................................................................

ne daugiau kaip 16,5 µg.

Skiediklyje:

 

injekcinio vandens.......................................................................................................................

iki 1 ml.

1 50 % ląstelių kultūros užkrečianti dozė.

 

4.

INDIKACIJA (-OS)

 

8 sav. amžiaus ir vyresnėms katėms aktyviai imunizuoti nuo:

-kačių infekcinio rinotracheito, norint sumažinti klinikinius ligos požymius,

-kalicivirozės, norint sumažinti klinikinius ligos požymius.

Imunitetas rinotracheitui ir kalicivirozei susidaro praėjus 1 sav. po pirminės vakcinacijos.

Imunitetas rinotracheitui ir kalicivirozei trunka 3 metus po paskutinės revakcinacijos.

5.KONTRAINDIKACIJOS

Negalima vakcinuoti katingų kačių.

Nerekomenduojama vakcinuoti kačių laktacijos metu.

6.NEPALANKIOS REAKCIJOS

Įprastai naudojant vakciną kartais gali atsirasti laikinas mieguistumas, anoreksija ar hipertermija, praeinantys per 1 parą, retai – per 2 paras. Kartais gali pasireikšti vietinė reakcija (skausmas palpuojant, niežulys ar ribotas patinimas), kuri per 1 ar 2 savaites pranyksta.

Išskirtiniais atvejais gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcija. Tuo atveju reikia taikyti simptominį gydymą.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Katės.

8.DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Po oda reikia švirkšti vieną vakcinos dozę (1 ml), prieš tai vakcinos liofilizatą atskiedus skiedikliu, pagal tokią schemą:

pirminės vakcinacijos kursas:

-pirmą kartą švirkšti nuo 8 sav. amžiaus,

-antrą kartą – praėjus 3–4 sav.

Tais atvejais, kai galimas didelis kiekis specifinių motininių antikūnų prieš rinotracheito ar kalicivirozės komponentus (pvz., 9–12 sav. amžiaus kačiukams, atvestiems kačių, kurios buvo vakcinuotos iki vaikingumo ir (ar) jei žinoma ar įtariama prieš tai turėjus kontaktą su patogenu (-ais), pirminė vakcinacija turėtų būti atidėta iki 12 sav. amžiaus.

Revakcinacija:

-pirma revakcinacija turi būti atliekama praėjus 1 metams po pirminės vakcinacijos kurso,

-paskesnė revakcinacija nuo rinotracheito ir kalicivirozės turi būti atliekama iki 3 metų intervalais.

9.NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Atskiedus sunaudoti nedelsiant.

10.IŠLAUKA

Netaikytina.

11.SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti ir gabenti šaltai (2–8 °C).

Saugoti nuo šviesos.

Negalima sušaldyti.

12.SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams:

Vakcinuoti galima tik sveikus gyvūnus.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams:

Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Vaikingumas ir laktacija:

Negalima vakcinuoti katingų kačių.

Nerekomenduojama vakcinuoti kačių laktacijos metu.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos:

Saugumo ir veiksmingumo tyrimais nustatyta, kad šią vakciną galima maišyti su Merial vakcina nuo kačių leukemijos be adjuvanto ir (ar) naudoti tą pačią dieną, bet negalima maišyti su Merial vakcina nuo pasiutligės su adjuvantu.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina:

Naudojus keletą dozių, kitoks nepalankus poveikis nei nurodyta skyriuje „Nepalankios reakcijos“ nepastebėtas, išskyrus hipertermiją, kuri išskirtiniais atvejais gali trukti 5 dienas.

Nesuderinamumai:

Negalima maišyti su Merial vakcina nuo pasiutligės su adjuvantu.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

15.KITA INFORMACIJA

Pakuotėje yra 10 buteliukų po 1 dozę liofilizato ir 10 buteliukų po 1 ml skiediklio. Pakuotėje yra 50 buteliukų po 1 dozę liofilizato ir 50 buteliukų po 1 ml skiediklio. Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Vaisto naudojimas padeda sumažinti kačių kaliciviruso išskyrimą į aplinką imuniteto susidarymo metu ir vienerius metus po vakcinavimo.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Pastabos