Lithuanian
Svetainės kalbos pasirinkimas

Purevax RCP FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Purevax RCP FeLV
ATC: QI06AX
Sudėtis: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97)
Gamintojas: Merial

PUREVAX RCP FELV

EPAR santrauka plačiajai visuomenei

Šis dokumentas yra Europos viešo vertinimo protokolo santrauka. Jame paaiškinama, kaip Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) remdamasis pateiktais dokumentais įvertino atliktus tyrimus ir priėmė preparato vartojimo rekomendacijas.

Perskaitę šį dokumentą, nepamirškite pasikonsultuoti tiesiogiai su veterinaru. Išsamesnės informacijos apie savo gyvūno sveikatą arba gydymą taip pat kreipkitės į veterinarą. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kokiu pagrindu buvo priimtos CVMP rekomendacijos, skaitykite mokslinių diskusijų dalį (taip pat EPAR dalis).

Kas yra Purevax RCP FeLV?

Purevax RCP FeLV yra vakcina, kurios sudėtyje yra šių veikliųjų medžiagų:

nusilpnintų FHV F2 padermės kačių rinotracheito herpes virusų,

inaktyvuotų (neutralizuotų) FCV 431 ir G1 padermių kalicivirozės antigenų,

nusilpnintų PLI IV padermės kačių panleukopenijos virusų,

kačių leukemijos virusų (FeLV), rekombinantinių vCP97 padermės kanarėlių raupų virusų.

Purevax RCP FeLV yra liofilizatas (šalčiu džiovintos granulės) ir tirpiklis injekcinei suspensijai ruošti.

Kam vartojamas Purevax RCP FeLV?

Purevax RCP FeLV vartojamas 8 savaičių amžiaus ir vyresnėms katėms vakcinuoti nuo šių ligų:

kačių virusinio rinotracheito (panašios į gripą ligos, sukeltos herpes viruso),

kačių kalicivirozės (panašios į gripą ligos, pasireiškiančios burnos uždegimu, sukeltu kaliciviruso),

kačių panleukopenijos (sunkios ligos, pasireiškiančios viduriavimu su krauju, sukeltos parvoviruso),

kačių leukemijos (ligos, veikiančios imuninę sistemą, sukeltos retroviruso).

Vakcina padeda sumažinti ligų požymius ir virusų išskyrimą į aplinką kaliciviruso sukeltos infekcijos atveju. Ji taip pat sumažina mirtingumą nuo panleukopenijos ir sunaikina kraujyje likusius FeLV.

Paruošus Purevax RCP FeLV, 1 ml sušvirkščiamas po oda. Pirmoji injekcija sušvirkščiama ne jaunesnėms kaip aštuonių savaičių katėms, o antroji injekcija – po trijų ar keturių savaičių. Jeigu kačiukai turi didelį kiekį antikūnų, paveldėtų iš motinos, pirmą kartą jie turi būti vakcinuojami nuo 12 savaičių amžiaus. Revakcinaciją nuo visų ligų katei reikia atlikti praėjus metams po pirmojo vakcinacijos kurso, o po to kasmet revakcinuojama nuo rinotracheito, kalicivirusų ir kačių leukemijos, ir kas trejus metus – nuo panleukopenijos.

Kaip veikia Purevax RCP FeLV?

Purevax RCP FeLV yra vakcina. Vakcinos veikia, „išmokydamos“ imuninę sistemą (natūralią organizmo apsaugą) apsiginti nuo ligų. Purevax RCP FeLV sudėtyje yra nedideli kiekiai nusilpnintų ar neutralizuotų virusų, sukeliančių aukščiau išvardintas ligas, taip pat du FeLV genai, vadinami env ir gag, įterpti į kitą užkratą pernešantį virusą (nešiotoją), vadinamą kanarėlių raupų virusu, kuris gaunamas rekombinantinės DNR technologijos būdu. Kanarėlių raupų virusai kačių organizme nesidaugina, tačiau jie gamina proteinus iš FeLV genų.

Sušvirkštus katei vakcinos, imuninė sistema atpažįsta nusilpnintus ar neutralizuotus virusus ir FeLV proteinus kaip „svetimus“, ir skatina antikūnų prieš juos susidarymą. Po to imuninė sistema, esant pakartotiniam virusų poveikiui, sugeba daug greičiau pagaminti antikūnus. Antikūnai padeda apsisaugoti nuo virusų sukeliamų ligų. Visą likusį gyvenimą katė, veikiama bet kurio iš šių virusų, arba išvengs infekcijos, arba infekcija bus daug lengvesnė.

Kaip buvo tiriamas Purevax RCP FeLV?

Purevax RCP FeLV veiksmingumas buvo tiriamas, atlikus keletą tyrimų laboratorinėmis sąlygomis, kurių metu katės buvo vakcinuotos ir infekuotos virulentiniu herpes virusu, kalicivirusu, parvovirusu arba leukemijos virusu. Praktinių Purevax RCP FeLV bandymų metu buvo tiriama bazinė vakcinacijos programa (2 injekcijos, tarp kurių turi praeiti 3-4 savaičių laikotarpis) ir busterinė vakcinacija (viena injekcija). Buvo tiriamos jaunos ir suaugusios įvairių veislių katės, bet ne kačiukai. Pagrindinis veiksmingumo rodiklis buvo antikūnų prieš vakcinoje esančius virusus kiekis kraujyje, išskyrus FeLV komponentą, kurio veiksmingumas, siekiant išvengti infekcijos, buvo įrodytas kitų tyrimų metu.

Kokia Purevax RCP FeLV nauda atsiskleidė tyrimų metu?

Laboratorinėmis sąlygomis buvo įrodyta, kad Purevax RCP FeLV apsaugo nuo aukščiau išvardintų ligų. Atlikus praktinius bazinės vakcinacijos tyrimus, nustatytas padidėjęs kačių rinotracheito herpes viruso, kaliciviruso infekcijos ir kačių panleukopenijos antikūnų kiekis. Busterinės vakcinacijos tyrimo metu kačių rinotracheito herpes viruso, kaliciviruso infekcijos ir kačių panleukopenijos antikūnų kiekis išliko stabiliai didelis arba šiek tiek padidėjęs.

Kokia su Purevax RCP FeLV vartojimu siejama rizika?

Kai kuriais atvejais katėms išsivysto laikina apatija (susidomėjimo aplinka sumažėjimas) ir anoreksija (sumažėjęs apetitas), taip pat hipertermija (padidėjusi kūno temperatūra), kuri laikosi vieną ar dvi dienas. Gali pasireikšti lokali reakcija injekcijos vietoje, t. y. nežymus skausmas palietus, perštėjimas ar edema (patinimas), kuri išnyksta per vieną ar dvi savaites. Išsamų visų šalutinių reiškinių, apie kuriuos pranešta gydant Purevax RCP FeLV, sąrašą galima rasti pakuotės lapelyje.

Purevax RCP FeLV negalima vartoti katingoms katėms.

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu kontaktuojantis asmuo?

Atsitiktinai įsišvirkštus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam pakuotės lapelį arba etiketę.

Kodėl RCP FeLV buvo patvirtintas?

Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) nusprendė, kad Purevax RCP FeLV, vartojamo aštuonių savaičių amžiaus ir vyresnių kačių aktyviai imunizacijai nuo aukščiau išvardintų ligų, nauda didesnė už keliamą riziką, ir rekomendavo suteikti Purevax RCP FeLV rinkodaros teisę. Naudos ir rizikos santykio apibūdinimą galima rasti šio EPAR 6 modulyje.

Kita informacija apie Purevax RCP FeLV:

Europos Komisija 2005 m. vasario 23d. bendrovei „MERIAL“ suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojančią Purevax RCP FeLV rinkodaros teisę.

Ši santrauka paskutinį kartą buvo atnaujinta 2008 m. sausio 25 d.

Pastabos