Purevax RCP (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AH

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Purevax RCP
ATC: QI06AH
Sudėtis: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) / attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV)
Gamintojas: Merial

PUREVAX RCP

EPAR santrauka plačiajai visuomenei

Šis dokumentas yra Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka. Jame paaiškinama, kaip Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP,) remdamasis pateiktais dokumentais, įvertino atliktus tyrimus ir priėmė preparato vartojimo rekomendacijas.

Perskaitę šį dokumentą, nepamirškite pasikonsultuoti tiesiogiai su veterinaru. Išsamesnės informacijos apie savo gyvūno sveikatą arba gydymą taip pat kreipkitės į veterinarą. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kokiu pagrindu buvo priimtos CVMP rekomendacijos, skaitykite mokslinių diskusijų dalį (EPAR dalis).

Kas yra PUREVAX RCP?

PUREVAX RCP – tai vakcina, kurios sudėtyje yra šių veikliųjų medžiagų:

susilpnintų kačių rinotracheito herpeso virusų (FHV F2 padermės),

inaktyvuotų kalicivirozės antigenų (FCV431 ir G1 padermių),

susilpnintų kačių panleukopenijos virusų (PLI IV padermės).

PUREVAX RCP – tai liofilizatas (šalčiu džiovinta frakcija) ir tirpiklis injekcinei suspensijai ruošti.

Kam vartojamas PUREVAX RCP?

PUREVAX RCP skirtas 8 savaičių ir vyresnėms katėms skiepyti nuo šių ligų:

kačių infekcinio rinotracheito (į gripą panaši liga, kurią sukelia herpeso virusas),

kačių kalicivirozės (į gripą panaši liga, kuria sergant kalicivirusai sukelia burnos uždegimą),

kačių panleukopenijos (rimta parvovirusų sukeliama liga, kuria sergant pasireiškia kraujingas viduriavimas).

Paskiepijus vakcina, pasireiškia mažiau ligos požymių, o sergant kalicivirusų sukelta infekcija, mažiau virusų išsiskiria į aplinką. Kates skiepijant šia vakcina, taip pat mažėja mirtingumas nuo panleukopenijos.

1 ml paruoštos PUREVAX RC vakcinos reikia švirkšti po oda. Pirmą kartą vakciną reikia švirkšti ne jaunesnėms kaip aštuonių savaičių katėms, o antrą kartą – po trijų–keturių savaičių. Jeigu kačiukų organizme yra didelis kiekis iš motinos gautų antikūnų, pirmą kartą jie turi būti vakcinuojami nuo 12 gyvenimo savaitės. Pakartotinai skiepyti reikia, praėjus metams nuo pirmos vakcinacijos, o po to kasmet – nuo rinotracheito ir kalicivirozės ir kas treji metai – nuo panleukopenijos.

Kaip veikia PUREVAX RCP?

PUREVAX RCP – tai vakcina. Vakcinos „išmoko“ imuninę sistemą (natūralios organizmo apsaugos sistema) apsisaugoti nuo ligos. PUREVAX RCP vakcinos sudėtyje yra nedidelis kiekis susilpnintų ar inaktyvuotų virusų, kurie sukelia pirmiau nurodytas ligas.

Paskiepytos katės imuninė sistema atpažįsta susilpnintus ar inaktyvuotus virusus kaip svetimkūnius ir pradeda gaminti jų antikūnus. Vėliau, virusams patekus į organizmą, imuninė sistema sugeba daug greičiau pagaminti jų antikūnų. Antikūnai padeda kovoti su šių virusų sukeliamomis ligomis. Vėliau katė, užsikrėtusi vienu iš šių virusų, visai neserga arba serga lengvesne infekcijos forma.

Kaip buvo tiriamas PUREVAX RCP?

PUREVAX RCP poveikis katėms buvo tiriamas keliuose laboratoriniuose tyrimuose, kuriuose katės buvo vakcinuojamos ir užkrečiamos virulentinės formos herpeso virusu, kalicivirusu arba parvovirusu. Lauko sąlygomis atliktuose PUREVAX RCP tyrimuose buvo vertinamas pagrindinio vakcinavimo grafikas (2 injekcijos, tarp kurių daroma 3–4 savaičių pertrauka) ir pakartotinė vakcinacija (tik viena injekcija). Buvo tiriamos įvairių veislių jaunos ir suaugusios katės, bet ne kačiukai. Pagrindinis veiksmingumo rodiklis buvo antikūnų, veikiančių vakcinoje esančius virusus, kiekis kraujyje.

Kokia PUREVAX RCP nauda atsiskleidė tyrimų metu?

Tyrimų laboratorinėmis sąlygomis rezultatai parodė, kad PUREVAX RCP apsaugo nuo anksčiau išvardytų ligų. Lauko sąlygomis atliktuose bendrosios vakcinacijos tyrimuose nustatyta, kad padidėjo herpeso virusus, kalicivirusus ir kačių panleukopenijos virusus veikiančių antikūnų kiekis. Pakartotinos vakcinacijos tyrime nustatyta, kad rinotracheito herpeso virusus, kalicivirusus ir kačių panleukopenijos virusus veikiančių antikūnų kiekis išliko toks pat aukštas arba nežymiai padidėjo.

Kokia su PUREVAX RCP vartojimu siejama rizika?

Paskiepytoms katėms vieną ar dvi dienas gali pasireikšti apatija (nesidomėjimas aplinka), anoreksija (apetito praradimas) arba hipertermija (pakilusi kūno temperatūra). Taip pat gali pasireikšti vietinė reakcija injekcijos vietoje (nestiprus skausmas liečiant, niežulys arba patinimas), kuri per vieną ar dvi savaites išnyksta. Išsamų visų šalutinių reiškinių, apie kuriuos pranešta gydant PUREVAX RCP, sąrašą galima rasti pakuotės lapelyje.

PUREVAX RCP negalima skirti katingoms katėms.

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu kontaktuojantis asmuo?

Atsitiktinai įsišvirkštus preparato, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto pakuotės lapelį arba etiketę.

Kodėl PUREVAX RCP buvo patvirtintas?

Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) nusprendė, kad PUREVAX RCP teikiama nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, kai jis skiriamas aštuonių savaičių arba vyresnių kačių aktyviai imunizacijai nuo anksčiau išvardytų ligų. Komitetas rekomendavo suteikti preparato PUREVAX RCP rinkodaros teisę. Naudos ir rizikos santykio apibūdinimą galima rasti šio EPAR 6 modulyje.

Kita informacija apie PUREVAX RCP:

Europos Komisija 2005 m. vasario 23 d. bendrovei „MERIAL“ suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojančią PUREVAX RCP rinkodaros teisę.

Ši santrauka paskutinį kartą buvo atnaujinta 2008 m. sausio 25 d.

Pastabos