Purevax RCPCh FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Pakuotės lapelis - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Purevax RCPCh FeLV
ATC: QI06AX
Sudėtis: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated Chlamydophila felis (905 strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox viru
Gamintojas: Merial

Straipsnio turinys

INFORMACINIS LAPELIS

Purevax RCPCh FeLV, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti

1.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon PRANCŪZIJA

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest PRANCŪZIJA

2.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Purevax RCPCh FeLV, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti

3.

VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Vienoje vakcinos dozėje (1 ml) yra:

 

liofilizate:

104,9 CCID501,

nusilpninto FHV F2 padermės kačių rinotracheito herpes viruso ..................................

inaktyvinto FCV 431 ir G1 padermių kačių kaliciviruso antigenų ............................

2,0 IFA vienetai,

nusilpnintų 905 padermės Chlamydophila felis .................................................................

103,0 EID502,

nusilpninto PLI IV padermės kačių panleukopenijos viruso...........................................

103,5 CCID501,

pagalbinės medžiagos:

 

gentamicino ...........................................................................................................

ne daugiau kaip 34 μg,

Skiediklyje:

107,2 CCID501.

FeLV rekombinantinio vCP97 padermės kanarėlių raupų viruso ...................................

1 50 % ląstelių kultūros užkrečianti dozė.

 

2 50 % kiaušinių užkrečianti dozė.

 

4.

INDIKACIJA (-OS)

 

8 sav. amžiaus ir vyresnėms katėms aktyviai imunizuoti nuo:

-kačių infekcinio rinotracheito, norint sumažinti klinikinius ligos požymius,

-kalicivirozės, norint sumažinti klinikinius ligos požymius,

-Chlamydophila felis, norint sumažinti klinikinius ligos požymius,

-nuo kačių panleukopenijos, norint mažinti kačių mirtingumą ir ligos klinikinius požymius,

-nuo kačių leukemijos, norint apsaugoti nuo persistentinės viremijos ir klinikiniams ligos požymiams mažinti.

Imunitetas rinotracheitui, kalicivirozei, Chlamydophila felis ir panleukopenijai susidaro praėjus 1 sav. po pirminės vakcinacijos, kačių leukemijai – praėjus 2 sav. po pirminės vakcinacijos.

Imunitetas rinotracheitui, kalicivirozei ir panleukopenijai trunka 3 metus, o Chlamydophila felis ir kačių leukemijai – 1 metus po paskutinės revakcinacijos..

5.KONTRAINDIKACIJOS

Negalima vakcinuoti katingų kačių.

Nerekomenduojama vakcinuoti kačių laktacijos metu.

6.NEPALANKIOS REAKCIJOS

Įprastai naudojant vakciną kartais gali atsirasti laikinas mieguistumas, anoreksija ar hipertermija, praeinantys per 1 parą, retai – per 2 paras. Kartais gali pasireikšti vietinė reakcija (skausmas palpuojant, niežulys ar ribotas patinimas), kuri per 1 ar 2 savaites pranyksta.

Išimtinais atvejais gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcija. Tuo atveju reikia taikyti simptominį gydymą.

Labai retais atvejais*, po antro vakcinavimo praėjus 1–3 sav., suaugusioms katėms pasireiškė karščiavimas ir mieguistumas, kartais susijęs su šlubavimu. Reakcija buvo laikina.

* vieno gydymo metu nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Katės.

8.DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Po oda reikia švirkšti vieną vakcinos dozę (1 ml), prieš tai vakcinos liofilizatą atskiedus skiedikliu, pagal tokią schemą:

pirminės vakcinacijos kursas:

-pirmą kartą švirkšti nuo 8 sav. amžiaus,

-antrą kartą – praėjus 3–4 sav.

Tais atvejais, kai galimas didelis kiekis specifinių motininių antikūnų prieš rinotracheito, kalicivirozės, panleukopenijos ar Chlamydophila komponentus (pvz., 9–12 sav. amžiaus kačiukams, atvestiems kačių, kurios buvo vakcinuotos iki vaikingumo ir (ar) jei žinoma ar įtariama prieš tai turėjus kontaktą su patogenu (-ais), pirminė vakcinacija turėtų būti atidėta iki 12 sav. amžiaus.

Revakcinacija:

-pirma revakcinacija nuo visų komponentų turi būti atliekama praėjus 1 metams po pirminės vakcinacijos kurso,

-paskesnė revakcinacija nuo chlamidiozės ir kačių leukemijos turi būti atliekama kasmet, o nuo panleukopenijos, rinotracheito ir kalicivirozės – iki 3 metų intervalais.

9.NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Atskiedus sunaudoti nedelsiant.

10.IŠLAUKA

Netaikytina.

11.SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti ir gabenti šaltai (2–8 °C).

Saugoti nuo šviesos.

Negalima sušaldyti.

12.SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams:

Vakcinuoti galima tik sveikus gyvūnus.

Prieš vakcinaciją rekomenduojama nustatyti FeLV antigenemiją.

Teigiamų FeLV atžvilgiu kačių vakcinacija yra neveiksminga.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams:

Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Vakcinos negali naudoti žmonės, sergantys imunodeficitu ar vartojantys imunitetą slopinančius vaistus. Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir įspėti, kad įsišvirkšta gyvos chlamidijų vakcinos.

Vaikingumas ir laktacija:

Negalima vakcinuoti katingų kačių.

Nerekomenduojama vakcinuoti kačių laktacijos metu.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos:

Saugumo ir veiksmingumo tyrimais nustatyta, kad šią vakciną galima naudoti tą pačią dieną, bet negalima maišyti su Merial vakcina nuo pasiutligės su adjuvantu.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina:

Naudojus keletą dozių, kitoks nepalankus poveikis nei nurodyta skyriuje „Nepalankios reakcijos“ nepastebėtas, išskyrus hipertermiją, kuri išskirtiniais atvejais gali trukti 5 dienas.

Nesuderinamumai:

Negalima maišyti su jokiu kitu veterinariniu vaistu, išskyrus skiediklį, pridėtą naudoti su šiuo veterinariniu vaistu.

13.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14.INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

15.KITA INFORMACIJA

Vakcinoje yra rekombinantinis kanarėlių raupų virusas su A pogrupio kačių leukemijos viruso (FeLV) env ir gag genais. Lauko sąlygomis ligą sukelia tik A pogrupio kačių leukemijos virusas. Imunizuojant nuo šio pogrupio viruso, susidaro visavertė apsauga nuo A, B ir C pogrupių virusų. Sušvirkštas vakcinos virusas skatina antikūnų susidarymą, tačiau kačių organizme nesidaugina. Vaisto naudojimas padeda sumažinti kačių kaliciviruso išskyrimą į aplinką imuniteto susidarymo metu ir vienerius metus po vakcinavimo.

Pakuotėje yra 10 buteliukų po 1 dozę liofilizato ir 10 buteliukų po 1 ml skiediklio. Pakuotėje yra 50 buteliukų po 1 dozę liofilizato ir 50 buteliukų po 1 ml skiediklio. Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Pastabos