Rabigen SAG2 (live attenuated rabies virus, SAG2 strain) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QI07AA02

Straipsnio turinys

A.BIOLOGIŠKAI VEIKLIOS MEDŽIAGOS GAMINTOJAS IR GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Biologiškai veiklios medžiagos gamintojo pavadinimas ir adresas

VIRBAC S.A.

1ère Avenue 2065m L.I.D. 06516 Carros

Prancūzija

Gamybos leidimą 1997 m. gruodžio 22 d. išdavė Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale – Direction de la Pharmacie et du médicament – République Française.

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

VIRBAC S.A.

1ère Avenue 2065m L.I.D. 06516 Carros

Prancūzija

B.SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Rabigen SAG2 importas, prekyba, tiekimas ir (arba) naudojimas yra ar gali būti draudžiami kai kuriose ES šalyse, visoje ar dalyje jų teritorijos, atsižvelgus į nacionalinę gyvūnų sveikatos strategiją.

Asmenys, ketinantys importuoti, parduoti, tiekti ir (arba) naudoti Rabigen SAG2, turi sužinoti atitinkamos ES šalies kompetentingos institucijos galiojančią vakcinavimo strategiją.

Skirta tik atitinkamai kompetentingai administracinei institucijai.

C.SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL SAUGAUS IR VEIKSMINGO NAUDOJIMO

Netaikytina

D.DUOMENYS APIE DLK

Netaikytina.

Pastabos