Semintra (telmisartan) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QC09CA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Semintra
ATC: QC09CA07
Sudėtis: telmisartan
Gamintojas: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

A.GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 55216 Ingelheim/Rhein

VOKIETIJA

B.SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C.DUOMENYS APIE DLK

Netaikytina.

Pastabos