SevoFlo (sevoflurane) - QN01AB08

Straipsnio turinys

SevoFlo

sevofluranas

Šis dokumentas yra SevoFlo Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka. Jame paaiškinama, kaip agentūra vertino šį veterinarinį vaistą, kad galėtų rekomenduoti suteikti leidimą prekiauti šiuo vaistu Europos Sąjungoje (ES) ir nustatytų jo naudojimo sąlygas. Šiame dokumente nepateikta praktinės informacijos apie tai, kaip naudoti SevoFlo.

Praktinės informacijos apie SevoFlo naudojimą gyvūnų savininkai arba laikytojai turėtų ieškoti informaciniame lapelyje arba kreiptis į savo veterinarijos gydytoją ar vaistininką.

Kas yra SevoFlo ir kam jis naudojamas?

SevoFlo yra bendrasis anestetikas šunims ir katėms. SevoFlo skirtas bendrajai nejautrai (narkozei) sukelti ir palaikyti. Šio vaisto sudėtyje yra veikliosios medžiagos sevoflurano – cheminės medžiagos, kuri esant kambario temperatūrai yra skysta, o pašildyta virsta dujomis (garuoja).

Daugiau informacijos pateikta informaciniame lapelyje.

Kaip naudoti SevoFlo?

SevoFlo skiriamas naudojant specialią anestezinę įrangą, paprastai griežtai kontroliuojamame dujų mišinyje su deguonimi. Įkvėpę šio dujų mišinio, šunys ar katės netenka sąmonės. Vaisto galima įsigyti tik pateikus receptą. Daugiau informacijos pateikta informaciniame lapelyje.

Kaip veikia SevoFlo?

Kai šunims ar katėms duodama įkvėpti deguonies ir sevoflurano mišinio, sevofluranas įkvepiamas į plaučius, iš kur kraujas jį perneša į smegenis. Netenkama sąmonės, nes ši medžiaga prisijungia prie GABA – smegenų aktyvumą mažinančios medžiagos – receptorių ir juos aktyvina. Sevofluranas taip pat slopina glutamato, galvos smegenų aktyvumą didinančios medžiagos, receptorius. Bendras šio vaisto poveikis didina GABA poveikį slopindamas glutamato poveikį, ir dėl to netenkama sąmonės.

Kokia SevoFlo nauda nustatyta tyrimuose?

Šunų tyrimuose nustatyta, kad SevoFlo taip pat veiksmingai sukėlė ir palaikė anesteziją kaip ir kiti anestetikai, pvz., izofluranas (kitos anestezinės dujos), tiopentalis, propofolis ir ketaminas su diazepamu. SevoFlo sukeliama anestezija yra palyginti greita ir tolygi, o atsibudimas lengvas. Tyrimai parodė, kad sevofluranas gali būti saugiai vartojamas anestezijai palaikyti kartu su kitais prieš operaciją ar jos metu šunims skiriamais vaistais.

Peržiūrėjus paskelbtą mokslinę literatūrą nustatyta, kad katėms anestezijai skiriamas SevoFlo yra veiksmingas ir kad jį galima naudoti su įvairiais anestezijos reikmėms naudojamais raminamaisiais ir skausmą malšinančiais vaistais. SevoFlo buvo panašiai veiksmingas kaip izofluranas. Be to, SevoFlo dažnai naudojamas kaip neregistruotas (oficialiai nepatvirtintas) anestetikas katėms daugiau kaip 10 metų, todėl jo naudojimas katėms yra įtvirtintas.

Kokia rizika siejama su SevoFlo naudojimu?

Dažniausi SevoFlo šalutiniai reiškiniai, galintys pasireikšti daugiau kaip 1 iš 10 gyvūnų, yra žemas kraujospūdis, padažnėjęs kvėpavimas, raumenų įsitempimas, susijaudinimas, laikinas kvėpavimo sustojimas, lengvi raumenų traukuliai ir vėmimas.

SevoFlo negalima skirti šunims, kurie gali turėti genetinį polinkį piktybinei hipertermijai. Tai yra retas pavojų gyvybei keliantis sutrikimas, kurį paprastai sukelia tam tikri bendrieji anestetikai, siejamas su raumenų spazmais ir labai aukšta kūno temperatūra.

Išsamų visų šalutinių reiškinių, apie kuriuos pranešta gydant SevoFlo, sąrašą galima rasti informaciniame lapelyje.

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu kontaktuojantis asmuo?

Į SevoFlo veterinarinio vaisto aprašą ir informacinį lapelį įtraukta informacija apie vaisto saugumą, taip pat nurodytos atsargumo priemonės, kurių turi imtis sveikatos priežiūros specialistai, gyvūnų savininkai arba laikytojai.

Žmogui netyčia įkvėpus sevoflurano, gali pasireikšti tokie simptomai, kaip virpuliai, pykinimas, galvos skausmas, žemas kraujospūdis, sulėtėjęs širdies ritmas ir net susilpnėjęs kvėpavimas.

Naudojant SevoFlo reikia imtis atsargumo priemonių: išsiliejusias dujas reikia iš karto pašalinti ir stengtis neįkvėpti garų, taip pat stengtis, kad preparato nepatektų į burną. Nėščios ir žindančios moterys privalo vengti sąlyčio su preparatu, nesilankyti operacinėse ir gyvūnų atsibudimo patalpose, kur preparatas naudojamas ar buvo neseniai panaudotas. Informacijos, ką daryti preparatui atsitiktinai pakliuvus ant odos ar į akis, arba išsamesnės informacijos reikia ieškoti informaciniame lapelyje.

Kodėl SevoFlo buvo patvirtintas?

Agentūros Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) padarė išvadą, kad SevoFlo nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir rekomendavo leisti naudoti šį vaistą ES.

Kita informacija apie SevoFlo

Europos Komisija 2002 m. gruodžio 11 d. suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojantį SevoFlo

registracijos pažymėjimą.

Išsamų SevoFlo EPAR rasite agentūros interneto svetainėje adresu: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Daugiau informacijos apie gydymą SevoFlo gyvūnų savininkai arba laikytojai turėtų ieškoti informaciniame lapelyje arba kreiptis į veterinarijos gydytoją ar vaistininką.

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2017 m. spalio mėn.

Pastabos