Suvaxyn PCV (porcine circovirus recombinant virus...) – ženklinimas - QI09AA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Suvaxyn PCV
ATC: QI09AA07
Sudėtis: porcine circovirus recombinant virus (CPCV) 1-2, inactivated
Gamintojas: Zoetis Belgium SA

Straipsnio turinys

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖS

10 polietileninių buteliukų po 10 dozių, 50 dozių, 125 dozes. 1 polietileninis buteliukas su 10 dozių, 50 dozių, 125 dozėmis.

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Suvaxyn PCV, injekcinė suspensija kiaulėms

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Vienoje dozėje (2 ml) yra:

 

veikliosios medžiagos:

 

inaktyvinto rekombinantinio 1 tipo kiaulių cirkoviruso,

1,6 ≤ RP ≤ 5,3,

ekspresuojančio 2 tipo kiaulių cirkoviruso OFR2 baltymą,

 

adjuvantų:

 

sulfolipo-ciklodekstrino (SLCD)

4,0 mg,

skvalano

64,0 mg,

pagalbinių medžiagų:

 

tiomersalio

0,1 mg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

VAISTO FORMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Injekcinė suspensija

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

PAKUOTĖS DYDIS

 

 

1 buteliukas su 10 dozių

 

 

1 buteliukas su 50 dozių

 

 

 

 

 

 

1 buteliukas su 125 doz

ėmis

 

 

 

10 buteliukų po 10 dozių

 

 

10 buteliukų po 50 dozių

 

 

 

 

10 buteliukų po 125 dozes

 

 

 

 

 

5.

PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Kiaulės (paršeliai)

6.INDIKACIJOS

Paršeliams (nuo 3 sav. amžiaus) aktyviai imunizuoti nuo 2 tipo kiaulių cirkoviruso (KCV2).

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Vienkartinė dozė – 2 ml, švirkščiant paršeliams į raumenis.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki

Pradūrus kamštelį, sunaudoti nedelsiant.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir gabenti šaltai (2–8 °C).

Negalima sušaldyti.

Saugoti nuo šviesos.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/09/099/001-006

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

BUTELIUKAI

50 ir 125 dozių

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Suvaxyn PCV, injekcinė suspensija kiaulėms

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Vienoje dozėje (2 ml) yra:

 

veikliosios medžiagos:

 

inaktyvinto rekombinantinio 1 tipo kiaulių cirkoviruso,

1,6 ≤ RP ≤ 5,3,

ekspresuojančio 2 tipo kiaulių cirkoviruso OFR2 baltymą,

 

adjuvantų:

 

sulfolipo-ciklodekstrino (SLCD)

4,0 mg,

skvalano

64,0 mg,

pagalbinių medžiagų:

 

tiomersalio

0,1 mg.

 

 

 

 

 

3.

VAISTO FORMA

 

 

 

 

 

 

4.

PAKUOTĖS DYDIS

 

 

50 dozių

 

 

125 dozės

 

 

 

 

 

5.

PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Kiaulės (paršeliai)

6.INDIKACIJA (-OS)

Paršeliams (nuo 3 sav. amžiaus) aktyviai imunizuoti nuo 2 tipo kiaulių cirkoviruso (KCV2).

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Švirkšti į raumenis.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki

Pradūrus kamštelį,sunaudoti nedelsiant.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir gabenti šaltai (2–8 °C).

Negalima sušaldyti.

Saugoti nuo šviesos.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANTMAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

BUTELIUKAS

10 dozių

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Suvaxyn PCV, injekcinė suspensija kiaulėms

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Inaktyvintas rekombinantinis 1 tipo kiaulių cirkovirusas, ekspresuojantis 2 tipo kiaulių cirkoviruso OFR2 baltymą, 1,6 ≤ RP ≤ 5,3.

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

10 dozių (20 ml)

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Švirkšti į raumenis.

5.IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

6.SERIJOS NUMERIS

Serija

7.TINKAMUMO DATA

Tinka iki

Pradūrus kamštelį, sunaudoti nedelsiant.

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos