Vectra 3D (dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen) – ženklinimas - QP53AC54

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Vectra 3D
ATC: QP53AC54
Sudėtis: dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen
Gamintojas: Ceva Sante Animale

Straipsnio turinys

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS IR PIRMINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė 1, 3, 4, 6, 12, 24, ir 48 lašintuvams

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Vectra 3D užlašinamas tirpalas 1,5–4 kg šunims

Vectra 3D užlašinamas tirpalas 4–10 kg šunims

Vectra 3D užlašinamas tirpalas 10–25 kg šunims

Vectra 3D užlašinamas tirpalas 25–40 kg šunims

Vectra 3D užlašinamas tirpalas > 40 kg šunims

Dinotefuranas, piriproksifenas, permetrinas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 lašintuve yra 44 mg dinotefurano, 3,9 mg piriproksifeno ir 317 mg permetrino 1 lašintuve yra 87 mg dinotefurano, 7,7 mg piriproksifeno ir 635 mg permetrino

1 lašintuve yra 196 mg dinotefurano, 17,4 mg piriproksifeno ir 1429 mg permetrino 1 lašintuve yra 256 mg dinotefurano, 22,7 mg piriproksifeno ir 1865 mg permetrino 1 lašintuve yra 436 mg dinotefurano, 38,7 mg piriproksifeno ir 3175 mg permetrino

3.VAISTO FORMA

Užlašinamas tirpalas

4.PAKUOTĖS DYDIS

1 lašintuvas

3 lašintuvai

4 lašintuvai

6 lašintuvai

12 lašintuvų

24 lašintuvai

48 lašintuvai

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys

6.INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Užlašinti.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Negalima naudoti katėms.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Prancūzija

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/13/156/001 (1 lašintuvas 1,5–4 kg šunims) EU/2/13/156/002 (3 lašintuvai 1,5–4 kg šunims) EU/2/13/156/026 (4 lašintuvai 1,5–4 kg šunims) EU/2/13/156/003 (6 lašintuvai 1,5–4 kg šunims) EU/2/13/156/004 (12 lašintuvų 1,5–4 kg šunims) EU/2/13/156/027 (24 lašintuvai 1,5–4 kg šunims) EU/2/13/156/005 (48 lašintuvai 1,5–4 kg šunims) EU/2/13/156/006 (1 lašintuvas 4–10 kg šunims)

EU/2/13/156/007 (3 lašintuvai 4–10 kg šunims) EU/2/13/156/028 (4 lašintuvai 4–10 kg šunims) EU/2/13/156/008 (6 lašintuvai 4–10 kg šunims) EU/2/13/156/009 (12 lašintuvų 4–10 kg šunims) EU/2/13/156/029 (24 lašintuvai 4–10 kg šunims) EU/2/13/156/010 (48 lašintuvai 4–10 šunims)

EU/2/13/156/011 (1 lašintuvas 10–25 kg šunims) EU/2/13/156/012 (3 lašintuvai 10–25 kg šunims) EU/2/13/156/030 (4 lašintuvai 10–25 kg šunims) EU/2/13/156/013 (6 lašintuvai 10–25 kg šunims) EU/2/13/156/014 (12 lašintuvų 10–25 kg šunims) EU/2/13/156/031 (24 lašintuvai 10–25 kg šunims) EU/2/13/156/015 (48 lašintuvai 10–25 šunims)

EU/2/13/156/016 (1 lašintuvas 25–40 kg šunims) EU/2/13/156/017 (3 lašintuvai 25–40 kg šunims) EU/2/13/156/032 (4 lašintuvai 25–40 kg šunims) EU/2/13/156/018 (6 lašintuvai 25–40 kg šunims) EU/2/13/156/019 (12 lašintuvų 25–40 kg šunims) EU/2/13/156/033 (24 lašintuvai 25–40 kg šunims) EU/2/13/156/020 (48 lašintuvai 25–40 kg šunims) EU/2/13/156/021 (1 lašintuvas > 40 kg šunims)

EU/2/13/156/022 (3 lašintuvai > 40 kg šunims) EU/2/13/156/034 (4 lašintuvai > 40 kg šunims) EU/2/13/156/023 (6 lašintuvai > 40 kg šunims) EU/2/13/156/024 (12 lašintuvų > 40 kg šunims) EU/2/13/156/035 (24 lašintuvai > 40 kg šunims) EU/2/13/156/025 (48 lašintuvai > 40 kg šunims)

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Lašintuvo etiketė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Vectra 3D spot-on (1,5–4 kg)

Vectra 3D spot-on (4–10 kg)

Vectra 3D spot-on (10–25 kg)

Vectra 3D spot-on (25–40 kg)

Vectra 3D spot-on (> 40 kg)

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Užlašinti

5.IŠLAUKA

6.SERIJOS NUMERIS

Lot{numeris}

7.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos