Lithuanian
Svetainės kalbos pasirinkimas

Vectra Felis (pyriproxyfen / dinotefuran) - QP53A

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Vectra Felis
ATC: QP53A
Sudėtis: pyriproxyfen / dinotefuran
Gamintojas: Ceva Sante Animale
An agency of the European Union

Vectra Felis

dinotefuranas / piriproksifenas

Šis dokumentas yra Europos viešo vertinimo protokolo santrauka. Jame paaiškinama, kaip

Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) remdamasis pateiktais dokumentais įvertino atliktus tyrimus ir kokias vaisto naudojimo rekomendacijas pateikė.

Net ir perskaitę šį dokumentą, nepamirškite pasikonsultuoti tiesiogiai su veterinaru. Taip pat kreipkitės į veterinarą, jei norite daugiau sužinoti apie savo gyvūno sveikatą arba gydymą. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kokiu pagrindu priimtos CVMP rekomendacijos, skaitykite mokslinių diskusijų dalį

(taip pat EPAR dalis).

Kas yra Vectra Felis?

Vectra Felis – tai veterinarinis vaistas, kurio sudėtyje yra dviejų veikliųjų medžiagų: dinotefurano ir piriproksifeno. Jis tiekiamas aplikatoriuje katėms skirto užlašinamojo tirpalo forma.

Kam naudojamas Vectra Felis?

Vectra Felis naudojamas katėms, gydant ir siekiant išvengti blusų infestacijų. Vaistas veikia vieną mėnesį ir slopina blusų kiaušinėlių brendimą ir blusų vystymąsi tris mėnesius. Taip pat Vectra Felis galima naudoti kaip vieną iš vaistų gydant alergijos blusoms sukeliamą dermatitą (alerginę reakciją į blusų įkandimus).

Praskyrus plaukus prie katės galvos pagrindo, vieno pilno Vectra Felis aplikatoriaus turinys užlašinamas tiesiai ant katės odos. Atsakingas veterinarijos gydytojas turi įvertinti, ar gydymo procedūrą reikia pakartoti, ir kiek reikia laukti iki kitos procedūros.

Kaip veikia Vectra Felis?

Veikliosios Vectra Felis medžiagos veikia kaip ektoparaziticidai. Tai reiškia, kad dėl jų poveikio žūsta ant gyvūnų odos arba jų kailyje gyvenantys parazitai, kaip antai blusos ir erkės, kurios maitinasi parazituodamos ant gyvūno odos.

Dinotefuranas yra insekticidas, kuris vabzdžius naikina veikdamas nervų sistemoje esančius receptorius, vadinamus nikotino acetilcholino receptoriais. Piriproksifenas yra vabzdžių augimo reguliatorius, kuris sustabdo blusų gyvenimo ciklą sukeldamas gaminamų kiaušinėlių nevaisingumą ir neleisdamas blusoms vystytis tose stadijose, kuriose jaunos blusos virsta brandžiomis.

Kaip buvo tiriamas Vectra Felis?

Vectra Felis poveikio blusoms veiksmingumas buvo tiriamas atliekant daug laboratorinių tyrimų ir vieną tyrimą natūraliomis sąlygomis.

Natūraliomis sąlygomis atlikto tyrimo metu buvo tiriamos 129 katės, kurioms buvo nustatyta blusų infestacija ir kurioms kartą per mėnesį tris mėnesius iš eilės buvo lašinama Vectra Felis arba kito užlašinamojo vaisto blusoms kontroliuoti, kurio sudėtyje yra dviejų skirtingų medžiagų – fipronilo ir

(S)-metopreno. Veiksmingumo rodiklis buvo blusų skaičiaus sumažėjimas.

Kokia Vectra Felis nauda nustatyta tyrimuose?

Natūraliomis sąlygomis atliktas tyrimas parodė, kad Vectra Felis yra toks pat veiksmingas kaip palyginamasis vaistas ir kad per 84 dienų tyrimo laikotarpį blusų skaičių sumažino 91 proc.

Taip pat tyrimas parodė, kad Vectra Felis yra veiksmingas kaip pagalbinė priemonė gydant alergijos blusoms sukeltą kačių dermatitą.

Kokia rizika siejama su Vectra Felis?

Užlašinimo vietoje galima pastebėti laikinų požymių, pvz., drėgnumą ir baltą spalvą, tačiau šie požymiai vaisto saugumui ir veiksmingumui įtakos neturi.

Retais atvejais vaisto užlašinimo vietoje katėms gali šiek tiek pleiskanoti oda, ji gali laikinai parausti ar niežėti arba gali laikinai išslinkti plaukai. Paprastai šie simptomai išnyksta be gydymo.

Išsamų visų šalutinių reiškinių, apie kuriuos pranešta gydant Vectra Felis, sąrašą galima rasti informaciniame lapelyje.

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu kontaktuojantis asmuo?

Jeigu vaisto atsitiktinai patektų į akis, jas reikia praplauti vandeniu, o jo patekus ant odos – nuplauti muilu ir vandeniu.

Odos ar akių sudirginimui nepraėjus arba atsitiktinai nurijus veterinarinio vaisto, reikia nedelsiant kreiptis pagalbos į gydytoją ir parodyti jam informacinį lapelį arba etiketę.

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas (alergija) bent vienai iš sudedamųjų dalių, turėtų vengti sąlyčio su preparatu.

Katėms užlašinus veterinarinio vaisto, žmonėms negalima jų liesti rankomis ne mažiau kaip 8 valandas. Tą dieną, kai katėms užlašinama vaisto, joms negalima leisti miegoti kartu su savo šeimininkais, ypač vaikais.

Kodėl Vectra Felis buvo patvirtintas?

Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) priėjo prie išvados, kad pagal patvirtintas indikacijas naudojamo Vectra Felis nauda yra didesnė už jo keliamą riziką ir rekomendavo suteikti jo rinkodaros leidimą. Naudos ir rizikos santykio apibūdinimą rasite šio EPAR mokslinių diskusijų modulyje.

Daugiau informacijos apie Vectra Felis

Europos Komisija suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojantį Vectra Felis rinkodaros leidimą 2014 m. birželio 6 d. Informaciją apie šio vaisto receptų išrašymo tvarką galima rasti ant etiketės / išorinės pakuotės.

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2014 m. balandžio mėn.

Pastabos