Vectra Felis (pyriproxyfen / dinotefuran) – Preparato charakteristikų santrauka - QP53A

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Vectra Felis
ATC: QP53A
Sudėtis: pyriproxyfen / dinotefuran
Gamintojas: Ceva Sante Animale

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Vectra Felis 423 mg/42,3 mg užlašinamas tirpalas katėms

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Veikliosios medžiagos:

Viename 0,9 ml lašintuve yra:

dinotefurano…………………..423 mg, piriproksifeno…………………42,3 mg.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3.VAISTO FORMA

Užlašinamas tirpalas.

Bespalvis arba šviesiai geltonas tirpalas.

4.KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1Paskirties gyvūnų rūšys

Katės.

4.2Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Katėms, užsikrėtusioms blusomis (Ctenocephalides felis), gydyti ir nuo užsikrėtimo apsaugoti. Viena dozė apsaugo nuo užsikrėtimo blusomis vieną mėnesį. Be to, ji 3 mėnesius neleidžia blusoms daugintis, slopindama jų atsiradimą katės aplinkoje.

Veterinarinis vaistas gali būti naudojamas kaip blusų sukelto alerginio dermatito (BAD) gydymo ir kontrolės strategijos dalis.

4.3Kontraindikacijos

Negalima naudoti katėms ir kačiukams, sveriantiems mažiau nei 0,6 kg.

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliosioms medžiagoms ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

4.4Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Gydyti reikia visas vienuose namuose laikomas kates. Tuose pačiuose namuose laikomiems šunims galima naudoti tik jų rūšiai skirtą veterinarinį vaistą.

Blusų gali būti katės krepšyje, guolyje ar įprastose katės poilsio vietose, pavyzdžiui, ant kilimų ar minkštų baldų. Jei blusų labai daug, pradedant taikyti kontrolės priemones, šias vietas reikia apdoroti tinkamu insekticidu, o po to reguliariai siurbti.

4.5Specialiosios atsargumo priemonės dėl vaisto naudojimo

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Vaisto saugumas nenustatytas jaunesnėms nei 7 savaičių ar sveriančioms mažiau nei 0,6 kg katėms.

Reikia stengtis vaistą užlašinti tokioje vietoje, kur gyvūnas negalėtų jo nulaižyti (žr. 4.9 p.), ir užtikrinti, kad gyvūnai nesitrintų vienas į kitą iškart po užlašinimo.

Reikia stengtis, kad vaisto iš lašintuvo nepatektų į katės, kuriai vaistą ruošiamasi lašinti, ir (ar) kito gyvūno akis.

Neatlikta jokių tyrimų su sergančiomis ar sveikstančiomis po ligos katėmis, todėl šį veterinarinį vaistą galima naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.

Prausimo su šampūnu įtaka veterinarinio vaisto veiksmingumui nebuvo vertinta.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Iš karto po naudojimo reikia kruopščiai nusiplauti rankas. Šis veterinarinis vaistas dirgina akis ir odą.

Vengti sąlyčio su oda, akimis ar burna.

Atsitiktinai užpylus ant odos, reikia nedelsiant plauti muilu ir vandeniu.

Jei veterinarinio vaisto atsitiktinai patenka į akis, jas reikia nedelsiant plauti vandens srove.

Jei odos ar akių sudirginimas nepraeina arba vaistas atsitiktinai praryjamas, reikia nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir gydytojui parodyti informacinį lapelį ar etiketę.

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas dinotefuranui, piriproksifenui ar dimetilo sulfoksidui, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.

Gydytų gyvūnų negalima liesti mažiausiai 8 valandas po vaisto užlašinimo. Dėl šios priežasties rekomenduojama vaistą užlašinti vakare. Gydymo dieną gydytiems gyvūnams negalima leisti miegoti kartu su šeimininkais, ypač su vaikais.

Panaudotus lašintuvus reikia nedelsiant išmesti ir nepalikti jų vaikams matomoje ar pasiekiamoje vietoje.

4.6Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Užlašinimo vietoje gali atsirasti trumpalaikis kosmetinis poveikis, pavyzdžiui, susiriebalavęs kailis ar baltos sausos apnašos, galintis trukti iki 7 dienų, tačiau šie požymiai paprastai išnyksta po 48 valandų. Šie pokyčiai neturi įtakos šio veterinarinio vaisto saugumui ir veiksmingumui.

Retais atvejais gali pasireikšti trumpalaikė eritema ar alopecija, tačiau šie požymiai paprastai išnyksta savaime be jokio gydymo.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

-labai dažna (vieno gydymo metu nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gyvūnų),

-dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvūnų),

-nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gyvūnų),

-reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvūnų),

-labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

4.7Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Veterinarinio vaisto saugumas suaugusioms vaikingoms katėms ir laktacijos metu nenustatytas.

Veterinarinį vaistą naudoti vaikingoms katėms ir laktacijos metu galima tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.

Laboratoriniais tyrimais su žiurkėmis ir triušiais, kuriems naudota kiekviena iš vaisto veikliųjų medžiagų, t. y. dinotefuranas ir piriproksifenas, nenustatytas nei teratogeninis ar fetotoksinis poveikis, nei toksinis patelei poveikis.

Tyrimais su žiurkėmis nustatyta, kad dinotefuranas pereina kraujo-pieno barjerą ir yra išskiriamas su pienu.

4.8Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

4.9Dozės ir naudojimo būdas

Dozės

Minimali rekomenduojama dozė yra 42,3 mg dinotefurano 1 kg kūno svorio ir 4,23 mg piriproksifeno 1 kg kūno svorio.

Katėms, sveriančioms nuo 0,6 iki 10 kg, gydomosios dozės ribos yra nuo 42,3 iki 705 mg dinotefurano 1 kg kūno svorio ir nuo 4,23 iki 70,5 mg piriproksifeno 1 kg kūno svorio.

Naudojimo metodas ir būdas

Užlašinti.

Reikia stengtis veterinarinį vaistą lašini tik ant sveikos odos.

Kaip naudoti:

išimti lašintuvą iš pakuotės.

1. Lašintuvą laikyti vertikaliai, pirštais suėmus žemiau didesnio disko, kaip parodyta.

2. Kitos rankos pirštais spausti mažesnį diską žemyn, kol 2 diskai lygiai susiglaus. Taip bus pradurtas sandarinamasis sluoksnis.

3. Kad vaistą būtų lengva užlašinti, katė turėtų stovėti arba tiesiog būti patogioje padėtyje. Praskirti plaukus katės pakaušio srityje, kad matytųsi oda. Lašintuvo galiuką priglausti prie odos ir lėtai ant jos išspausti veterinarinį vaistą. Vengti lašinti ant katės kailio paviršiaus.

Gydymo schema

Vienkartinis vaisto naudojimas apsaugo gyvūną nuo blusų vieną mėnesį ir užkerta kelią blusų dauginimuisi katės aplinkoje tris mėnesius. Pakartotinio kačių, galinčių užsikrėsti pakartotinai, gydymo poreikį ir tokio gydymo intervalus turi įvertinti veterinarijos gydytojas.

4.10 Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Sveikiems 7 savaičių ar vyresniems kačiukams vaistą lašinus 7 kartus kas 2 savaites ir iki 4 kartų didesnėmis už didžiausią rekomenduojamą dozėmis, nepastabėta jokių kliniškai reikšmingų nepalankių reakcijų, išskyrus laikiną edemą ar odos išsausėjimą vaisto užlašinimo vietoje.

Atsitiktinai prarijus vaisto, gali pasireikšti trumpalaikės reakcijos, tokios kaip seilėtekis, neįprastos išmatos ir vėmimas, tačiau šie požymiai praeina savaime be gydymo per 4 valandas.

4.11 Išlauka

Netaikytina.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: antiparazitiniai vaistai, insekticidai ir repelentai, kiti ektoparaziticidai išoriniam naudojimui, piriproksifeno ir kitų medžiagų deriniai.

ATCvet kodas: QP53AX73.

5.1Farmakodinaminės savybės

Dinotefuranas yra insekticidas. Jis kilęs iš neurotransmiterio acetilcholino ir veikia vabzdžių nervinių sinapsių nikotininius acetilcholino receptorius. Prisijungus prie šių receptorių, dėl pakartotinių jaudinamųjų impulsų agonistinio veikimo vabzdys žūsta. Vamzdžiams nereikia praryti dinotefurano, jis veikia dėl vykstančio sąlyčio. Dinotefuranas pasižymi žemu afiniškumu žinduolių acetilcholino receptoriams. Blusos dėl dinotefurano veikimo žūsta per dvi valandas po gydymo ar užkrėtimo.

Piriproksifenas yra fotostabilus vabzdžių augimo reguliatorius (VAR). Jis veikia sąlyčio būdu, imituodamas juvenalinį hormoną, kuris reguliuoja vabzdžio nėrimąsi iš vienos stadijos į kitą. Piriproksifenas nutraukia blusų gyvenimo ciklą tiek sukeldamas nesubrendusių kiaušinėlių dėjimą, tiek ir slopindamas trynio susidarymą blusų kiaušinėliuose, o dėl šių priežasčių kiaušinėliai tampa nevaisingi. Piriproksifenas stabdo vabzdžių vystymosi iš jaunų stadijų (lervos ir ankstyvosios lėliukės (farato) į suaugusio vabzdžio stadiją. Tai apsaugo nuo užsikrėtimo blusomis gydyto gyvūno aplinkoje.

5.2Farmakokinetinės savybės

Užlašinus ant odos, dvi veikliosios medžiagos jau pirmą dieną greitai pasiskirto ant gyvūno kūno paviršiaus ir jų vis dar galima aptikti skirtingose kailio vietose, praėjus mėnesiui po užlašinimo. Dinotefuranas ir piriproksifenas iš dalies absorbuojami per katės odą (atitinkamai 30 % ir 12 %), bet ši sisteminė absorbcija neturi įtakos klinikiniam vaisto veiksmingumui.

Laboratoriniams gyvūnams sušvirkštus vaisto į pilvo ertmę, dinotefuranas greitai pašalinamas daugiausia su šlapimu kaip nepakitusi pirminė molekulė. Naudojus per os, piriproksifenas greitai metabolizuojasi, daugiausia hidroksilinant, ir pašalinamas daugiausia su išmatomis ir mažiau – su šlapimu.

Savybės aplinkoje

Vectra Felis negali patekti į vandens telkinius, nes jis pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams. Šiuo veterinariniu vaistu ar panaudotomis pakuotėmis negalima užteršti vandens telkinių, vandentakių ar kanalų.

6.FARMACINIAI DUOMENYS

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Dimetilo sulfoksidas.

6.2Nesuderinamumai

Nežinoma.

Negalima maišyti su jokiu kitu veterinariniu vaistu ir tuo pačiu metu ar toje pačioje vietoje lašinti jokio kito veterinarinio vaisto.

6.3Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai. Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – sunaudoti nedelsiant.

6.4Specialieji nurodymai dėl laikymo

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Lašintuvas, pagamintas iš daugiasluoksnio aliuminio ir polietileno (PE) junginio, su viršūne, pagaminta iš DTPE, užsandarintas junginiu iš aliuminio, poliesterio ir sandarinamojo PE sluoksnio.

Pakuočių dydžiai

Kartoninės dėžutės po 1, 3, 4, 6, 12, 24 ar 72 lašintuvus.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

Vectra Felis negali patekti į vandens telkinius, nes jis pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams. Šiuo veterinariniu vaistu ar panaudotomis pakuotėmis negalima užteršti vandens telkinių, vandentakių ar kanalų.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne PRANCŪZIJA

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/14/165/001-007

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta: 2014-06-06

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra

Pastabos