Virbagen Omega (recombinant omega interferon of feline...) – ženklinimas - QL03AB

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Virbagen Omega
ATC: QL03AB
Sudėtis: recombinant omega interferon of feline origin
Gamintojas: Virbac S.A.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

VIRBAGEN OMEGA 5 MV šunims ir katėms

2.VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Liofilizato buteliukas

Veiklioji medžiaga

Kačių rekombinantinis omega interferonas 5 MV*/ buteliuke

*MV: milijonai vienetų

Tirpalo buteliukas

Izotoninis natrio chlorido tirpalas

1 ml

3.VAISTO FORMA

Liofilizatas ir tirpalas injekcinei suspensijai ruošti

4.PAKUOTĖS DYDIS

5 liofilizato buteliukai ir 5 skiediklio buteliukai po 1 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys ir katės.

6.INDIKACIJOS

Šunims

Šunims nuo vieno mėnesio amžiaus gaištamumui nuo parvovirozės (žarnų formos) ir jos klinikiniams požymiams mažinti.

Katėms

Katėms nuo 9 mėn. amžiaus, užsikrėtusioms kačių leukemijos virusais (KLV) ir (arba) kačių imunodeficito virusais (KIV) ir esant neterminalinėms ligos stadijoms, gydyti. Klinikinių tyrimų metu pastebėta, kad:

-simptominėje ligos fazėje sumažėjo klinikinių požymių (4 mėn.);

-sumažėjo gaištamumas:

anemija sergančių kačių gaištamumas, kuris 4, 6, 9 ir 12 mėn. siekė 60 %, gydant interferonu sumažėjo vidutiniškai 30 %;

nesergančių anemija kačių, kurios buvo užsikrėtuios KLV ir gaištamumas siekė 50 %, gydant interferonu gaištamumas sumažėjo 20 %. Kačių, infekuotų KIV, gaištamumas buvo žemas (5 %) ir gydymas jam įtakos neturėjo.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Liofilizatas turi būti atskiestas 1 ml specialaus skiediklio. Taip gaunama suspensija, kurioje yra 5 MV rekombinantinio interferono.

Šunims

Atskiestas preparatas turi būti leidžiamas į veną vieną kartą per dieną, 3 d. iš eilės. Dozė – 2,5 MV/kg kūno svorio.

Katėms

Atskiestas preparatas turi būti leidžiamas po oda vieną kartą per dieną, 5 d. iš eilės. Dozė – 1 MV/kg kūno svorio. Turi būti atlikti trys atskiri 5 dienų gydymo kursai, pradedant 0 diena, 14 diena ir 60 diena.

Šis preparatas turi būti naudojamas tik su kartu pateikiamu skiedikliu.

8.IŠLAUKA

Nenumatyta.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Šunų vakcinuoti negalima gydymo Virbagen Omega metu ar po jo, kol šuo visiškai pasveiksta.

Kačių, užsikrėtusių KLV arba KIV, simptominėje fazėje vakcinuoti negalima, todėl Virbagen Omega poveikis kačių vakcinavimui nėra nustatytas.

Šunims ir katėms. Tik griežtai laikantis rekomenduojamo naudojimo, galima pasiekti klinikinio pagerėjimo.

Katėms pakartotinai gydant lėtines ligas, susijusias su kepenų, širdies ir inkstų nepakankamumu, prieš pradedant gydymą Virbagen Omega, turi būti stebima atitinkama liga.

Nėra jokios informacijos apie ilgalaikius šalutinius poveikius šunims ir katėms, ypač dėl autoimuninių sutrikimų. Tokie šalutiniai poveikiai buvo stebėti žmonėms po daugkartinio ir ilgalaikio I tipo interferono vartojimo. Autoimuninių sutrikimų atsiradimo galimybė gydomiems gyvūnams negali būti atmesta ir turi būti įvertinta rizika, susijusi su KLV ar KIV infekcija.

Produkto efektyvumas nebuvo tirtas katėms, sergančioms navikine KLV infekcijos forma, ar katėms, užsikrėtusioms KLV ar gretutinai užsikrėtusioms KIV, terminalinėse stadijose.

Katėms preparatą švirkščiant į veną, gali atsirasti nepalankios reakcijos, pvz., padidėjusi kūno temperatūra, minkštos išmatos, apetito praradimas, sumažėjęs skysčių vartojimas ar kolapsas.

10.TINKAMUMO DATA

TINKA IKI: mėnuo/metai

Atskiedus būtina sunaudoti nedelsiant.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir gabenti 4±2 ºC temperatūroje.

Neužšaldyti.

Laikyti originalioje pakuotėje.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Veterinariniam naudojimui.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

VIRBAC SA

L.I.D. 1ère Avenue - 2065 m

06516 CARROS

Prancūzija

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/01/030/001

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serijos numeris

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

VIRBAGEN OMEGA 10 MV šunims ir katėms

2. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Liofilizato buteliukas

Veiklioji medžiaga

Kačių rekombinantinis omega interferonas 10 MV*/ buteliuke

*MV: milijonai vienetų

Tirpalo buteliukas

Izotoninis natrio chlorido tirpalas

1 ml.

3. VAISTO FORMA

Liofilizatas ir tirpalas injekcinei suspensijai ruošti

4. PAKUOTĖS DYDIS

5 liofilizato buteliukai ir 5 skiediklio buteliukai po 1 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys ir katės.

6. INDIKACIJOS

Šunims

Šunims nuo vieno mėnesio amžiaus gaištamumui nuo parvovirozės (žarnų formos) ir jos klinikiniams požymiams mažinti.

Katėms

Katėms nuo 9 mėn. amžiaus, užsikrėtusioms kačių leukemijos virusais (KLV) ir (arba) kačių imunodeficito virusais (KIV) ir esant neterminalinėms ligos stadijoms, gydyti. Klinikinių tyrimų metu pastebėta, kad:

-simptominėje ligos fazėje sumažėjo klinikinių požymių (4 mėn.);

-sumažėjo gaištamumas:

anemija sergančių kačių gaištamumas, kuris 4, 6, 9 ir 12 mėn. siekė 60 %, gydant interferonu sumažėjo vidutiniškai 30 %;

nesergančių anemija kačių, kurios buvo užsikrėtuios KLV ir gaištamumas siekė 50 %, gydant interferonu gaištamumas sumažėjo 20 %. Kačių, infekuotų KIV, gaištamumas buvo žemas (5 %) ir gydymas jam įtakos neturėjo.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Liofilizatas turi būti atskiestas 1 ml specialaus skiediklio. Taip gaunama suspensija, kurioje yra 10 MV rekombinantinio interferono.

Šunims

Atskiestas preparatas turi būti leidžiamas į veną vieną kartą per dieną, 3 d. iš eilės. Dozė – 2,5 MV/kg kūno svorio.

Katėms

Atskiestas preparatas turi būti leidžiamas po oda vieną kartą per dieną, 5 d. iš eilės. Dozė – 1 MV/kg kūno svorio. Turi būti atlikti trys atskiri 5 dienų gydymo kursai, pradedant 0 diena, 14 diena ir 60 diena.

Šis preparatas turi būti naudojamas tik su kartu pateikiamu skiedikliu.

8. IŠLAUKA

Nenumatyta.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Šunų vakcinuoti negalima gydymo Virbagen Omega metu ar po jo, kol šuo visiškai pasveiksta.

Kačių, užsikrėtusių KLV arba KIV, simptominėje fazėje vakcinuoti negalima, todėl Virbagen Omega poveikis kačių vakcinavimui nėra nustatytas.

Šunims ir katėms. Tik griežtai laikantis rekomenduojamo naudojimo, galima pasiekti klinikinio pagerėjimo.

Katėms pakartotinai gydant lėtines ligas, susijusias su kepenų, širdies ir inkstų nepakankamumu, prieš pradedant gydymą Virbagen Omega, turi būti stebima atitinkama liga.

Nėra jokios informacijos apie ilgalaikius šalutinius poveikius šunims ir katėms, ypač dėl autoimuninių sutrikimų. Tokie šalutiniai poveikiai buvo stebėti žmonėms po daugkartinio ir ilgalaikio I tipo interferono vartojimo. Autoimuninių sutrikimų atsiradimo galimybė gydomiems gyvūnams negali būti atmesta ir turi būti įvertinta rizika, susijusi su KLV ar KIV infekcija.

Produkto efektyvumas nebuvo tirtas katėms, sergančioms navikine KLV infekcijos forma, ar katėms, užsikrėtusioms KLV ar gretutinai užsikrėtusioms KIV, terminalinėse stadijose.

Katėms preparatą švirkščiant į veną, gali atsirasti nepalankios reakcijos, pvz., padidėjusi kūno temperatūra, minkštos išmatos, apetito praradimas, sumažėjęs skysčių vartojimas ar kolapsas.

10. TINKAMUMO DATA

TINKA IKI: mėnuo/metai

Atskiedus būtina sunaudoti nedelsiant.

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir gabenti 4±2 ºC temperatūroje.

Neužšaldyti.

Laikyti originalioje pakuotėje.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Veterinariniam naudojimui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

VIRBAC SA

L.I.D. 1ère Avenue - 2065 m

06516 CARROS

Prancūzija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/01/030/002

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

VIRBAGEN OMEGA 10 MV šunims ir katėms

2. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Liofilizato buteliukas

Veiklioji medžiaga

Kačių rekombinantinis omega interferonas 10 MV*/ buteliuke

*MV: milijonai vienetų

Tirpalo buteliukas

Izotoninis natrio chlorido tirpalas

1 ml.

3. VAISTO FORMA

Liofilizatas ir tirpalas injekcinei suspensijai ruošti

4. PAKUOTĖS DYDIS

2 liofilizato buteliukai ir 2 skiediklio buteliukai po 1 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys ir katės.

6. INDIKACIJOS

Šunims

Šunims nuo vieno mėnesio amžiaus gaištamumui nuo parvovirozės (žarnų formos) ir jos klinikiniams požymiams mažinti.

Katėms

Katėms nuo 9 mėn. amžiaus, užsikrėtusioms kačių leukemijos virusais (KLV) ir (arba) kačių imunodeficito virusais (KIV) ir esant neterminalinėms ligos stadijoms, gydyti. Klinikinių tyrimų metu pastebėta, kad:

-simptominėje ligos fazėje sumažėjo klinikinių požymių (4 mėn.);

-sumažėjo gaištamumas:

anemija sergančių kačių gaištamumas, kuris 4, 6, 9 ir 12 mėn. siekė 60 %, gydant interferonu sumažėjo vidutiniškai 30 %;

nesergančių anemija kačių, kurios buvo užsikrėtuios KLV ir gaištamumas siekė 50 %, gydant interferonu gaištamumas sumažėjo 20 %. Kačių, infekuotų KIV, gaištamumas buvo žemas (5 %) ir gydymas jam įtakos neturėjo.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Liofilizatas turi būti atskiestas 1 ml specialaus skiediklio. Taip gaunama suspensija, kurioje yra 10 MV rekombinantinio interferono.

Šunims

Atskiestas preparatas turi būti leidžiamas į veną vieną kartą per dieną, 3 d. iš eilės. Dozė – 2,5 MV/kg kūno svorio.

Katėms

Atskiestas preparatas turi būti leidžiamas po oda vieną kartą per dieną, 5 d. iš eilės. Dozė – 1 MV/kg kūno svorio. Turi būti atlikti trys atskiri 5 dienų gydymo kursai, pradedant 0 diena, 14 diena ir 60 diena.

Šis preparatas turi būti naudojamas tik su kartu pateikiamu skiedikliu.

8. IŠLAUKA

Nenumatyta.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Šunų vakcinuoti negalima gydymo Virbagen Omega metu ar po jo, kol šuo visiškai pasveiksta.

Kačių, užsikrėtusių KLV arba KIV, simptominėje fazėje vakcinuoti negalima, todėl Virbagen Omega poveikis kačių vakcinavimui nėra nustatytas.

Šunims ir katėms. Tik griežtai laikantis rekomenduojamo naudojimo, galima pasiekti klinikinio pagerėjimo.

Katėms pakartotinai gydant lėtines ligas, susijusias su kepenų, širdies ir inkstų nepakankamumu, prieš pradedant gydymą Virbagen Omega, turi būti stebima atitinkama liga.

Nėra jokios informacijos apie ilgalaikius šalutinius poveikius šunims ir katėms, ypač dėl autoimuninių sutrikimų. Tokie šalutiniai poveikiai buvo stebėti žmonėms po daugkartinio ir ilgalaikio I tipo interferono vartojimo. Autoimuninių sutrikimų atsiradimo galimybė gydomiems gyvūnams negali būti atmesta ir turi būti įvertinta rizika, susijusi su KLV ar KIV infekcija.

Produkto efektyvumas nebuvo tirtas katėms, sergančioms navikine KLV infekcijos forma, ar katėms, užsikrėtusioms KLV ar gretutinai užsikrėtusioms KIV, terminalinėse stadijose.

Katėms preparatą švirkščiant į veną, gali atsirasti nepalankios reakcijos, pvz., padidėjusi kūno temperatūra, minkštos išmatos, apetito praradimas, sumažėjęs skysčių vartojimas ar kolapsas.

10. TINKAMUMO DATA

TINKA IKI: mėnuo/metai

Atskiedus būtina sunaudoti nedelsiant.

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir gabenti 4±2 ºC temperatūroje.

Neužšaldyti.

Laikyti originalioje pakuotėje.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Veterinariniam naudojimui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

VIRBAC SA

L.I.D. 1ère Avenue - 2065 m

06516 CARROS

Prancūzija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/01/030/003

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

VIRBAGEN OMEGA 10 MV šunims ir katėms

2. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Liofilizato buteliukas

Veiklioji medžiaga

Kačių rekombinantinis omega interferonas 10 MV*/ buteliuke

*MV: milijonai vienetų

Tirpalo buteliukas

Izotoninis natrio chlorido tirpalas

1 ml.

3. VAISTO FORMA

Liofilizatas ir tirpalas injekcinei suspensijai ruošti

4. PAKUOTĖS DYDIS

1 liofilizato buteliukas ir 1 skiediklio buteliukas po 1 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys ir katės.

6. INDIKACIJOS

Šunims

Šunims nuo vieno mėnesio amžiaus gaištamumui nuo parvovirozės (žarnų formos) ir jos klinikiniams požymiams mažinti.

Katėms

Katėms nuo 9 mėn. amžiaus, užsikrėtusioms kačių leukemijos virusais (KLV) ir (arba) kačių imunodeficito virusais (KIV) ir esant neterminalinėms ligos stadijoms, gydyti. Klinikinių tyrimų metu pastebėta, kad:

-simptominėje ligos fazėje sumažėjo klinikinių požymių (4 mėn.);

-sumažėjo gaištamumas:

anemija sergančių kačių gaištamumas, kuris 4, 6, 9 ir 12 mėn. siekė 60 %, gydant interferonu sumažėjo vidutiniškai 30 %;

nesergančių anemija kačių, kurios buvo užsikrėtuios KLV ir gaištamumas siekė 50 %, gydant interferonu gaištamumas sumažėjo 20 %. Kačių, infekuotų KIV, gaištamumas buvo žemas (5 %) ir gydymas jam įtakos neturėjo.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Liofilizatas turi būti atskiestas 1 ml specialaus skiediklio. Taip gaunama suspensija, kurioje yra 10 MV rekombinantinio interferono.

Šunims

Atskiestas preparatas turi būti leidžiamas į veną vieną kartą per dieną, 3 d. iš eilės. Dozė – 2,5 MV/kg kūno svorio.

Katėms

Atskiestas preparatas turi būti leidžiamas po oda vieną kartą per dieną, 5 d. iš eilės. Dozė – 1 MV/kg kūno svorio. Turi būti atlikti trys atskiri 5 dienų gydymo kursai, pradedant 0 diena, 14 diena ir 60 diena.

Šis preparatas turi būti naudojamas tik su kartu pateikiamu skiedikliu.

8. IŠLAUKA

Nenumatyta.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Šunų vakcinuoti negalima gydymo Virbagen Omega metu ar po jo, kol šuo visiškai pasveiksta.

Kačių, užsikrėtusių KLV arba KIV, simptominėje fazėje vakcinuoti negalima, todėl Virbagen Omega poveikis kačių vakcinavimui nėra nustatytas.

Šunims ir katėms. Tik griežtai laikantis rekomenduojamo naudojimo, galima pasiekti klinikinio pagerėjimo.

Katėms pakartotinai gydant lėtines ligas, susijusias su kepenų, širdies ir inkstų nepakankamumu, prieš pradedant gydymą Virbagen Omega, turi būti stebima atitinkama liga.

Nėra jokios informacijos apie ilgalaikius šalutinius poveikius šunims ir katėms, ypač dėl autoimuninių sutrikimų. Tokie šalutiniai poveikiai buvo stebėti žmonėms po daugkartinio ir ilgalaikio I tipo interferono vartojimo. Autoimuninių sutrikimų atsiradimo galimybė gydomiems gyvūnams negali būti atmesta ir turi būti įvertinta rizika, susijusi su KLV ar KIV infekcija.

Produkto efektyvumas nebuvo tirtas katėms, sergančioms navikine KLV infekcijos forma, ar katėms, užsikrėtusioms KLV ar gretutinai užsikrėtusioms KIV, terminalinėse stadijose.

Katėms preparatą švirkščiant į veną, gali atsirasti nepalankios reakcijos, pvz., padidėjusi kūno temperatūra, minkštos išmatos, apetito praradimas, sumažėjęs skysčių vartojimas ar kolapsas.

10. TINKAMUMO DATA

TINKA IKI: mėnuo/metai

Atskiedus būtina sunaudoti nedelsiant.

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir gabenti 4±2 ºC temperatūroje.

Neužšaldyti.

Laikyti originalioje pakuotėje.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Veterinariniam naudojimui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

VIRBAC SA

L.I.D. 1ère Avenue - 2065 m

06516 CARROS

Prancūzija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/01/030/004

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

VIRBAGEN OMEGA 5 MV šunims ir katėms

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Kačių rekombinantinis omega interferonas 5 MV*/ buteliuke

*MV: milijonai vienetų

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

5 MV

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Šunims: į veną. Katėms: po oda.

5.IŠLAUKA

Nenumatyta.

6.SERIJOS NUMERIS

Serija

7.TINKAMUMO DATA

TINKA IKI: mėnuo/metai

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

VIRBAGEN OMEGA 10 MV šunims ir katėms

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Kačių rekombinantinis omega interferonas 10 MV*/ buteliuke

*MV: milijonai vienetų

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

10 MV

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Šunims: į veną. Katėms: po oda.

5. IŠLAUKA

Nenumatyta.

6. SERIJOS NUMERIS

Serija

7. TINKAMUMO DATA

TINKA IKI: mėnuo/metai

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

VIRBAGEN OMEGA

Tirpalas injekcinei suspensijai ruošti

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Izotoninio natrio chlorido tirpalas

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

1 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Šunims: į veną. Katėms: po oda.

5. IŠLAUKA

Nenumatyta.

6. SERIJOS NUMERIS

Serija

7. TINKAMUMO DATA

TINKA IKI: mėnuo/metai

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos