Ypozane (osaterone acetate) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QG04CX90

Straipsnio turinys

A.GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros

Prancūzija

B.RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR

NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Šios rinkodaros teisės turėtojas privalo informuoti Europos Komisiją apie vaisto, kurio rinkodaros teisė suteikta šiuo sprendimu, prekybos planus.

C.RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL SAUGAUS IR

EFEKTYVAUS NAUDOJIMO

Netaikytina.

D.DUOMENYS APIE DLK

Netaikytina.

Pastabos