Ypozane (osaterone acetate) – ženklinimas - QG04CX90

Straipsnio turinys

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ - 1,875 mg

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

YPOZANE 1,875 mg tabletės šunims

Ozaterono acetatas

2.VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje tabletėje yra 1,875 mg ozaterono acetato.

3.VAISTO FORMA

Tabletės.

4.PAKUOTĖS DYDIS

7 tabletės

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

6.INDIKACIJOS

Šunims (patinams) gydyti, esant gerybinei prostatos hipertrofijai.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Tabletę reikia sušerti.

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Netaikytina.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Netaikytina.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros

Prancūzija

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/06/068/001

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS ANT LIZDUOČIŲ

LIZDUOTĖ – 1,875 mg

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

YPOZANE 1,875 mg tabletės šunims

Ozaterono acetatas

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

VIRBAC S.A.

3.TINKAMUMO DATA

TINKA IKI {mėnuo/metai}

4.SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

5.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ – 3,75 mg

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

YPOZANE 3,75 mg tabletės šunims

Ozaterono acetatas

2.VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje tabletėje yra 3,75 mg ozaterono acetato.

3.VAISTO FORMA

Tabletės.

4.PAKUOTĖS DYDIS

7 tabletės

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

6.INDIKACIJOS

Šunims (patinams) gydyti, esant gėrybinei prostatos hipertrofijai.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Tabletę reikia sušerti.

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Netaikytina.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Netaikytina.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros

Prancūzija

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/06/068/002

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS ANT LIZDUOČIŲ

LIZDUOTĖ – 3,75 mg

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

YPOZANE 3,75 mg tabletės šunims

Ozaterono acetatas

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

VIRBAC S.A.

3.TINKAMUMO DATA

TINKA IKI {mėnuo/metai}

4.SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

5.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ – 7,5 mg

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

YPOZANE 7,5 mg tabletės šunims

Ozaterono acetatas

2.VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje tabletėje yra 7,5 mg ozaterono acetato.

3.VAISTO FORMA

Tabletės.

4.PAKUOTĖS DYDIS

7 tabletės

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

6.INDIKACIJOS

Šunims (patinams) gydyti, esant gėrybinei prostatos hipertrofijai.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Tabletę reikia sušerti.

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Netaikytina.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Netaikytina.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros

Prancūzija

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/06/068/003

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS ANT LIZDUOČIŲ

LIZDUOTĖ – 7,5 mg

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

YPOZANE 7,5 mg tabletės šunims

Ozaterono acetatas

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

VIRBAC S.A.

3.TINKAMUMO DATA

TINKA IKI {mėnuo/metai}

4.SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

5.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ – 15 mg

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

YPOZANE 15 mg tabletės šunims

Ozaterono acetatas

2.VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje tabletėje yra 15 mg ozaterono acetato.

3.VAISTO FORMA

Tabletės.

4.PAKUOTĖS DYDIS

7 tabletės

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

6.INDIKACIJOS

Šunims (patinams) gydyti, esant gėrybinei prostatos hipertrofijai.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Tabletę reikia sušerti.

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Netaikytina.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Netaikytina.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros

Prancūzija

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/06/068/004

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS ANT LIZDUOČIŲ

LIZDUOTĖ – 15 mg

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

YPOZANE 15 mg tabletės šunims

Ozaterono acetatas

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

VIRBAC S.A.

3.TINKAMUMO DATA

TINKA IKI {mėnuo/metai}

4.SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

5.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos