Acticam (meloxicam) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QM01AC06

A.RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

B-8020 Oostkamp

Beļģija

B.IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Recepšu veterinārās zāles.

C.MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKU DAUDZUMS (MRL)

Nav noteikts.

Komentārus