Latvian
Atlasīt vietnes valodu

Activyl Tick Plus (indoxacarb/permethrin) - QP53AC54

Activyl Tick Plus

indoksakarbs/permetrīns

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Activyl Tick Plus. Tajā ir paskaidrots, kā aģentūra ir novērtējusi šīs veterinārās zāles, lai ieteiktu tās reģistrēt Eiropas Savienībā (ES) un ieteiktu to lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts, lai sniegtu praktiskus ieteikumus par

Activyl Tick Plus lietošanu.

Lai iegūtu praktisku informāciju par Activyl Tick Plus lietošanu, dzīvnieku īpašniekiem vai audzētajiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija vai jāsazinās ar veterinārārstu vai farmaceitu.

Kas ir Activyl Tick Plus un kāpēc tās lieto?

Activyl Tick Plus ir veterinārās zāles, ko lieto suņiem, lai ārstētu šādas slimības:

blusu invāzijas, turklāt šīs zāles var tikt izmantotas kā daļa no ārstēšanas stratēģijas pret blusu alerģisko dermatītu, kas ir niezošas ādas slimība suņiem;

ērču invāzijas;

Activyl Tick Plus var tikt izmantotas arī kā repelents (viela, kas attur insektus no tuvošanās un iemitināšanās) pret knišļiem (Phlebotomus perniciosus), un tas ir aktīvs līdz trim nedēļām.

Activyl Tick Plus satur aktīvās vielas indoksakarbu un permetrīnu.

Sīkāku informāciju skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Kā lieto Activyl Tick Plus?

Zāles ir pieejamas kā šķīdums aplicēšanai uz ādas, un tās tiek lietotas kā vienreizēja aplicēšana uz suņa ādas. Šķīdumu piegādā pipetēs, kas uzpildītas ar attiecīgiem indoksakarba un permetrīna daudzumiem dažādu svaru suņiem. Ļoti maziem un maziem suņiem pēc attiecīgā suņa svara pipetes pilnu saturu aplicē uz ādas starp lāpstiņām pēc spalvu nodzīšanas. Lielākiem suņiem saturu var aplicēt divās (vidējiem suņiem), trīs (lieliem suņiem) vai četrās (ļoti lieliem suņiem) atšķirīgās vietās uz muguras no pleciem līdz astes pamatnei. Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Activyl Tick Plus darbojas?

Activyl Tick Plus aktīvās vielas indoksakarbs un permetrīns ir ektoparaziticīdi, kas nogalina parazītus, piemēram, blusas un ērces, kuras atrodamas uz dzīvnieku ādas vai spalvās. Blusas un ērces pēc aplicēšanas uzņem indoksakarbu un permetrīnu (indoksakarbs to zarnās tiek pārvērsts aktīvā formā). Indoksakarba aktīva forma kopā ar peremetrīnu iedarbojas uz parazītu nervu sistēmu, izraisot paralīzi un nāvi. Permetrīns darbojas arī kā repelents un palīdz novērst knišļu iemitināšanos un barošanos ar asinīm.

Kādi Activyl Tick Plus ieguvumi bija uzrādīti pētījumos?

Activyl Tick Plus iedarbīgumu pret blusām un ērcēm pētīja gan laboratorijās, gan trīs lauka pētījumos. Vienā lauka pētījumā, kurā salīdzināja Activyl Tick Plus ar fipronilu (citu ektoparaziticīdu), iesaistīja 230 suņus, kuriem 12 nedēļas deva zāles ik pēc četrām nedēļām. Iedarbīgumu mērīja, skaitot blusu un ērču skaitu ik pēc divu nedēļu intervāliem. Ar abām ārstēšanas metodēm līdz pētījuma perioda beigām blusu un ērču skaits samazinājās gandrīz līdz nullei.

Activyl Tick Plus iedarbīgumu pret knišļiem pierādīja divos laboratorijas pētījumos. Galvenais efektivitātes rādītājs bija atbaidošais efekts pret knišļiem, ko mērīja pēc piezīdušos sieviešu kārtas knišļu skaita. Vienā pētījumā Activyl Tick Plus vienu dienu pēc apstrādes uzrādīja atbaidošo aktivitāti virs 95 %, kas trešajā nedēļā pēc apstrādes nokritās līdz 92 %. Otrajā pētījumā Activyl Tick Plus divas dienas pēc apstrādes uzrādīja atbaidošo aktivitāti 98 %, kas trešajā nedēļā pēc apstrādes nokritās līdz

86 %.

Kāds risks pastāv, lietojot Activyl Tick Plus?

Visbiežāk novērotās Activyl Tick Plus blakusparādības (vairāk nekā 1 dzīvniekam no 10) ir pārejoša nieze, eritēma (ādas apsārtums) un spalvu izkrišana aplicēšanas vietā. Šīs blakusparādības parasti izzūd bez ārstēšanas. Activyl Tick Plus aplicēšanas rezultātā var būt pārejošs eļļains izskats vai matu saķepšana aplicēšanas vietā, vai arī balts sauss atlikums. Tas ir normāli un parasti pāris dienu laikā izzūd.

Activyl Tick Plus nedrīkst lietot kaķiem. Tās nedrīkst lietot suņiem ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret indoksakarbu, permetrīnu vai kādu citu šo zāļu sastāvdaļu.

Blusas, ērces un knišļi var pārnēsāt arī slimības, kuru nēsātāji tie var būt.

Pilns ierobežojumu saraksts atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kas ievada zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?

Cilvēki nedrīkst ēst, dzert vai smēķēt, darbojoties ar zālēm. Darbojoties ar Activyl Tick Plus vai aplicējot zāles suņiem, ir jāvalkā aizsargcimdi. Pēc zāļu lietošanas nekavējoties jānomazgā rokas, tāpat pēc jebkuras zāļu saskares ar ādu attiecīgā vieta ir nekavējoties jānomazgā ar ziepēm un ūdeni. Cilvēkiem ar paaugstinātu jutību pret indoksakarbu vai permetrīnu ir jāizvairās no saskares ar zālēm. Ja Activyl Tick Plus nejauši iekļūst acīs, acis jāskalo ar ūdeni. Zāles ir jāaplicē labi ventilētā telpā, un apstrādātos suņus nedrīkst aiztikt līdz aplicēšanas vietas izžūšanai. Zāles ir viegli uzliesmojošas un tādēļ jāuzglabā norobežoti no iespējamiem aizdegšanās avotiem. Bērnu aizsardzībai zāles līdz lietošanai ir jāuzglabā oriģinālajā maisiņā, un izlietotā pipete nekavējoties jālikvidē. Apstrādes dienā bērni nedrīkst glaudīt apstrādātos suņus, un suņiem nedrīkst ļaut gulēt blakus saviem īpašniekiem, jo īpaši bērniem.

Nevēlamu blakusparādību gadījumā nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība un jāparāda ārstam lietošanas instrukcija.

Kāpēc Activyl Tick Plus tika apstiprinātas?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) nolēma, ka Activyl Tick Plus ieguvumi pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica tās apstiprināt lietošanai ES.

Cita informācija par Activyl Tick Plus

Eiropas Komisija 2012. gada 9. janvārī izsniedza Activyl Tick Plus reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā.

Pilns Activyl Tick Plus EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Activyl Tick Plus dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem atrodama zāļu lietošanas instrukcijā vai sazinoties ar veterinārārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2017. gada aprīlī.

Komentārus