Activyl Tick Plus (indoxacarb/permethrin) - QP53AC54

Raksts satur

Activyl Tick Plus

Indoksakarbs un permetrīns

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja iesniegtos dokumentus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu lietošanu.

Šis dokuments nevar aizvietot tiešās pārrunas ar Jūsu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas par dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir daļa no EPAR).

Kas ir Activyl Tick Plus

?

Activyl Tick Plus ir veterinārās zāles, kas satur aktīvās vielas indoksakarbu un permetrīnu. Zāles ir pieejamas kā šķīdums pilināšanai uz ādas pipetēs, kas uzpildītas ar atbilstošu indoksakarba un permetrīna daudzumu un ir paredzētas dažāda svara suņiem (75 mg/240 mg, 150 mg/480 mg, 300 mg/960 mg, 600 mg/1920 mg un 900 mg/2880 mg).

Kāpēc lieto Activyl Tick Plus?

Activyl Tick Plus izmanto blusu invāzijas ārstēšanai suņiem. Uzpilinot zāles, tās var arī iznīcināt noteikta tipa ērces (ja tās atrodas spalvā). Zāles var izmantot arī kā vienu no līdzekļiem blusu alerģiskā dermatīta (BAD) ārstēšanā, kas ir niezošas ādas slimība suņiem.

Atbilstošā deva tiek noteikta pēc suņa ķermeņa svara. Apmatojums tiek šķirts, un pilnas pipetes saturs tiek uzpilināts tieši uz ādas starp lāpstiņām. Lielākiem suņiem zāles var pilināt četrās dažādas vietās no muguras plecu daļas līdz astei.

Kā darbojas Activyl Tick Plus?

Activyl Tick Plus aktīvās vielas indoksakarbs un permetrīns ir pretektoparazīti, kas iznīcina parazītus, piemēram, blusas, kas mitinās uz dzīvnieka ādas vai spalvā. Pēc zāļu uzpilināšanas indoksakarbu un permetrīnu uzņem insekti (indoksakarbs to zarnās tiek pārvērsts aktīvā formā). Indoksakarba un

7 Westferry Circus Canary

Wharf London E14 4HB United Kingdom

 

Telephone +44 (0)20 7418

8400 Facsimile +44 (0)20

 

E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

permetrīna aktīvā forma mijiedarbojas ar parazītu nervu sistēmu, izraisot paralīzi un nāvi. Permetrīns darbojas arī kā vidējas iedarbības atbaidīšanas līdzeklis.

Kā noritēja Activyl Tick Plus izpēte?

Activyl Tick Plus iedarbīgums pret blusām tika pētīts laboratorijas pētījumos un trīs lauka pētījumos. Vienā lauka pētījumā bija iestatīti 230 suņi; šajā pētījumā zāles Activyl Tick Plus tika salīdzinātas ar fipronilu (citu pretektoparazītu) un tās tika pilinātas ik pēc četrām nedēļām 84 dienas. Iedarbīgums tika noteikts, reizi divās nedēļās skaitot blusas un ērces.

Kāds ir Activyl Tick Plus iedarbīgums šajos pētījumos?

Pētījuma beigās abu ārstēšanas metožu rezultātā blusu un ērču skaits bija gandrīz nulle.

Kāds pastāv risks, lietojot Activyl Tick Plus?

Galvenās nevēlamās blakusparādības, kas novērotas zālēm Activyl Tick Plus, ir pārejoša nieze, apsārtums un apmatojuma zudums uzpilināšanas vietā. Šīs pazīmes parasti izzūd bez ārstēšanas. Activyl Tick Plus lietošana var radīt īslaicīgu taukainu vai saķepušu apmatojumu uzpilināšanas vietā vai blaugznas. Tas ir normāli, un parasti pazīmes izzūd pēc pāris dienām.

Activyl Tick Plus nedrīkst lietot kaķiem. Zāles nedrīkst lietot suņiem, kuriem ir paaugstināta jutība (alerģija) pret indoksakarbu, permetrīnu vai kādu citu šo zāļu sastāvdaļu.

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kura ievada zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?

Zāļu lietošanas laikā persona nedrīkst ēst, dzert un smēķēt. Rokas ir jāmazgā tūlīt pēc lietošanas. Personām, kurām ir paaugstināta jutība pret indoksakarbu un permetrīnu, jāizvairās no saskares ar šīm zālēm. Ja Activyl Tick Plus nejauši nokļūst acīs, tās jāizskalo ar ūdeni. Zāles ir viegli uzliesmojošas un ir jāglabā attālāk no iespējamajiem aizdegšanās avotiem. Lai pasargātu bērnus, zāles jāglabā to paciņā līdz lietošanai, un izlietotā pipete nekavējoties jāizmet.

Kāpēc Activyl Tick Plus tika apstiprinātas?

CVMP uzskatīja, ka zāles ir iedarbīgas pret blusu invāziju, kā arī nodrošina, ka jaunas blusas un ērces neuzrodas līdz trim, četrām nedēļām pēc ārstēšanas. Komiteja atzīmēja arī to, ka zālēs Activyl Tick Plus ir apvienotas divas aktīvās vielas, tādējādi mazinot nepieciešamību pēc divām dažādām zālēm, lai ārstētu blusu un ērču invāziju.

Tādēļ CVMP secināja, ka Activyl Tick Plus ieguvumi pārsniedz to radīto risku, un ieteica izsniegt reģistrācijas apliecību. Ieguvumu un riska attiecība ir minēta šī EPAR zinātniskā iztirzājuma daļā.

Cita informācija par Activyl Tick Plus.

Eiropas Komisija 09/01/2012 izsniedza Activyl Tick Plus reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā, uzņēmumam Intervet International BV. Informācija par šo zāļu izsniegšanas noteikumiem ir atrodama uz marķējuma/ārējā iepakojuma.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 09/01/2012.

Komentārus