Activyl (indoxacarb) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QP53AX27

A.RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja(-u), kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Intervet Productions S.A. Rue de Lyons

27460 Igoville Francija

B.IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Suņiem: Bezrecepšu veterinārās zāles.

Kaķiem: Bezrecepšu veterinārās zāles.

C.MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKVIELU DAUDZUMS (MRL)

Nav piemērojams.

Komentārus