Aftovaxpur DOE (Maximum three of the following purified,...) - QI02AA04

Updated on site: 08-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Aftovaxpur DOE
ATĶ: QI02AA04
Viela: Maximum three of the following purified, inactivated foot-and-mouth disease virus strains: O1 Manisa 6 PD50*; O1 BFS 6 PD50*; O Taiwan 3/97 6 PD50*; A22 Iraq 6 PD50*; A24 Cruzeiro 6 PD50*; A Turkey 14/98 6 PD50*; Asia 1 Shamir 6 PD50*; SAT2 Saudi A
Ražotājs: Merial

Raksts satur

Aftovaxpur DOE

Inaktivēti mutes un nagu sērgas vīrusu celmi

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā aģentūra ir novērtējusi šīs veterinārās zāles, lai ieteiktu tās reģistrēt Eiropas Savienībā (ES) un ieteiktu lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts, lai sniegtu praktiskus ieteikumus par Aftovaxpur DOE lietošanu.

Šis dokuments nevar aizstāt klātienes pārrunas ar veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīga plašāka informācija par Jūsu dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar savu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir EPAR daļa).

Kas ir Aftovaxpur DOE un kāpēc tās lieto?

Aftovaxpur DOE ir vakcīna, ko lieto liellopu, aitu un cūku vakcinācijai no divu nedēļu vecuma pret mutes un nagu sērgu. Mutes un nagu sērga skar šķeltnadžu dzīvniekus un izraisa drudzi, kam seko čūlu parādīšanās mutē un uz kājām, šīs čūlas var plīst un izraisīt klibumu. Aftovaxpur DOE sastāvā ir līdz trim neaktivētiem (nonāvētiem) mutes un nagu sērgas vīrusa celmiem. Šie celmi pieder pie četriem dažādiem vīrusa serotipiem (grupām), kas pazīstami kā O, A, Asia 1 un SAT2, un tos izvēlas atkarībā no epidemioloģiskās vajadzības no šādiem astoņiem celmiem: O1 Manisa, O1 BFS, O Taiwan 3/97, A22 Iraq, A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98, Asia 1 Shamir un SAT2 Saudi Arabia.

Kā lieto Aftovaxpur DOE?

Aftovaxpur DOE ir pieejamas kā šķidra emulsija injekcijām, un tās var iegādāties tikai pret recepti. Vakcīnu lieto liellopiem un aitām kā zemādas injekciju, bet cūkām injekcija tiek veikta intramuskulāri. Revakcinācija nepieciešama ik pēc sešiem mēnešiem. Ja dzīvnieku vakcinēšanu uzsāk no 2 nedēļu vecuma, revakcināciju iesaka pēc 8–10 nedēļām.

Aftovaxpur DOE darbojas?

Aftovaxpur DOE ir vakcīna. Vakcīnas darbojas, “apmācot” imūnsistēmu (organisma dabīgo aizsargsistēmu) aizsargāties pret slimību. Aftovaxpur DOE sastāvā ir mutes un nagu sērgas vīrusa celmi, kas inaktivēti, līdz ar to tie nevar izraisīt saslimšanu. Ievadot to liellopiem, cūkām un aitām,

imūnsistēma atpazīst vīrusu kā “svešu” un izveido antivielas pret to. Turpmāk, ja dzīvnieki nonāk saskarē ar mutes un nagu sērgas vīrusu, imūnsistēma varēs ātrāk saražot antivielas. Šādā veidā dzīvniekus var aizsargāt pret slimību.

Aftovaxpur DOE sastāvā ir adjuvants (šķidrais parafīns), lai uzlabotu imūnsistēmas atbildes reakciju.

Kādas bija Aftovaxpur DOE priekšrocības šajos pētījumos?

Laboratoriju pētījumi par atsevišķiem celmiem tika veikti liellopiem vai cūkām. Četras nedēļas pēc vakcinācijas dzīvnieki nonāca saskarē ar attiecīgo dzīvo mutes un nagu sērgas vīrusu. Turklāt tika sniegti pētījumi publicētos izdevumos, kur tika apskatīta vakcinācijas iedarbība uz liellopiem, aitām un cūkām. Iedarbīguma rādītājs bija mutes un nagu sērgas klīnisko izpausmju samazināšanās. Dažos pētījumos tika pētīts arī antivielu daudzums liellopiem, aitām un cūkām pēc vienas vakcīnas devas un atkārtotām devām.

Netika veikti lauka pētījumi. Šādu pieeju uzskatīja par pieņemamu, ņemot vērā laboratorijas datus un ievērojot, ka vakcinācija pret mutes un nagu sērgu šobrīd ES ir aizliegta.

Pētījumos tika pierādīts, ka Aftovaxpur DOE izraisa atbilstoša daudzuma antivielu pret mutes un nagu sērgas celmiem veidošanos asinīs pēc vienreizējas vakcinācijas. Vakcīna, kuras sastāvā ir O1 Manisa antigēns, samazina mutes un nagu sērgas klīniskās izpausmes liellopiem, aitām un cūkām. Tika sniegti pietiekami pamatojumi šo datu ekstrapolācijai attiecībā uz citiem celmiem. Aizsardzība iestājas

4. nedēļā pēc vakcinācijas.

Antivielu, kas tika saražotas pēc vakcinācijas ar Aftovaxpur DOE, spektrs atšķīrās no dabiskās infekcijas rezultātā saražotā, tāpēc iespējams atšķirt vakcinētus dzīvniekus no nevakcinētiem, kas ir svarīgi slimības kontrolei.

Kāds risks pastāv, lietojot Aftovaxpur DOE?

Pietūkums (līdz 12 cm diametrā atgremotājiem un līdz 4 cm cūkām) injekcijas vietā pēc vakcinācijas veidojas lielākajai daļai dzīvnieku. Parasti tas izzūd četru nedēļu laikā pēc vakcinācijas, taču nelielam skaitam dzīvnieku var saglabāties ilgāk.

Pēc vakcinācijas bieži ir nedaudz paaugstināta rektālā temperatūra 4 dienas līdz 1,2 °C.

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kas ievada zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?

Aftovaxpur DOE ir emulsija, kuras sastāvā ir šķidrais parafīns. Nejauša šķidrā parafīna injicēšana var izraisīt stipras sāpes un pietūkumu, īpaši, ja tas injicēts locītavā vai pirkstā — tā rezultātā var tikt zaudēts pirksts, ja nekavējoties netiek nodrošināta medicīniskā palīdzība. Ja kādam nejauši tiek injicēta šī vakcīna, nekavējoties jāvēršas pēc medicīniskās palīdzības pat ļoti neliela daudzuma injicēšanas gadījumā. Jāparāda lietošanas instrukcija ārstam. Ja sāpes turpinās ilgāk nekā 12 stundas pēc medicīniskās apskates, pie ārsta jāvēršas atkārtoti.

Kāds ir ierobežojumu periods produktīvajiem dzīvniekiem?

Ierobežojumu periods ir laiks, kas nepieciešams pēc zāļu ievadīšanas brīža līdz dzīvnieka kaušanai un gaļas lietošanai cilvēku uzturā. Tas arī ir laiks, kas nepieciešams pēc zāļu ievadīšanas, lai cilvēku uzturā būtu lietojams piens. Aftovaxpur DOE izdalīšanās periods ir nulle dienas.

Kāpēc Aftovaxpur DOE tika apstiprinātas?

Aģentūras Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka ieguvums, lietojot Aftovaxpur DOE, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica tās apstiprināt lietošanai ES.

Cita informācija par Aftovaxpur DOE

Eiropas Komisija 2013. gada 15. jūlijā izsniedza Aftovaxpur DOE reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā.

Pilns Aftovaxpur DOE EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Aftovaxpur DOE dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem atrodama zāļu lietošanas instrukcijā vai sazinoties ar veterinārārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2016. gada martā.

Komentārus