Broadline (eprinomectin, fipronil, praziquantel,...) - QP54AASY

Updated on site: 08-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Broadline
ATĶ: QP54AASY
Viela: eprinomectin, fipronil, praziquantel, (S)-methoprene
Ražotājs: Merial

Raksts satur

Broadline

Fipronils/(S)-metoprēns/eprinomektīns/prazikvantels

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Broadline. Tajā ir paskaidrots, kā aģentūra ir novērtējusi šīs veterinārās zāles, lai ieteiktu tās reģistrēt Eiropas Savienībā (ES) un ieteiktu to lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Broadline lietošanu.

Lai iegūtu praktisku informāciju par Broadline lietošanu, dzīvnieku īpašniekiem vai audzētājiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija vai jāsazinās ar veterinārārstu vai farmaceitu.

Kas ir Broadline un kāpēc tās lieto?

Broadline ir veterinārās zāles, ko lieto, lai ārstētu kaķus, kuriem ir jauktas tārpu, proti, plakantārpu un apaļtārpu, kā arī ārējo parazītu (blusu, ērču un ērču, ko dēvē par Notoedres cati, kas izraisa kašķi) invāzijas vai to risks. Šīs zāles lieto tikai gadījumos, ja vienlaicīgi tiek apkarotas visas trīs parazītu grupas.

Attiecībā uz ārējiem parazītiem Broadline novērš blusu invāziju vismaz vienu mēnesi, kā arī vides kontamināciju ar blusām. Šīs zāles var lietot arī, lai ārstētu blusu izraisītu alerģisku dermatītu (alerģisku reakciju uz blusu kodumiem). Tās novērš ērču piesūkšanos līdz trim nedēļām ilgi.

Broadline lieto, lai ārstētu plakantārpu un apaļtārpu gastrointestinālu invāziju, kā arī urīnpūslī esoša tārpu veida invāziju un divu plaušu tārpu veidu invāziju kaķiem. Tās var lietot arī sirdstārpu slimības novēršanai vienu mēnesi.

Broadline satur četras aktīvās vielas – fipronilu, (S)-metoprēnu, eprinomektīnu un prazikvantelu.

Kā lieto Broadline?

Broadline ir pieejamas kā šķīdums ārīgai lietošanai divos dažādos stiprumos lietošanai kaķiem ar dažādu ķermeņa masu, un tās var iegādāties tikai pret recepti.

Viena pilna aplikatora saturu (atbilstoši kaķa ķermeņa masai) uzklāj tieši uz kaķa ādas, pašķirot spalvu vienā vietā kakla vidusdaļā. Plaušās esoša tārpu veida invāzijas novēršanai ir ieteicams atkārtoti izmantot šīs zāles vienu mēnesi pēc sākotnējās ārstēšanas.

Kā darbojas Broadline?

Divas Broadline aktīvās vielas fipronils un (S)-metoprēns darbojas kā ektoparaziticīdi. Tas nozīmē, ka tās nonāvē ārējos parazītus, kas dzīvo uz dzīvnieku ādas vai spalvā, piemēram, blusas un ērces. Divas Broadlineaktīvās vielas eprinomektīns un prazikvantels darbojas kā endoparaziticīdi. Tas nozīmē, ka tie nonāvē parazītus, kas dzīvo dzīvnieku organismā.

Fipronils nonāvē pieaugušos parazītus. Tas bloķē kanālus nervu šūnās, kas nodrošina uzlādēto hlorīda daļiņu (jonu) caurplūdi, ietekmējot nervu signālu pārvadi un izraisot pārmērīgu stimulāciju un bojāeju.

(S)-metoprēns ir kukaiņu augšanu regulējošs līdzeklis, kas pārtrauc blusu dzīves ciklu, nonāvējot oliņas, bloķējot jaunu blusu attīstības stadijas un izraisot to bojāeju.

Eprinomektīns ietekmē apaļtārpu nervu un muskuļu šūnās esošos kanālus, pa kuriem plūst uzlādētas hlorīda daļiņas (joni), izraisot to paralīzi un nāvi.

Prazikvantels iedarbojas uz plakantārpu šūnu membrānām, izraisot parazīta paralīzi un bojāeju.

Kādas bija Broadline priekšrocības šajos pētījumos?

Broadline iedarbīgums pret blusām un ērcēm tika pētīts ES lauka pētījumā ar kaķiem, kuriem ir blusu un ērču vai arī abu invāzija. Pētījumā konstatēja, ka Broadline iedarbīgums pret pieaugušām blusām vēl 30 dienas pēc ārstēšanas ir 86 – 87 %, salīdzinot ar 76–82 % kaķiem, kuri ārstēti ar citām zālēm, kuru saturā ir tikai fipronils un (S)-metoprēns. Pret ērcēm efektivitāte ar Broadline ārstētiem kaķiem bija 85–93 %, salīdzinot ar 92–98 % ar salīdzināšanai izmantotām zālēm ārstētiem kaķiem.

Broadline iedarbīgums pret kaķu kašķi tika pārbaudīts laboratorijas pētījumā ar 18 dabīgā ceļā inficētiem kaķiem. Iedarbīguma rādītājs bija Notoedres cati kašķa ērču skaita samazinājums, kuras atklāja ādas nokasījumā, salīdzinājumā ar neārstētiem kaķiem. Pētījumā tika uzrādīts zāļu iedarbīgums 98% gadījumu pret kašķa ērci, norādot uz klīnisku izārstēšanu visiem pētījumā iesaistītiem dzīvniekiem.

Broadline efektivitāti pret zarnu tārpiem pētīja vienā Eiropas Savienībā veiktā lauka pētījumā, kurā bija iekļauti kaķi ar plakantārpu un/vai apaļtārpu invāziju. Ar Broadline ārstētos kaķus salīdzināja ar kaķiem, kurus ārstēja, izmantojot ārīgi lietojamus prettārpu līdzekļus, kuru sastāvā ir emodepsīds un prazikvantels. Efektivitāti vērtēja, konstatējot pieaugušo tārpu daļas (plakantārpus) un nosakot (apaļtārpu) oliņu skaitu izkārnījumos 14. dienā pēc ārstēšanas. Veiktajā pētījumā konstatēja gandrīz 100 % efektivitāti pret plakantārpiem un apaļtārpiem gan Broadline, gan salīdzināšanai izmantoto zāļu gadījumā.

Broadline efektivitāti pret plaušās esošiem tārpiem, kuri ir sastopami kaķu populācijā, pētīja trīs lauka pētījumos. Divdesmit kaķus, kuri dabīgā ceļā bija inficēti ar plaušās mītošiem tārpiem, ārstēja ar Broadline. Galvenais iedarbīguma rādītājs bija tārpu kāpuru samazinājums kaķu izkārnījumos 28. dienā pēc vienreizējās lietošanas. Broadline bija vairāk nekā par 90% efektīvākas plaušās mītošo ērču kāpuru samazināšanā 28. dienā pēc zāļu lietošanas un visiem ārstētiem kaķiem, kuriem bija elpošanas problēmu pazīmes (piemēram, sēcoša elpa, ilgstošs klepus un iesnas), tika klīniski izārstēti.

Broadline iedarbīgums, lai novērstu sirdstārpu invāziju, tika uzrādīts trīs laboratorijas pērījumos, izmantojot mākslīgi inficētus kaķus. Broadline bija 100% iedarbīgas pret sirdstārpa kāpura L4 stadiju.

Kāds risks pastāv, lietojot Broadline?

Uzklāšanas vietā var rasties vieglas un īslaicīgas ādas reakcijas (nieze, matu izkrišana). Ja kaķis laiza uzklāšanas vietu, iespējama īslaicīga pastiprināta siekalošanās. Ja kaķis norij zāles, tās var izraisīt vemšanu un/vai īslaicīgu ietekmi uz nervu sistēmu, par ko liecina tādas pazīmes kā muskuļu koordinācijas traucējumi, dezorientācija, intereses zudums par apkārtni un zīlīšu paplašināšanās. Visas šīs pazīmes izzūd spontāni 24 stundu laikā.

Broadlinenedrīkst lietot slimiem dzīvniekiem vai dzīvniekiem atveseļošanās laikā. Šīs zāles nedrīkst lietot trušiem vai tad, ja ir paaugstināta jutība (alerģija) pret kādu no sastāvdaļām.

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kas ievada zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?

Cilvēki zāļu uzklāšanas laikā nedrīkst smēķēt, ēst vai dzert un pēc rīkošanās ar zālēm viņiem ir jānomazgā rokas.

Jāizvairās no saskares ar aplikatoru. Ja notikusi nejauša saskare ar acīm, acis jāizskalo ar ūdeni un, ja notikusi nejauša iedarbība uz ādu, āda jānomazgā ar ziepēm un ūdeni. Ja acu kairinājums saglabājas vai ja tiek konstatētas blakusparādības, jākonsultējas ar ārstu un jāparāda ārstam lietošanas instrukcija vai marķējums.

Cilvēkiem, kuriem ir diagnosticēta paaugstināta jutība pret kādu no sastāvdaļām, jāizvairās no saskares ar šīm zālēm. Saskare ar ārstētajiem dzīvniekiem jāierobežo, kamēr uzklāšanas vieta ir nožuvusi, un bērni šajā laikā nedrīkst spēlēties ar ārstētajiem dzīvniekiem. Līdz ar to nesen ārstētiem dzīvniekiem nav ieteicams gulēt kopā ar saimniekiem, jo īpaši bērniem.

Kāpēc Broadline tika apstiprinātas?

Aģentūras Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka ieguvums, lietojot Broadline, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica tās apstiprināt lietošanai ES.

Cita informācija par Broadline

Eiropas Komisija 04.12.2013. izsniedza Broadline reģistrācijas apliecību, kas derīga visā ES.

Pilns Broadline teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Broadline dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem atrodama zāļu lietošanas instrukcijā vai sazinoties ar veterinārārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2017. gada maijā.

Komentārus