Broadline (eprinomectin, fipronil, praziquantel,...) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QP54AASY

Updated on site: 08-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Broadline
ATĶ: QP54AASY
Viela: eprinomectin, fipronil, praziquantel, (S)-methoprene
Ražotājs: Merial

Raksts satur

A.RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

MERIAL

4 Chemin du Calquet,

31000 Toulouse Francija

B.IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Recepšu veterinārās zāles.

C.MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKU DAUDZUMS (MRL)

Nav piemērojams.

Komentārus