Zāļu nosaukums - C

Sugas Zāļu nosaukums ATĶ Viela Ražotājs
Suņi Clomicalm QN06AA04 clomipramine Novartis Tiergesundheit GmbH
KaķiSuņi Convenia QJ01DD91 cefovecin Zoetis Belgium SA
Cūkas (jauncūkas un sivēnmātes) Circovac QI09AA07 inactivated porcine circovirus type 2 (PCV2) Merial
Suņi Cortavance QD07AC hydrocortisone aceponate Virbac S.A.
Suņi Certifect QP53AX65 fipronil /amitraz /(S)-methoprene Merial