Canigen L4 (Inactivated Leptospira strains:L. interrogans...) - QI07AB01

Updated on site: 08-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Canigen L4
ATĶ: QI07AB01
Viela: Inactivated Leptospira strains:L. interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000); L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001); L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain A
Ražotājs: Intervet International B.V.

Raksts satur

Canigen L4

Suņu leptospirozes vakcīna (inaktivēta)

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Canigen L4. Tajā ir paskaidrots, kā aģentūra ir novērtējusi šīs veterinārās zāles, lai ieteiktu tās reģistrēt Eiropas Savienībā (ES) un sniegtu lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Canigen L4 lietošanu.

Lai iegūtu praktisku informāciju par Canigen L4 lietošanu, dzīvnieka īpašniekiem vai audzētājiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija vai jāsazinās ar veterinārārstu vai farmaceitu.

Kas ir Canigen L4 un kāpēc tās lieto?

Canigen L4 ir veterinārā vakcīna, ko lieto par sešām nedēļām vecāku suņu vakcinēšanai, lai aizsargātu tos pret leptospirozi, ko izraisa viens no četriem specifiskiem Leptospira baktērijas tipiem. Leptospiroze suņiem izraisa asiņošanu, hepatītu (aknu iekaisumu) un dzelti (ādas un acu krāsas maiņu uz dzeltenu) vai nefrītu (nieru iekaisumu). Baktērijas izplatās ar inficēto dzīvnieku urīnu. Dažiem Leptospira celmiem šī vakcīna samazina arī vīrusa izdalīšanos inficēto suņu urīnā, tādējādi samazinot tā pārnešanas risku.

Šī vakcīna ir tāda pati kā Nobivac L4, kas jau ir reģistrēta Eiropas Savienībā (ES). Uzņēmums, kas ražo Nobivac L4, piekrita, ka tā zinātniskos datus izmanto zālēm Canigen L4 (“informēta piekrišana”).

Canigen L4 satur četrus inaktivētus (nogalinātus) Leptospira celmu veidus: L. interrogans serogrupu

Canicola serovar Portland-vere, L. interrogans serogrupu Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogrupu Australis serovar Bratislava, L. kirschneri serogrupu Grippotyphosa serovar Dadas.

Kā lieto Canigen L4?

Canigen L4 ir pieejamas kā suspensija injekcijas pagatavošanai, un tās var iegādāties tikai pret recepti. Šo vakcīnu suņiem ievada divu zemādas injekciju veidā ar četru nedēļu starplaiku. Pirmo injekciju var ievadīt kucēniem vecumā no sešām līdz deviņām nedēļām, bet otro — pēc četrām nedēļām. Ja kucēniem ir augsts no mātes iegūto antivielu (īpašu ar mātes pienu saņemtu olbaltumvielu, kas

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

organismam palīdz pretoties infekcijai) līmenis, pirmo vakcinēšanu ieteicams veikt deviņu nedēļu vecumā. Pēc tam katru gadu jāievada vienreizēja pastiprinošā deva, lai saglabātu vakcīnas iedarbību.

Aizsardzība iestājas, kad pagājušas trīs nedēļas pēc pēdējās injekcijas, un saglabājas vienu gadu.

Canigen L4 darbojas?

Canigen L4 ir vakcīna. Vakcīnas darbojas, “apmācot” imūnsistēmu (organisma dabisko aizsargsistēmu) aizsargāties pret slimību. Leptospira baktērijas celmi Canigen L4 ir nogalināti (inaktivēti), tādēļ tie neizraisa slimību. Ievadot suņiem Canigen L4, dzīvnieku imūnsistēma atpazīst baktērijas kā svešas un izstrādā pret tām antivielas. Turpmāk, ja dzīvnieki saskaras ar šīm Leptospira baktērijām, imūnsistēma spēj reaģēt ātrāk. Tas palīdz aizsargāties pret leptospirozi.

Kādas bija Canigen L4 priekšrocības šajos pētījumos?

Uzņēmums iesniedza gan laboratorijas, gan lauka pētījumu rezultātus vakcīnas drošuma un iedarbīguma pierādījumam, tostarp ziņas par laiku, kas nepieciešams, lai nodrošinātu pilnīgu aizsardzību suņiem, kā arī par vakcīnas iedarbības ilgumu.

Pētījumi liecināja, ka šī vakcīna samazina inficēšanos ar Leptospira un šo baktēriju izdalīšanos urīnā. Turklāt tajos tika pierādīts, ka šo vakcīnu var lietot arī grūsnām kucēm.

Kāds risks pastāv, lietojot Canigen L4?

Dažas dienas pēc vakcinācijas var nedaudz īslaicīgi paaugstināties ķermeņa temperatūra (par 1 °C vai mazāk), un daļai kucēnu novēro aktivitātes un/vai ēstgribas samazināšanos. Injekcijas vietā iespējams neliels īslaicīgs pietūkums, kas vai nu izzūd, vai samazinās divu nedēļu laikā pēc vakcinēšanas.

Iespējama pārejoša, asa (īslaicīga) paaugstinātas jutības (alerģiska) reakcija.

Kāpēc Canigen L4 tika apstiprinātas?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) nolēma, ka ieguvums, lietojot Canigen L4, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt šo zāļu reģistrācijas apliecību.

Cita informācija par Canigen L4

Eiropas Komisija 2015. gada 3. jūlijā izsniedza Canigen L4 reģistrācijas apliecību, kas derīga visā ES.

Pilns Canigen L4 EPAR teksts ir pieejams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Plašākai informācijai par ārstēšanu ar Canigen L4 dzīvnieka īpašniekiem vai audzētājiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija vai jāsazinās ar veterinārārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2015. gada maijā.

Komentārus