Circovac (inactivated porcine circovirus type...) - QI09AA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Circovac
ATĶ: QI09AA07
Viela: inactivated porcine circovirus type 2 (PCV2)
Ražotājs: CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelõ Zrt.

Raksts satur

Circovac

2. tipa cūku cirkovīrusa vakcīna (inaktivēta)

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Circovac. Tajā ir paskaidrots, kā aģentūra ir novērtējusi šīs veterinārās zāles, lai ieteiktu tās reģistrēt Eiropas Savienībā (ES) un ieteiktu to lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Circovac lietošanu.

Lai iegūtu praktisku informāciju par Circovac lietošanu, dzīvnieku īpašniekiem vai audzētājiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija vai jāsazinās ar veterinārārstu vai farmaceitu.

Kas ir Circovac un kāpēc tās lieto?

Circovac ir vakcīna, ko lieto, lai pasargātu cūkas no 2. tipa cūku cirkovīrusa (PCV2). Circovac lieto, lai samazinātu izmaiņas limfaudos (šūnās un audos, kas veido limfātisko sistēmu, piemēram, limfmezglos) un limfaudu bojājumus, kas saistīti ar PCV2 infekciju sivēniem, un lai palīdzētu samazināt kopējo sivēnu nāves gadījumu skaitu saistībā ar šo infekciju. PCV2 infekcija var izraisīt tādas klīniskās pazīmes kā ķermeņa masas zudums vai neaugšana, palielināti limfmezgli, apgrūtināta elpošana, bāla āda un dzelte (ādas iekrāsošanās dzeltenā krāsā). Circovac satur inaktivētu (nonāvētu) cūku 2. tipa cirkovīrusa (PCV2) celmu.

Kā lieto Circovac?

Circovac ir pieejamas kā emulsija injekcijai, un tās var iegādāties tikai pret recepti. Vakcīnu dod sivēnmātēm pirms un/vai pēc grūsnības. Viņu sivēni iegūst īslaicīgu aizsardzību pret PCV2, zīžot jaunpienu (pirmpienu) no vakcinētām mātēm. To sauc par “pasīvo imunizāciju”. Šajā gadījumā vakcīnas iedarbība ilgst līdz piecām nedēļām.

Circovac var dot arī tieši sivēniem no trīs nedēļu vecuma (aktīvā imunizācija). Šajā gadījumā vakcīnas iedarbība ilgst vismaz 14 nedēļas. Circovac ievada ar injekciju muskulī. Sākotnējai vakcinācijai nepieciešamo injekciju skaits un deva ir atkarīgi no ārstējamās sivēnmātes veida: jauncūkām (sivēnmātēm, kas vēl nav atnesušās) jāsaņem viena 2 ml injekcija trīs reizes; sivēnmātēm (sivēnmātēm, kas jau atnesušās) jāsaņem viena 2 ml injekcija divas reizes. Injekcijas laiks tiek pieskaņots pārošanas un atnešanās (sivēnu dzimšanas) datumiem. Visos gadījumos pēdējā deva tiek ievadīta vismaz divas nedēļas pirms paredzamā atnešanās datuma. Sivēnmātes atkārtoti jāvakcinē

katrā grūsnības reizē ar vienu injekciju divas līdz četras nedēļas pirms atnešanās. Sivēni jāvakcinē vienreiz ar vienu 0,5 ml injekciju.

Circovac darbojas?

Ir zināms, ka cūku 2. tipa cirkovīruss (PCV2) inficē cūkas un izraisa lielu skaitu dažādu klīnisko pazīmju un sindromu. Sivēnu inficēšanās notiek pārsvarā pirmo sešu dzīves nedēļu laikā, kad sivēnu imūnsistēma vēl nav nobriedusi. Novērotie simptomi ir svara zudums (vai nepieņemšanās svarā), palielināti limfmezgli, apgrūtināta elpošana un, retāk, caureja, bāla āda un dzelte (dzeltena āda).

Circovac ir vakcīna. Vakcīnas darbojas, “apmācot” imūnsistēmu (organisma dabīgo aizsargsistēmu) aizsargāties pret slimību. Circovac sastāvā ir PCV2 vīrusa celms, kas ir inaktivēts, lai tas neizraisītu slimību. Tieši ievadot vakcīnu cūkām, dzīvnieku imūnsistēma atpazīst vīrusu kā “svešu” un veido pret to antivielas. Turpmāk, ja dzīvnieki saskaras ar PCV2 vīrusu, imūnsistēma spēs veidot antivielas daudz ātrāk. Tas palīdzēs aizsargāties pret slimību. Ievadot vakcīnu sivēnmātei, tās antivielas tiek nodotas sivēniem ar jaunpienu un sniedz īslaicīgu aizsardzību.

Pirms lietošanas vakcīnu sagatavo, ar emulsiju sajaucot suspensiju, kas satur vīrusa daļiņas. Pēc tam iegūto emulsiju injicē. Emulsijā ir “adjuvants” (savienojums, kas satur eļļu) imūnreakcijas veicināšanai.

Kādas bija Circovac priekšrocības pētījumos?

Circovac tika pētīta laboratorijas un lauka pētījumos ar dažādu šķirņu grūsnām cūkām un sivēniem. Pētījumi parādīja, ka sivēnmāšu vakcinācija ar Circovac var samazināt ar PCV2 infekciju saistītu bojājumu skaitu sivēnu limfaudos. Lai gan dažu pētījumu rezultātus daļēji padarīja mazāk ticamus PCV2 infekciju sarežģītais raksturs, lielais iesaistīto cūku skaits (no 63 fermām) un eksperimentālo un klīnisko apstākļu daudzveidība tomēr apstiprināja ar PCV2 infekciju saistīto kopējo sivēnu nāves gadījumu skaita samazināšanos par 3,6–10 %.

Kāds risks pastāv, lietojot Circovac?

Circovac var izraisīt pārejošu apsārtumu vai pietūkumu injekcijas vietā vai ap to, kas var saglabāties līdz četrām dienām pēc injekcijas. Pēc injekcijas dažām cūkām var paaugstināties ķermeņa temperatūra (par 1,4 C, līdz divām dienām ilgi), bet dažām cūkām par ne vairāk kā 2,5 C, tomēr ne ilgāk kā 24 stundas pēc injekcijas. Citas retākas blakusparādības cūkām pēc injekcijas ir samazināta aktivitāte un mazāka ēstgriba, bet arī tās ir pārejošas. Pilnu visu ziņoto blakusparādību sarakstu, lietojot Circovac, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kas ievada zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?

Circovac satur minerāleļļu. Nejauša injicēšana var izsaukt stipras sāpes un satūkumu, jo īpaši, ja injekcija izdarīta locītavā vai pirkstā, kas retos gadījumos var izraisīt pirksta zudumu, ja netiek sniegta steidzama medicīniskā palīdzība. Ja kādam nejauši tiek injicēta šī vakcīna, nekavējoties jāvēršas pēc medicīniskās palīdzības pat ļoti neliela daudzuma injicēšanas gadījumā. Jāparāda lietošanas instrukcija ārstam. Ja sāpes turpinās ilgāk nekā 12 stundas pēc medicīniskās izmeklēšanas, pie ārsta jāvēršas atkārtoti.

Kāds ir ierobežojumu periods produktīvajiem dzīvniekiem?

Ierobežojumu periods ir laiks pēc zāļu ievadīšanas līdz brīdim, kad ārstētos dzīvniekus drīkst nokaut un gaļu lietot cilvēku uzturā.

Ierobežojumu periods gaļai no cūkām, kas ārstētas ar Circovac, ir nulle dienas, kas nozīmē, ka obligāts gaidīšanas laiks netiek piemērots.

Kāpēc Circovac tika apstiprinātas?

Aģentūras Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka ieguvums, lietojot Circovac, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica tās apstiprināt lietošanai ES.

Cita informācija par Circovac

Eiropas Komisija 2007. gada 21. jūnijā izsniedza Circovac reģistrācijas apliecību, kas derīga visā ES.

Pilns Circovac EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Circovac dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem atrodama zāļu lietošanas instrukcijā vai sazinoties ar veterinārārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2017. gada maijā.

Komentārus