Convenia (cefovecin) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QJ01DD91

Raksts satur

A.RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Haupt Pharma Latina S.r.l

S.S. 156 Km 47,600

04100Borgo San Michele

Latina

Itālija

B.IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Recepšu veterinārās zāles.

Šīs reģistrācijas apliecības īpašniekam jāinformē Eiropas Komisija par mārketinga plāniem attiecībā uz zālēm, par kurām ir šis reģistrācijas lēmums.

C.MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKU DAUDZUMS (MRL)

Nav noteikts.

Komentārus