Zāļu nosaukums - D

Sugas Zāļu nosaukums ATĶ Viela Ražotājs
KaķiSuņi Dexdomitor QN05CM18 dexmedetomidine hydrochloride Orion Corporation
LiellopiCūkas Draxxin QJ01FA94 tulathromycin Zoetis Belgium SA