Latvian
Atlasīt vietnes valodu

Equilis Prequenza Te (equine influenza-virus strains: A/equine-2/South...) - QI05AL01

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Equilis Prequenza Te
ATĶ: QI05AL01
Viela: equine influenza-virus strains: A/equine-2/South Africa/4/03, A/equine-2/Newmarket/2/93, tetanus toxoid
Ražotājs: Intervet International BV
LatvianLatvian
Mainīt valodu

Raksts satur

An agency of the European Union

Equilis Prequenza-Te

Vakcīna pret zirgu gripu un stingumkrampjiem

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja iesniegtos dokumentus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu lietošanu.

Šis dokuments nevar aizvietot tiešās pārrunas ar Jūsu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas par dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir EPAR daļa).

Kas ir Equilis Prequenza Te

?

Equilis Prequenza Te ir vakcīna, ko lieto zirgiem. Tā satur inaktivētu (nonāvētu) divu zirgu gripas celmu veselu vīrusu (‘A/equine-2/South Africa/4/03’ un A/equine-2/Newmarket/2/93’) un stingumkrampju toksoīdu (ķīmiski inaktivētu toksīnu no tetānusa baktērijas). Šī vakcīna ir pieejama kā suspensija injekcijām.

Kāpēc lieto Equilis Prequenza Te?

Equilis Prequenza Te lieto, lai vakcinētu zirgus no sešu mēnešu vecuma pret zirgu gripu un stingumkrampjiem. Šī vakcīna samazina zirgu gripas pazīmes un vīrusa izdalīšanos pēc inficēšanās. Zirgu gripa ir ļoti lipīga slimība, kas ir bieži sastopama zirgiem, taču reti izraisa nāvi.

Vakcīna stimulē arī aizsardzību pret stingumkrampjiem, lai novērstu mirstību. Stingumkrampji ir akūta, bieži letāla slimība, ko izraisa baktērijas Clostridium tetani ražots toksīns (inde). Slimībai, kas parasti sākas no kontaminētām brūcēm, ir raksturīga vispārēja rigiditāte (stīvums) un konvulsīvas muskuļu spazmas. Zirgi ir ļoti jutīgi pret stingumkrampjiem.

Vakcīnu ievada ar injekciju muskulī. Zirgiem jāveic primārā vakcinācija, kas ietver divas injekcijas ar četru nedēļu starplaiku. Lai saglabātu aizsardzību, jāveic zirgu revakcinācija. Pilns vakcinācijas kurss ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Kā Equilis Prequenza Te darbojas?

Equilis Prequenza Te satur gripas celmu veselu vīrusu, pret kuru indicēta vakcīnas lietošana. Šie zirgu gripas vīrusi ir bijuši inaktivēti, lai tie vairs nevarētu izraisīt slimību. Vakcīna satur arī attīrītu stingumkrampju toksoīdu. Toksoīds ir toksīns – kas apstrādāts, lai likvidētu tā toksisko ietekmi– kuru imūnsistēma vēl joprojām atpazīst.

Vakcīnas darbojas, “apmācot” imūnsistēmu, kā aizsargāties no slimībām. Kad zirgam tiek ievadīta vakcīna, imūnsistēma atzīst vīrusa daļiņas kā „svešas” un veido pret tām antivielas. Turpmāk, kad imūnsistēma atkārtoti saskarsies ar šiem vīrusu celmiem vai nemodificētu toksīnu, tā spēs veidot antivielas ātrāk. Šīs antivielas palīdzēs aizsargāties pret zirgu gripu un stingumkrampjiem.

Pašreizējā Equilis Prequenza Te vakcīnas sastāvā ietvertie vīrusi audzēti zīdītāju šūnās, nevis vistu olās, kā bija darīts ar sākotnējo vakcīnu.

Vakcīnas sastāvā ir „palīgviela” imūnsistēmas aizsargreakcijas pastiprināšanai.

Kā noritēja Equilis Prequenza Te izpēte?

Equilis Prequenza Te sakontējās vakcīnas nekaitīgums tika pētīts vairākos pētījumos laboratorijā un dabīgos apstākļos lielam skaitam zirgu no divu mēnešu vecuma.

Equilis Prequenza Te iedarbīgumu sākotnēji pētīja vairākos pētījumos laboratorijā un dabīgos apstākļos. Ētisku apsvērumu dēļ netika veikts izaicinājuma (inficēšanas) eksperiments pret stingumkrampjiem. Galvenais Equilis Prequenza Te iedarbīguma rādītājs pret zirgu gripu bija aizsargājoša antivielu līmeņa veidošanās pret gripas sastāvdaļām. Pētījumos salīdzināja arī klīniskās pazīmes un vīrusu izdalīšanos vakcinēto dzīvnieku grupai salīdzinājumā ar kontroles grupu (t.i., ar dzīvniekiem, kas nesaņēma vakcīnu vai saņēma konkurējošu līdzekli). Attiecībā uz stingumkrampjiem galvenais iedarbīguma rādītājs bija aizsargājoša antivielu līmeņa veidošanās pret stingumkrampju toksoīdu.

Pašreizējā vakcīnas sastāva iedarbīgumu novērtēja papildus veiktajos laboratorijas pētījumos.

Kāds ir Equilis Prequenza Te iedarbīgums šajos pētījumos?

Pētījumi parādīja, ka Equilis Prequenza Te ir efektīva vakcīna zirgiem no sešu mēnešu vecuma pret zirgu gripu, lai mazinātu klīniskās pazīmes un vīrusu izdalīšanos pēc inficēšanās, un pret stingumkrampjiem, lai novērstu mirstību. Divas nedēļas pēc primārās vakcinācijas zirgiem izveidojās aizsargājošs antivielu līmenis. Aizsardzības ilgums bija pieci mēneši pēc primārās vakcinācijas un 12 mēneši pēc pirmās revakcinācijas pret zirgu gripu un 17 mēneši pēc primārās vakcinācijas, un 24 mēneši pēc pirmās revakcinācijas pret stingumkrampjiem.

Pašreizējais Equine Prequenza Te sastāvs bija vienlīdz iedarbīgs salīdzinājumā ar to, ko izmantoja sākotnējos pētījumos.

Kāds pastāv risks, lietojot Equilis Prequenza Te?

Injekcijas vietā var rasties ciets vai mīksts pietūkums. Paredzams, ka pietūkums mazināsies divu dienu laikā. Reti var novērot sāpes injekcijas vietā. Ļoti retos gadījumos var novērot drudzi vienu dienu, ārkārtējos apstākļos līdz trim dienām.

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kas ievada zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?

Ja zāles nejauši injicējat sev, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību un uzrādiet ārstam zāļu lietošanas instrukciju vai zāļu marķējumu.

Cik ilgam laikam jāapiet, līdz dzīvnieku drīkst nokaut un gaļu lietot cilvēku uzturā (izdalīšanās periods)?

Izdalīšanās periods ir laiks pēc zāļu ievadīšanas līdz brīdim, kad ārstētos dzīvniekus drīkst nokaut un gaļu, olas un pienu lietot cilvēku uzturā. Izdalīšanas periods no organisma ir nulle dienas.

Kāpēc Equilis Prequenza Te tika apstiprinātas?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka ieguvumi, lietojot Equilis Prequenza Te saskaņā ar apstiprinātajām indikācijām, pārsniedz šo zāļu radīto risku un ieteica izsniegt Equilis Prequenza Te reģistrācijas apliecību. Ieguvumu un risku attiecība ir minēta šī EPAR zinātniskā iztirzājuma daļā.

Cita informācija par Equilis Prequenza Te

Eiropas Komisija 2005. gada 8. jūlijā izsniedza Equilis Prequenza Te reģistrācijas apliecību, kas ir derīga visā Eiropas Savienībā. Informācija par šo zāļu izsniegšanas noteikumiem ir atrodama uz marķējuma/ārējā iepakojuma.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2013. gada februārī.

Komentārus