Equisolon (Prednisolone) - QH02AB06

Raksts satur

An agency of the European Union

Equisolon

Prednizolons

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja iesniegtos dokumentus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu lietošanu.

Šis dokuments nevar aizvietot tiešās pārrunas ar Jūsu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas par dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir daļa no EPAR).

Kas ir Equisolon

?

Equisolon ir veterinārās zāles, kas satur aktīvo vielu prednizolonu. Tās ir pieejamas kā pulveris iekšķīgai lietošanai.

Kāpēc lieto Equisolon?

Equisolon lieto, lai ārstētu atkārtotu elpceļu obstrukciju (RAO jeb dusuli) zirgiem, kombinējot ar apkārtējās vides kontroli. Atkārtota elpceļu obstrukcija ir hronisks (ilgstošs) alerģisks stāvoklis, kura gadījumā zirgiem ir sēkšana, klepus un apgrūtināta elpošana. Apkārtējās vides kontrole ietver zirgu turēšanu ārā pēc iespējas ilgāk vai ventilācijas uzlabošanu stallī, siena vai skābbarības (fermentētas zāles) mērcēšanu un tādu pakaišu izmantošanu, kas stallī rada pēc iespējas mazāk putekļu. Equisolon jāsajauc ar nelielu daudzumu barības un jādod zirgiem iekšķīgi pa 1 mg prednizolona uz kg ķermeņa masas vienreiz dienā. Devu var lietot atkārtoti desmit dienas pēc kārtas.

Kā darbojas Equisolon?

Zirgiem ar atkārtotu elpceļu obstrukciju imūnsistēma (organisma dabiskie aizsargspēki) pārmērīgi reaģē uz kairinošām vielām (antigēniem), kas atrodas zirga ieelpotajos putekļos. Tā rezultātā iekaist un nosprostojas plaušās esošie elpceļi, kas apgrūtina elpošanu. Equisolon aktīvā viela prednizolons ir kortikosteroīds, zāles, kas darbojas, mazinot imūnsistēmas aktivitāti. Tās mazina iekaisumu, tādējādi palīdzot uzturēt elpceļus caurlaidīgus un atvieglojot zirgam elpošanu.

Kā noritēja Equisolon izpēte?

Prednizolona lietošana zirgiem ar atkārtotu elpceļu obstrukciju ir labi aprakstīta zinātniskajā literatūrā. Veica lauka pētījumu, kurā astoņi zirgi ar atkārtotu elpceļu obstrukciju pēc saskares ar sienu piedalījās četros ārstēšanas periodos, nesaņemot nekādu ārstēšanu vai saņemot Equisolon trīs dažādās devās, katru desmit dienas. Līdztekus ārstēšanai ar prednizolonu samazināja organisko putekļu iedarbību, aizstājot sienu ar skābbarību un uzlabojot stallī ventilāciju. Galvenais efektivitātes rādītājs bija atkārtotas elpceļu obstrukcijas slimības pazīmes, kā arī šķidruma un imūno šūnu daudzums elpceļos un gaisa spiediens plaušās.

Kāds ir Equisolon iedarbīgums šajos pētījumos?

Veicot ārstēšanu ar ieteicamo prednizolona devu pa 1 mg uz kg ķermeņa masas desmit dienas kombinācijā ar apkārtējās vides kontroli, būtiski uzlabojās elpceļos esošā šķidruma daudzums un ar atkārtotu elpceļu obstrukciju saistītās klīniskās pazīmes.

Kāds pastāv risks, lietojot Equisolon?

Biežākās Equisolon blakusparādības (novērotas vairāk nekā 1 no 10 zirgiem) ir kortizola (dabisks kortikosteroīds, kas ir nozīmīgs organisma atbildes reakcijai uz stresu) veidošanās nomākums un triglicerīdu (tauku paveids) līmeņa paaugstināšanās asinīs. Pilns visu Equisolon izraisīto blakusparādību saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Equisolon nedrīkst lietot zirgiem, kuriem ir vīrusu vai sēnīšu infekcijas, kuņģa-zarnu trakta vai radzenes čūlas, kā arī grūsnām ķēvēm.

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kas ievada zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?

Šīs zāles zirgiem nedrīkst ievadīt grūtnieces, jo iespējamas anomālijas nedzimušam bērnam. Šīs zāles nedrīkst sakratīt, lai novērstu putu veidošanos.

Cik ilgam laikam jāpaiet, līdz dzīvnieku drīkst nokaut un gaļu lietot cilvēku uzturā (izdalīšanās periods)?

Izdalīšanās periods ir laiks, kādam jāpaiet, līdz dzīvnieku var nokaut un gaļu lietot cilvēku uzturā. Tas ir arī laiks, kādam jāpaiet pēc zāļu lietošanas, līdz pienu var izmantot cilvēka uzturā. Equisolon izdalīšanās periods gaļai ir desmit dienas. Equisolon nedrīkst lietot ķēvēm, kuru pienu izmanto cilvēka uzturā.

Kāpēc Equisolon tika apstiprinātas?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka Equisolon sniegtie ieguvumi apstiprinātās indikācijas gadījumā pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt Equisolon reģistrācijas apliecību. Informāciju par ieguvumu un riska attiecību var aplūkot šā EPAR zinātnisko apspriežu modulī.

Cita informācija par Equisolon

Eiropas Komisija 12/03/2014 izsniedza Equisolon reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā. Informācija par šo zāļu izsniegšanas kārtību ir atrodama uz marķējuma/ārējā iepakojuma.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2014. gada janvārī.

Komentārus