Latvian
Atlasīt vietnes valodu

Eurican Herpes 205 (Canine herpesvirus (F205 strain) antigens) - QI07AA

EURICAN HERPES 205

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja veiktos pētījumus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu lietošanu.

Šis dokuments nevar aizvietot klātienes pārrunas ar Jūsu veterināru. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas par Jūsu dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar savu veterināru. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir daļa no EPAR).

Kas ir Eurican Herpes 205?

Eurican Herpes 205 ir pulveris un šķīdinātājs, no kuriem pagatavo emulsiju injekcijai. Eurican Herpes 205 satur aktīvo vielu suņa herpesa vīrusa (celma F205) antigēnus 0,3 līdz 1,75 µg lielā devā.

Kāpēc lieto Eurican Herpes 205?

Eurican Herpes 205 lieto grūsnu kuču imunizācijai, lai kucēniem novērstu pirmajās dzīves dienās iegūta suņu herpesa vīrusa infekcijas izraisītu mirstību, klīniskās pazīmes un bojājumus.

Eurican Herpes 205 ievada kā divas subkutānas (zemādas) 1 ml lielas devas. Pirmo injekciju izdara vai nu tad, kad kuce meklējas, vai arī 7-10 dienas pēc pārošanas. Otro injekciju izdara 1 līdz 2 nedēļas pirms paredzētās apbērnošanās. Kuce ir atkārtoti jāvakcinē tādā pašā veidā pie katras grūsnības.

Kā Eurican Herpes 205 darbojas?

Eurican Herpes 205 satur suņu herpesa vīrusa antigēnus mazā daudzumā . Pēc injekcijas šī mazā deva palīdz suņa imūnsistēmai izveidot antivielas pret suņu herpesa vīrusu un to neitralizēt. Vakcinētas kuces šīs antivielas nodod kucēniem ar pirmpienu. Kad vēlākajā dzīvē kucēni saskarsies ar suņu herpesa vīrusu, tie vai nu neinficēsies vai arī infekcija būs daudz mazāk nopietna. Eurican Herpes 205 ir paredzēts kucēnu aizsargāšanai no šīs infekcijas pirmajās dzīves dienās.

Kā noritēja Eurican Herpes 205 izpēte?

Eurican Herpes 205 ir pētīts trijos laboratorijas pētījumos un divos lauka pētījumos. Vienā lauka pētījumā tika novērtēta seroloģiskā reakcija (antivielu veidošanās). Otrā tika pētīta vakcinācijas ietekme uz kuču spēju vairoties inficētā suņu būdā. Pirmajā laboratorijas pētījumā noskaidroja aizsardzībai nepieciešamo devu. Otro pētījumu veica, lai pierādītu, ka vakcinētu kuču kucēni ir aizsargāti no suņu herpesa vīrusa. Šajā gadījumā Eurican Herpes 205 tika salīdzināts ar nevakcinētu kontroli. Pēdējā pētījumā tika parādīts, ka antivielu indukcija ir vienāda, vakcinējot kuces meklēšanās laikā vai 7-10 dienas pēc pārošanas.

Kāds ir Eurican Herpes 205 iedarbīgums šajos pētījumos?

Eurican Herpes 205 labi aizsargāja no suņu herpesa vīrusa. Pētījumā, kurā pierādīja (vakcinētu kuču) kucēnu aizsardzību no suņu herpesa vīrusa, izdzīvoja vairāk nekā 80 % no vakcinēto kuču kucēniem.

Kādas ir Eurican Herpes 205 blakusparādības?

Līdz 10 % dzīvnieku Eurican Herpes 205 injekcija var izraisīt pārejošu tūsku (šķidrumu zem ādas) injekcijas vietā. Šī blakus parādība parasti izzūd nedēļas laikā. Reti var parādīties hipersensivitātes (alerģiskas) reakcijas, kam nepieciešama ārstēšana.

Kāda piesardzība ir jāievēro personai, kas ievada zāles vai nāk saskarē ar dzīvnieku?

Eurican Herpes 205 satur minerāleļļu. Nejauša injicēšana var izsaukt stipras sāpes un satūkumu, sevišķi, ja injekcija izdarīta locītavā vai pirkstā – retos gadījumos ar pirksta zudumu. Ja kādam nejauši injicē šīs zāles, nekavējoties jāvēršas pēc ārsta palīdzības, pat ja injicēts ļoti mazs daudzums. Lietošanas pamācība jāparāda ārstam. Ja sāpes nepāriet 12 stundu laikā pēc ārsta apskates, pie ārsta jāvēršas atkārtoti.

Kāpēc Eurican Herpes 205 tika apstiprinātas?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) vienojās, ka ieguvumi no Eurican Herpes 205 ir lielāki par riskiem veselu kuču imunizācijā pret suņu herpesa vīrusu. Komiteja ieteica izsniegt Eurican Herpes 205 reģistrācijas apliecību. Ieguvuma-riska attiecība atrodama šī EPAR 6. modulī.

Cita informācija par Eurican Herpes 205:

Eiropas Komisija 2001. g. 26. martā izsniedza Eurican Herpes 205 reģistrācijas apliecību, kas ir derīga visā Eiropas Savienībā, uzņēmumam Merial. Informācija par šo zāļu izsniegšanas noteikumiem ir atrodama uz etiķetes.

Šis kopsavilkums pēdējo reizi tika atjaunināts 11. - 2006.

Komentārus