Eurican Herpes 205 (Canine herpesvirus (F205 strain) antigens) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QI07AA

Raksts satur

A.BIOLOĢISKI AKTĪVĀS (-O) VIELAS (-U) RAŽOTĀJS UN RAŽOTĀJS, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Bioloģiski aktīvās(-o) vielas(-u) ražotāja nosaukums un adrese MERIAL

Laboratory of Lyon Gerland

254, Avenue Marcel Mérieux 69007 Lyon

France

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes Rue de l’Aviation

69800 Saint Priest France

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest France

B.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

C.MRL ZIŅOJUMS

Nav piemērojams.

Komentārus