Zāļu nosaukums - G

Sugas Zāļu nosaukums ATĶ Viela Ražotājs
Cūkas Gripovac 3 / 2 / 3 / 4 / 5 QI09AA03 inactivated influenza-A virus / swine Merial S.A.S.;