Zāļu nosaukums - G

Sugas Zāļu nosaukums ATĶ Viela Ražotājs
Cūkas Gripovac 3 QI09AA03 inactivated influenza-A virus / swine Merial S.A.S.;