Gripovac 3 (inactivated influenza-A virus / swine) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QI09AA03

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Gripovac 3
ATĶ: QI09AA03
Viela: inactivated influenza-A virus / swine
Ražotājs: Merial S.A.S.; 

Raksts satur

A.BIOLOĢISKI AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) RAŽOTĀJS(-I) UN RAŽOTĀJS(-I), KASATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Bioloģiski aktīvās(o) vielas(u) ražotāja(u) nosaukums un adrese

IDT Biologika GmbH

Am Pharmapark

06861 Dessau-Rosslau

Vācija

Ražotāja(ju), kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

IDT Biologika GmbH

Am Pharmapark

06861 Dessau-Rosslau

Vācija

B.IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI UN IEROBEŽOJUMI

Izplatīšana-tikai praktizējošam veterinārārstam.

C.MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKU DAUDZUMS (MRL)

Aktīvās vielas ir bioloģiskas izcelsmes un ir paredzētas aktīvās imunitātes veidošanai, nav iekļautas Padomes Regulas (EEK) Nr. 470/2009.

Palīgvielas (ieskaitot adjuvantus), kas minētas zāļu apraksta 6.1.sadaļā, vai nu ir atļautās vielas, kurām Komisijas Regulas (EK) Nr. 37/2010 pielikuma 1.tabulā noteikts, ka MRL nav nepieciešams vai arī neietilpst Regulas (EK) Nr. 470/2009 darbības jomā, ja tās lieto šo veterināro zāļu sastāvā.

37/2010 norāda, ka lietojot šis veterinārās zāles MRL nav nepieciešams vai nepakļaujas Padomes Regulas (EEK) 470/2009 nosacījumiem.

Komentārus