Zāļu nosaukums - L

Sugas Zāļu nosaukums ATĶ Viela Ražotājs
Teļi, jaundzimušie līdz 12 stundu vecumam Locatim (Serinucoli) / 2 / 3 / 4 / 5 QI02AT01 Bovine concentrated lactoserum containing specific immunoglobulins G against E. coli F5 (K99) adhesin Biokema Anstalt
Kaķi Leucogen / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AA01 purified p45 FeLV-envelope antigen Virbac S.A.
KaķiLiellopiSuņiCūkas Loxicom / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam Norbrook Laboratories Limited
Suņi Letifend / 2 / 3 / 4 / 5 QI07A recombinant protein Q from Leishmania infantum MON-1 Laboratorios LETI, S.L.U.