Zāļu nosaukums - L

Sugas Zāļu nosaukums ATĶ Viela Ražotājs
Teļi, jaundzimušie līdz 12 stundu vecumam Locatim (Serinucoli) QI02AT01 Bovine concentrated lactoserum containing specific immunoglobulins G against E. coli F5 (K99) adhesin Biokema Anstalt
Kaķi Leucogen QI06AA01 purified p45 FeLV-envelope antigen Virbac S.A.
KaķiLiellopiSuņiCūkas Loxicom QM01AC06 meloxicam Norbrook Laboratories Limited