Leucogen (purified p45 FeLV-envelope antigen) - QI06AA01

Leucogen

kaķu leikēmijas vakcīna (inaktivēta)

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Leucogen. Tajā ir paskaidrots, kā aģentūra ir novērtējusi šīs veterinārās zāles, lai ieteiktu tās reģistrēt Eiropas

Savienībā (ES) un ieteiktu to lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts, lai sniegtu praktiskus ieteikumus par Leucogen lietošanu.

Lai iegūtu praktisku informāciju par Leucogen lietošanu, dzīvnieku īpašniekiem vai audzētājiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija vai jāsazinās ar veterinārārstu vai farmaceitu.

Kas ir Leucogen un kāpēc tās lieto?

Leucogen ir veterinārā vakcīna, ko lieto kaķiem no astoņu nedēļu vecuma, lai aizsargātu tos pret kaķu leikēmiju. Kaķu leikēmija ir kaķu infekcijas slimība, ko izraisa kaķu leikēmijas vīruss (FeLV). Slimības pazīmes var būt pasliktināta ēstgriba, svara zudums, slikts apmatojuma stāvoklis, drudzis, bālas smaganas un caureja. Kaķi, kuriem ir pastāvīga vīrusa infekcija, var ar to inficēt citus kaķus.

Zāles satur olbaltumvielu no FeLV ārējā slāņa.

Kā lieto Leucogen?

Leucogen ir pieejamas kā suspensija injekcijām, un tās var iegādāties tikai pret recepti.

Vakcīnu kaķiem ievada zemādas injekcijas veidā. Sākotnējais vakcinācijas kurss ir divas injekcijas ar 3 vai 4 nedēļu starplaiku kaķiem no 8 nedēļu vecuma. Ja kaķēniem varētu būt antivielas, kas pārmantotas no mātes, var veikt trešo injekciju no 15 nedēļu vecuma. Ik gadu jāveic revakcinācija ar vienu injekciju. Imunitāte iestājas, kad pagājušas 3 nedēļas pēc pirmreizējās vakcinācijas, un tā saglabājas vienu gadu.

Leucogen darbojas?

Leucogen ir vakcīna. Vakcīnas darbojas, “apmācot” imūnsistēmu (organisma dabīgo aizsargsistēmu) aizsargāties pret slimību. Leucogen satur nelielu daudzumu olbaltumvielas no vīrusa ārējā slāņa, un

to sauc par “apvalka p45 olbaltumvielu”. Vakcīnā izmantotā FeLV olbaltumviela nav iegūta no vīrusiem, bet ir sintezēta baktērijā, izmantojot “rekombinanto tehnoloģiju”. Kad ir ievadīta vakcīna, kaķa imūnsistēma atpazīst šo olbaltumvielu kā “svešu” un izstrādā pret to antivielas. Turpmāk, saskaroties ar FeLV, imūnsistēma spēs ātrāk izstrādāt antivielas, un tas palīdzēs nodrošināt aizsardzību pret vīrusa izraisīto slimību.

Leucogen kā adjuvantus (sastāvdaļas, kas pastiprina imūnsistēmas atbildes reakciju) satur arī alumīnija hidroksīda gelu un ziepju koka (Quillaja saponaria) ekstraktu.

Kādi Leucogen ieguvumi bija uzrādīti pētījumos?

Vienā lauka pētījumā 8 līdz 9 nedēļas veci kaķēni saņēma Leucogen sākotnējo vakcinācijas kursu ar 2 injekcijām, starp kurām bija 3 nedēļu starplaiks, un pēc 1 gada saņēma ikgadējo revakcinācijas injekciju. Pēc pirmās injekcijas antivielas pret FeLV bija 69 % kaķēnu, un pēc otrās injekcijas šis rādītājs paaugstinājās līdz 100 %. Apmēram 64 % kaķu pirms ikgadējās revakcinācijas vēl bija saglabājušās antivielas pret FeLV, un pēc revakcinācijas antivielas pret FeLV izveidojās 100 % kaķu.

Otrā pētījumā 8 līdz 9 nedēļas veci kaķēni saņēma sākotnējo vakcinācijas kursu ar kombinēto vakcīnu, kuras sastāvā ir viena deva Feligen RCP (pret kaķu rinotraheīta vīrusu, kaķu kalicivīrusu un kaķu panleikopēnijas vīrusu) un viena deva Leucogen. Pēc otrās injekcijas 100 % kaķēnu bija antivielas pret FeLV.

Kāds risks pastāv, lietojot Leucogen?

Visbiežāk novērotās Leucogen blakusparādības (vairāk nekā 1 kaķim no 100) ir vidējas pakāpes un

īslaicīgs pietūkums vai piepampums pēc pirmās injekcijas. Tas parasti pazūd pats no sevis trīs līdz četru nedēļu laikā. Pēc turpmākām injekcijām šī reakcija mazinās.

Leucogen nedrīkst lietot grūsnām kaķenēm.

Pilns ierobežojumu un visu Leucogen izraisīto blakusparādību saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kas ievada zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?

Nejaušas pašinjicēšanas gadījumā nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība un jāparāda ārstam lietošanas instrukcija vai marķējums.

Kāpēc Leucogen tika apstiprinātas?

Aģentūras Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka ieguvums, lietojot Leucogen, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica tās apstiprināt lietošanai ES.

Cita informācija par Leucogen

Eiropas Komisija 2009. gada 17. jūnijā apstiprināja Leucogen reģistrāciju, kas derīga visā Eiropas Savienībā.

Pilns Leucogen EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par

ārstēšanu ar Leucogendzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem atrodama zāļu lietošanas instrukcijā vai sazinoties ar veterinārārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2017. gada septembrī.

Komentārus