Loxicom (meloxicam) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QM01AC06

Loxicom 0,5 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai suņiem

A.RAŽOŠANAS LICENCES ĪPAŠNIEKS, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Norbrook Laboratories Limited

105 Armagh Road

Newry

Co. Down, BT35 6PU

Apvienotā Karaliste

B. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU

Recepšu veterinārās zāles.

C. MRLs (MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMAIS ZĀĻU ATLIEKVIELU DAUDZUMS) ZIŅOJUMS

Nav piemērojami.

Loxicom 1,5 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai suņiem

A. RAŽOŠANAS LICENCES ĪPAŠNIEKS, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Norbrook Laboratories Limited

105 Armagh Road

Newry

Co. Down, BT35 6PU

Apvienotā Karaliste

B. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU

Recepšu veterinārās zāles.

C. MRLs (MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMAIS ZĀĻU ATLIEKVIELU DAUDZUMS) ZIŅOJUMS

Nav piemērojami.

Loxicom 5 mg/ml šķīdums injekcijām suņiem un kaķiem

A. RAŽOŠANAS LICENCES ĪPAŠNIEKS, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Norbrook Laboratories Limited

105 Armagh Road

Newry

Co. Down, BT35 6PU

Apvienotā Karaliste

B. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU

Recepšu veterinārās zāles.

C. MRLs (MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMAIS ZĀĻU ATLIEKVIELU DAUDZUMS) ZIŅOJUMS

Nav piemērojami.

Loxicom 0,5 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai kaķiem

A. RAŽOŠANAS LICENCES ĪPAŠNIEKS, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Norbrook Laboratories Limited

105 Armagh Road

Newry

Co. Down, BT35 6PU

Apvienotā Karaliste

B. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU

Recepšu veterinārās zāles.

C. MRLs (MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMAIS ZĀĻU ATLIEKVIELU DAUDZUMS) ZIŅOJUMS

Nav piemērojami.

Loxicom 20 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām un zirgiem

A. RAŽOŠANAS LICENCES ĪPAŠNIEKS, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Norbrook Laboratories Limited

105 Armagh Road

Newry

Co. Down, BT35 6PU

Apvienotā Karaliste

B. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU

Recepšu veterinārās zāles.

C. MRLs (MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMAIS ZĀĻU ATLIEKVIELU DAUDZUMS) ZIŅOJUMS

Aktīvā viela 20 Loxicom mg / ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām un zirgiem ir atļauta viela, kā norādīts Komisijas Regulas (EK) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabulā:

Farmakoloģisk

Marķieratlie

Dzīvnieku

MRLs

Mērķaud

Citi

Terapeitiskā

i aktīvā viela

k-viela

suga

 

i

nosacījumi

klasifikācija

Meloksikāms

Meloksikāms

Liellopi,

Muskuļi

Nav

Pretiekaisuma

 

 

kazas,

μg/kg

Aknas

ieraksta

līdzekļi/nesteroīdi

 

 

cūkas,

Nieres

 

e pretiekaisuma

 

 

truši,

μg/kg

 

 

līdzekļi

 

 

zirgveidīgie

 

 

 

 

 

 

μg/kg

 

 

 

 

 

Liellopi,

Piens

 

 

 

 

kazas

μg/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palīgvielas, kas minētas zāļu apraksta apakšpunktā 6.1, ir vai nu atļautas vielas, par kurām Komisijas Regulas (EK) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabulā norādīts, ka tām nav nepieciešami MRLs, vai arī tiek uzskatīts, ka tās neietilpst Regulas (EK) Nr. 470/2009 darbības jomā, ja tiek izmantotas šajā produktā.

Loxicom 1 mg košļājamās tabletes suņiem

Loxicom 2,5 mg košļājamās tabletes suņiem

A. RAŽOŠANAS LICENCES ĪPAŠNIEKS, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Norbrook Laboratories Limited

105 Armagh Road

Newry

Co. Down, BT35 6PU

Apvienotā Karaliste

B. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU

Recepšu veterinārās zāles.

C. MRLs (MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMAIS ZĀĻU ATLIEKVIELU DAUDZUMS) ZIŅOJUMS

Nav piemērojami.

Loxicom 50 mg/g pasta iekšķīgai lietošanai zirgiem

A.RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja(-u), kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Norbrook Laboratories Limited 105 Armagh Road

Newry

Co. Down, BT35 6PU

Apvienotā Karaliste

B. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ IZPLATĪŠANU UN LIETOŠANU

Recepšu veterinārās zāles.

C.MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKU DAUDZUMS (MRL)

Meloksikāms ir iekļauts atļauto vielu sarakstā, kas noteikts Komisijas Regulas (EK) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabulā:

Farmakoloģiski

Marķieratliek

Dzīvnieku

MRL

Mērķaudi

Citi

Terapeitiskā

aktīvā viela

-viela

suga

 

 

nosacījumi

klasifikācija

 

 

 

 

 

 

 

Meloksikāms

Meloksikāms

Liellopi,

20 μg/kg

Muskuļi

Nav

Pretiekaisuma

 

 

kazas,

65 μg/kg

Aknas

ieraksta

līdzekļi/nester

 

 

cūkas,

65 μg/kg

Nieres

 

oīdie

 

 

truši,

 

 

 

pretiekaisuma

 

 

zirgi

 

 

 

līdzekļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liellopi,

15 μg/kg

Piens

 

 

 

 

kazas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palīgvielas, kas minētas zāļu apraksta 6.1.sadaļā vai nu ir atļautās vielas, kurām Komisijas Regulas (EK) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabulā noteikts, ka MRL nav nepieciešams vai arī neietilpst Regulas (EK) Nr. 470/2009 darbības jomā, ja tās lieto veterināro zāļu sastāvā.

Komentārus