Latvian
Atlasīt vietnes valodu

MS-H Vaccine (Mycoplasma synoviae strain MS-H) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QI01AE03

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJS UN RAŽOTĀJS KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Bioloģiski aktīvās vielas ražotāja nosaukums un adrese

Glenorie Manufacturing Facility

Bioproperties Pty Ltd

11-13 Moores Rd, Glenorie, NSW, 2157

Austrālija

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Pharmsure International Ltd

Unit 9, Moorlands Trading Estate,

Moor Lane, Metheringham

Lincolnshire, LN4 3HX

Apvienotā Karaliste

B.IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

D.MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKU DAUDZUMS (MRL)

Bioloģiskas izcelsmes aktīvā viela, kas paredzēta, lai ierosinātu aktīvo imunitāti, neietilpst Regulas (EK) Nr. 470/2009 darbības jomā.

Palīgvielas (ieskaitot papildvielas), kas minētas zāļu apraksta 6.1 apakšpunktā, ir vai nu atļautās vielas, kurām Komisijas Regulas (EK) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabula norāda, ka MRL nav nepieciešams, vai arī minētās palīgvielas neietilpst Regulas (EK) Nr. 470/2009 darbības jomā, kad tiek lietotas šo veterināro zāļu sastāvā.

Komentārus