Latvian
Atlasīt vietnes valodu

MS-H Vaccine (Mycoplasma synoviae strain MS-H) – Lietošanas instrukcija - QI01AE03

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: MS-H Vaccine
ATĶ: QI01AE03
Viela: Mycoplasma synoviae strain MS-H
Ražotājs: Pharmsure Ltd
LatvianLatvian
Mainīt valodu

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

MS-H vakcīna acu pilieni, suspensija

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Pharmsure International Ltd

Unit 28, Moorlands Trading Estate

Moor Lane, Metheringham

Lincolnshire, LN4 3HX

Apvienotā Karaliste

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Pharmsure International Ltd

Unit 9, Moorlands Trading Estate

Moor Lane, Metheringham

Lincolnshire, LN4 3HX

Apvienotā Karaliste

2.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

MS-H vakcīna acu pilieni, suspensija

3.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

Acu pilieni, suspensija.

Sarkanīgi oranža līdz caurspīdīga salmu krāsas suspensija.

Viena deva (30 µl) satur:

Aktīvā viela:

Mycoplasma synoviae MS-H dzīvu novājinātu novājinātu termojutīgu celmu , vismaz 105.7 CCU* * Krāsu mainošas vienības

Citas sastāvdaļas:

Modificēts Frey līdzeklis, kas satur fenola sarkano un cūku serumu.

4.INDIKĀCIJA(-S)

Broileru vaislas cāļu, dējējvistu vaislas cāļu un dējējvistu cāļu aktīvai imunizācijai no 5 nedēļu vecuma, lai mazinātu gaisa maisa bojājumus un olu skaitu ar patoloģiski izveidotām čaumalām, ko izraisa Mycoplasma synoviae.

Imunitātes sākums: 4 nedēļas pēc vakcinācijas.

Ir pierādīts, ka imunitātes ilgums pret gaisa maisa bojājumiem ir 40 nedēļas pēc vakcinācijas. Līdz šim brīdim vēl nav noteikts imunitātes ilgums, kuras laikā tiek samazināts olu skaits ar patoloģiski izveidotām čaumalām.

5.KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.

6.NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav.

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.MĒRĶA SUGAS

Cāļi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Okulārai lietošanai.

Cāļi ir jāvakcinē vienu reizi, lietojot vienu acu pielienu (30 µl), no 5 nedēļu vecuma un vismaz

5nedēļas pirms dēšanas perioda sākuma.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI Cāļi no 5 nedēļu vecuma.

Viena 30 l deva ir jāiepilina acī.

Strauji atkausējiet neatvērto flakonu termostatiski regulējamā ūdens vannā temperatūrā no 33 līdz 35 °C 10 minūtes. Nesildiet pie lielas temperatūras ilgu laika posmu. Divu stundu laikā pēc sasildīšanas lietojiet to istabas temperatūrā (22–27 °C). Atkausēšanas laikā viegli skaliniet flakonu. Pēc atkausēšanas atkārtoti vairākkārt apgrieziet flakonu, lai nodrošinātu satura sajaukšanos.

Noņemiet alumīnija vāciņu un gumijas aizbāzni pirms plastmasas dozatora gala vai citas ievadīšanas ierīces lietošanas. Lietojiet kalibrētu dozatoru vai ierīci, lai iepilinātu precīzi 30 µl vakcīnas. Izvairieties no piesārņošanas.

Turiet putnu ar tā galvu noliektu uz vienu pusi. Apgrieziet dozatora flakonu vai sagatavojiet ierīci, lai tās galā būtu viens piliens, kas brīvi iekrīt atvērtā acī un vienmērīgi izplūst. Piliens (pirms izpilināšanas) un dozatora gals NEDRĪKST aizskart acs virsmu.

Ļaujiet putnam nomirkšķināt aci pirms piliena izpilināšanas.

10.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

MS-H vakcīna vienmēr ir jāaizsargā no tiešiem saules stariem.

Uzlabāt sasaldētu līdz -70 °C maksimāli 4 gadus. Pēc izņemšanas no dziļās sasaldēšanas turpmākā īslaicīgā uzglabāšana ir atļauta līdz -18 °C 4 nedēļas. Pēc glabāšanas līdz -18 °C vakcīnu nedrīkst atkārtoti uzglabāt temperatūrā -70 °C. Tiklīdz tā ir sasildīta, izlietojiet 2 stundu laikā.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz marķējuma.

12.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Nelietot putniem dēšanas laikā un 5 nedēļas pirms dēšanas perioda sākuma. Vienlaikus vakcinējiet visus ganāmpulka putnus.

2 nedēļas pirms un 4 nedēļas pēc vakcinācijas nelietojiet antibiotikas ar iedarbību pret mikoplazmām. Šādas antibiotikas ir, piemēram, tetraciklīns, tiamulīns, tilozīns, kvinoloni, linkospektīns, gentamicīns vai makrolīds.

Ja nepieciešams lietot antibiotikas, kā primārās jāizvēlas antibiotikas bez iedarbības pret mikoplazmu, piemēram, penicilīns, amoksicilīns vai neomicīns. Tās nedrīkst lietot 2 nedēļu laikā pēc vakcinācijas.

Jāvakcinē tikai tie putnu ganāmpulki, kuriem nav antivielas pret MS (M. synoviae). Vakcinācija ir jāveic putniem, kas brīvi no M. Synoviae, vismaz četras nedēļas pirms paredzamā kontakta ar virulento M. synoviae .

Vispirms M. synoviae infekcija ir jāpārbauda jaunputniem. Parasti M. synoviae esamību ganāmpulka putniem pārbauda, veicot ātrās seruma aglutinācijas testu (RSAT) kopā ar asins paraugiem, kas pārbaudīti 24 stundu laikā pēc ņemšanas.

Vakcīnas celms var izplatīties no vakcinētiem putniem uz nevakcinētiem, tostarp savvaļas sugām. Vakcinētais putns var inficēt citus visa sava mūža laikā. Jāpiemēro īpaši piesardzības pasākumi, lai novērstu vakcīnas celmu izplatīšanos uz citām putnu sugām.

Atšķirību starp lauka vīrusa celmiem un M. synoviae vakcīnas celmiem var noteikt, veicot Hamonda klasifikāciju vai augstas izšķirtspējas kušanas (HRM) analīzes laboratorijā.

M. synoviae infekcija rada īslaicīgi pozitīvas antivielas reakciju uz Mycoplasma gallisepticum. Lai gan saistībā ar to dati nav pieejami, visticamāk vakcīna kopā ar šīm zālēm arī radīs īslaicīgi pozitīvas antivielas reakciju uz Mycoplasma gallisepticum un tādējādi var traucēt Mycoplasma gallisepticum seroloģiskajai uzraudzībai. Ja nepieciešams, turpmāko 2 mikoplazmas sugu diferencēšanu var veikt, lietojot PCR laboratorijā. Paraugi, kurus var lietot ar PCR, ir uztriepes, kas ņemtas no patoloģiskām vietām, piemēram, trahejas, aukslēju kaula plaisas, gaisa maisiem vai locītavām.

Vakcīnas celms ir atrodams cāļu elpceļu sistēmā līdz 55 nedēļām pēc vakcinēšanas.

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un efektivitāti, ja to lieto kopā ar

citām veterinārām zālēm. Lēmumu par vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas pieņem, novērtējot katru gadījumu atsevišķi.

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

Īpaši norādījumi rīcībai ar neizlietotām veterinārām zālēm vai to atkritumiem, kas paliek pēc to lietošanas

Lai novērstu ādas un acu traumas, kas var rasties, strādājot ar sasaldētu flakonu, ir jānēsā individuālais aizsargtērps, kas sastāv no aizsargcimdiem un aizsargbrillēm..

Ja vakcīna netīšām izšļakstās un nonāk lietotāja acīs, acis un seja ir kārtīgi jānomazgā ar ūdeni, lai izvairītos no jebkādas iespējamās reakcijas uz vakcīnas sastāvdaļām.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jautājiet savam veterinārārstam kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

Sīkākas ziņas par šīm zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) tīmekļa vietnē (http://www.ema.europa.eu/).

15.CITA INFORMĀCIJA

30 ml plastmasas LDPE (1000 devas) flakons ar butila gumijas aizbāzni, kas noslēgts ar alumīnija vāciņu.

Reģistrācijas apliecības īpašnieka numurs: EU/2/11/126/001

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

Komentārus