Masivet (masitinib mesylate) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QL01XE90

Raksts satur

A.RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Centre Spécialités Pharmaceutiques Avenue du Midi

63800 Cournon d’Auvergne Francija

B.IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Recepšu veterinārās zāles.

C.CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS

Nav piemērojams.

Komentārus